Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti

Početna strana

  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
II

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Arilje za 2017. godinu

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Arilje za 2017. godinu

Na osnovu člana 6., stav 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 26/2001, „Sl. list SRJ“ br.42/2002-odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. Zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014) i člana 60. Statuta opštine Arilje ( '...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 25.nov 2016 - Vesti

Dodeljen grant Opštini Arilje za projekat "Pčelarstvo bez granica"

Dodeljen grant Opštini Arilje za projekat

U okviru trećeg poziva za podnošenje projekata za program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, podneto je 139 projekata što pokazuje značajno interesovanje potencijalnih korisnika za učešće u ovom program. Nakon završetka faze ugovaranja, odobreno je i podržano pet projekata među kojima je i projekat “Pčelarstvo bez gran...

Milan Petrović - (0 komentara) - 21.nov 2016 - Vesti

Izbori za Savete mesnih zajednica

Izbori za Savete mesnih zajednica

Predsednik Skupštine opštine Arilje doneo je Odluku o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica opštine Arilje. Izbor saveta mesnih zajednica izvršiće se 11. 12. 2016. godine. Obaveštavamo sve građane koji imaju prebivalište na području Mesnih zajednica opštine Arilje i koji imaju izborno pravo da od 22. novembra 2016. ...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 21.nov 2016 - Vesti

Dodela bespovratne pomoći privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda marta 2016. godine

Dodela bespovratne pomoći privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda marta 2016. godine

Na osnovu Programa dodele bespovratne pomoći privrednim subjektima na poplavljenom području u martu 2016. godine, a koji je donela Vlada Republike Srbije, privredni subjekti mogu podneti zahtev za dodelu bespovratnih sredstava Zahtevi privrednih subjekata podnose se do 25. novembra 2016. godine u Uslužnom centru Opštine Arilj...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 18.nov 2016 - Vesti

Odluka o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica opštine Arilje

Odluka o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica opštine Arilje

Na osnovu člana 99. Statuta opštine Arilje («Službeni glasnik opštine Arilje» broj 6/08, 6/10 i 5/14), d o n o s i m   O D L U K U O RASPISIVANjU IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE ARILjE   1. Raspisujem izbore za Savete mesnih zajednica opštine Arilje. 2. Izbor saveta mesnih zajednica izvršiti dana 11. decembra ...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 15.nov 2016 - Vesti

Odluka o mesnim zajednicama

Odluka o mesnim zajednicama

Skupština opštine Arilje, na sednici održanoj 7. novembra 2016. godine donela je Odluku o mesnim zajednicama, dok je predsednik Skupštine opštine zakazao izbore za savete mesnih zajednica za 11. decembar 2016. godine. Odluku o mesnim zajednicama možete pročitati u nastavku, ili preuzeti iz Službenog glasnika opštine Arilje pr...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 14.nov 2016 - Vesti

Uvid u zahtev za Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Uvid u zahtev za Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja n aživotnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je nosilac projekta „Frucom food“ d.o.o. iz Grdovića, opština Arilje, podneo zahtev za Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcija, dogradnja...

Administrator - (0 komentara) - 14.nov 2016 - Vesti

Odluka o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoči za novorođenu decu

Odluka o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoči za novorođenu decu

Skupština opštine Arilje, na sednici održanoj 7.novembra 2016. godine donela je Odluku o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoči za novorođenu decu. Odluku možete pročitati u nastavku ili preuzeti iz Službenog glasnika Opštine Arilje preko sledećeg linka: http://arilje.org.rs/upload/preuzimanje/opstina-arilje/glasnik/2...

Marija Aleksić - (0 komentara) - 14.nov 2016 - Vesti

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Arilje za 2017. godinu

Na osnovu člana 6., stav 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 26/2001, „Sl. list SRJ“ br.42/2002-odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. Zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014) i člana 60. Statuta opštine Arilje ( ''Sl. glasnik opštine Arilje'', br. 6/2008, 8/2010 i 5/2014), Opštinsko Veće opštine Arilje, na sednici održanoj dana 22.11.2016. godine , donosi:

REŠENjE

O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

ZA 2017. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE ARILjE

 
Dodeljen grant Opštini Arilje za projekat "Pčelarstvo bez granica"

U okviru trećeg poziva za podnošenje projekata za program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, podneto je 139 projekata što pokazuje značajno interesovanje potencijalnih korisnika za učešće u ovom program. Nakon završetka faze ugovaranja, odobreno je i podržano pet projekata među kojima je i projekat “Pčelarstvo bez granica”.

 
Izbori za Savete mesnih zajednica

Predsednik Skupštine opštine Arilje doneo je Odluku o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica opštine Arilje.

Izbor saveta mesnih zajednica izvršiće se 11. 12. 2016. godine.

Obaveštavamo sve građane koji imaju prebivalište na području Mesnih zajednica opštine Arilje i koji imaju izborno pravo da od 22. novembra 2016. godine počinju da teku izborne radnje za izbore Saveta Mesnih zajednica.

Predlaganje kandidata za Savete Mesnih zajednica vrši se od 22. 11. 2016. godine do 01. 12. 2016. godine i za svakog kandidata potrebna je podrška deset birača.

Obrazac za prikupljanje potpisa podrške za kandidovanje i obrazac izjave kandidata da prihvata kandidaturu za članove Saveta Mesnih zajednica preuzima se od Izbornih komisija Mesnih zajednica.

Sve informacije o postupku izbora i rokovima za izborne radnje daju Izborne komisije mesnih zajednica.

 

OBRASCI I DOKUMENTA:

ZA KANDIDATE:

Obrazac A - 1: Izjava o prihvatanju kandidature za člana Saveta mesne zajednice

Obrazac A - 2: Spisak birača koji podržavaju kandidaturu za člana Saveta mesne zajednice

ZA IZBORNE KOMISIJE MESNIH ZAJEDNICA:

Obrazac A - 3: Zaključak o nedostacima

Obrazac A - 4: Rešenje o potvrđivanju kandidature

Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica u opštini Arilje za izbore raspisane 11.decembra 2016. godine

Odluka o raspisivanju izbora za Savete mesnih zajednica opštine Arilje

Odluka o mesnim zajednicama

Opština Arilje

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 7

Virtuelna tura Arilje

Informator o radu opštine Arilje


Vremenska prognoza za Arilje - narednih 7 dana

Večeras
Delimična oblačnost
Min: -1  oC
JJI   6 km/h
Ponedeljak., 5 Decembar.
Delimična oblačnost tokom dana. Uveče vedro.
8 oC /-1 oC
  7 km/h
Utorak., 6 Decembar.
Delimična oblačnost.
10 oC /1 oC
  6 km/h
Sreda., 7 Decembar.
Vedro.
4 oC /-1 oC
  9 km/h
Četvrtak., 8 Decembar.
Vedro tokom dana. Nešto oblaka tokom noći.
7 oC /-1 oC
  5 km/h
Petak., 9 Decembar.
Delimična oblačnost.
9 oC /0 oC
  6 km/h
Subota., 10 Decembar.
Vedro ujutru, delimična oblačnost u ostalom delu dana.
8 oC /1 oC
  12 km/h
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.   © 2005 - 2015