Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti

Početna strana

  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova

Akcija sakupljanja eletronskog i električnog otpada

Akcija sakupljanja eletronskog i električnog otpada

U cilju očuvanja i zaštite životne sredine, kao i pružanja što kvalitetnije komunalne usluge građanima, na preporuku Opštine Arilje, svake prve subote u mesecu, JKP "Zelen" sakupljaće eletrični i elektronski otpad po domaćinstvima.

Administrator - (0 komentara) - 13.sep 2016 - Vesti

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT I PRIVREMENO ODLAGANJE SEKUNDARNIH SIROVINA

  Republika Srbija Opština Arilje Opštinska uprava 01 broj 501-32/16 22.07.2016.god. O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT I PRIVREMENO ODLAGANJE SEKUNDARNIH SIROVINA Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 ,...

Zoran Radojevic - (0 komentara) - 25.jul 2016 - Vesti

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 6-2016

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 6-2016

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 5-2016 možete preuzeti na OVOM LINKU!

Administrator - (0 komentara) - 28.jun 2016 - Vesti

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 5-2016

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 5-2016

  Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 5-2016 možete preuzeti na OVOM LINKU!

Administrator - (0 komentara) - 28.jun 2016 - Vesti

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače na kp . 253/2 KO Stupčevići

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Služb...

Zoran Radojevic - (0 komentara) - 30.maj 2016 - Vesti

Predstavljena izložba „Najlepša bašta Arilja“

Predstavljena izložba „Najlepša bašta Arilja“

U okviru izložbe „Najlepša bašta Arilja“, u gradskom parku u Arilju predstavljene su fotografije bašti svih učesnica takmičenja „Da li je vaša bašta najlepša?”, sa  ciljem da se pokaže koliko žene u ovoj opštini, brinući o svojim domaćinstvima, doprinose i čitavoj zajednici u povećanju stepena reciklaže i očuvanja životne sred...

Milan Petrović - (0 komentara) - 27.maj 2016 - Vesti

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 4-2016 (Odluka o dodeli mandata kandidatima za odbornike Skupštine opštine Arilje na izborima održanim 24. aprila 2016. godine)

Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 4-2016 (Odluka o dodeli mandata kandidatima za odbornike Skupštine opštine Arilje na izborima održanim 24. aprila 2016. godine)

  Službeni glasnik Opštine Arilje, broj 4-2016 (Odluka o dodeli mandata kandidatima za odbornike Skupštine opštine Arilje na izborima održanim 24. aprila 2016. godine) možete preuzeti na OVOM LINKU!

Administrator - (0 komentara) - 04.maj 2016 - Vesti

Кonkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije broj 129/17, 83/2014), člana 54. Statuta opštine Arilje (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 6/08, 6/10 i 5/14) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Arilje za 2016. godinu 01 broj 32...

Milan Petrović - (0 komentara) - 27.apr 2016 - Vesti

Akcija sakupljanja eletronskog i električnog otpada

U cilju očuvanja i zaštite životne sredine, kao i pružanja što kvalitetnije komunalne usluge građanima, na preporuku Opštine Arilje, svake prve subote u mesecu, JKP "Zelen" sakupljaće eletrični i elektronski otpad po domaćinstvima.

 
Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača u 2016.

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srbije broj 129/17, 83/2014), člana 54. Statuta opštine Arilje (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 6/08, 6/10 i 5/14), Odluke o budžetu Opštine Arilje za 2016. godinu (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 11/15) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne polititke i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Arilje za 2016 godinu 01 broj 320-5/16, od 8.04.2016, Predsednik Opštine Arilje raspisuje JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata udruženja poljoprivrednih proizvođača iz opštine Arilje u 2016 godini.

 
Obaveštenje: Reprogram duga za porez

OPŠTINA ARILjE
Opštinska uprava
01 broj / službeno/2016
Datum: 31.03.2016. god.
A r i lj e

OBAVEŠTENJE

REPROGRAM DUGA ZA POREZ
Opštinska uprava opštine Arilje, na osnovu člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Službeni glasnik RS“ broj 15/2016) obaveštava poreske obveznike da mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate koji je dospeo za plaćanje na dan 4. mart 2016. godine i koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odseka lokalne poreske administracije, a ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu. Zahtevi se mogu podneti od 01. aprila 2016. godine do 04. jula 2016. godine, na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje, zgrada Opštinskog uslužnog centra.
Poreskim obveznicima koji steknu pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a koji redovno izmiruju rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa Zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
U situaciji kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim Zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

 


OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 3

Konkurs socijalna zaštita

Baner konkurs

Podsticaji u poljoprivredi

Virtuelna tura Arilje

Mesne zajednice

Prostorni plan opštine Arilje

Mesne zajednice

Program podrške opštinama (MSP Program)

Društvo za pomoć licima sa posebnim potrebama - Impuls

Regionalna razvojna agencija

Naled


Bilten opštine Arilje

Ariljski vikend

RZAV - Izveštaj sa javne rasprave


Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.   © 2005 - 2015