Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti

Početna strana

  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova

Obaveštenje o donošenju Rešenja o nepristupanju izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu nosioca projekta "Мoravica food" d.o.o. Arilje

Obaveštenje o donošenju Rešenja o nepristupanju izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu nosioca projekta

Na osnovu člana 10. stav 4. i 6. i člana 29., Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je Opštinska uprava opštine Arilje dana  30.12.2015. donela Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja za projekat poslovnog kompleksa sa objektom za smeštaj ...

Administrator - (0 komentara) - 30.dec 2015 - Vesti

Nacrt odluke o budžetu opštine Arilje za 2016.

Nacrt odluke o budžetu opštine Arilje za 2016.

Poštovani, na ovom linku možete preuzeti Nacrt odluke o budžetu za 2016.

Administrator - (0 komentara) - 23.dec 2015 - Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu - "Moravica food" d.o.o. iz Stupčevića

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu -

Na osnovu člana 10, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je „Moravica food“ d.o.o. iz Stupčevića, podnela zahtev za Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat poslovnog kompleksa sa objektom za smeštaj i čuvanje go...

Administrator - (0 komentara) - 16.dec 2015 - Vesti

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Na osnovu odredaba člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Arilje broj 12/07), predsednik opštine Arilje  dana 25.11.201...

Administrator - (0 komentara) - 09.dec 2015 - Vesti

Ariljski srednjoškolci u poseti Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Duboko“

 Ariljski srednjoškolci u poseti Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Duboko“

Učenici srednje škole „Sveti Ahilije“ iz Arilja posetili su danas Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ u Užicu, u sklopu akcije „Sakupi, Baci, Recikliraj“. Tom prilikom, imali su mogućnost da se upoznaju sa načinom selekcije i pakovanja reciklabila, kao i pripremom za njihov dalji transport i reciklažu. Poseta je bi...

Administrator - (0 komentara) - 04.dec 2015 - Vesti

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji ...

Administrator - (0 komentara) - 20.nov 2015 - Vesti

Poziv za javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije "UEU130-ARILJE2"

Poziv za javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije

Na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikaciju a.d. Beograd „Telekom Srbija“, Regija Kragujevac, Izvršna jedinica Užice, Užice, Trg partizana 12, podnelo zahtev za davanje saglasnosti na Stud...

Administrator - (0 komentara) - 20.nov 2015 - Vesti

Dani Kube i Latinske Amerike u Arilju

Dani Kube i Latinske Amerike u Arilju

Bibliotečka sekcije Srednje škole „Sveti Ahilije“ Arilje u saradnji sa Ambasadom Republike Kube, Društvom Srpsko-Kubanskog prijateljstva Beograd, lokalnom samoupravom grada Arilja iNarodnom bibliotekom Arilje organizovala je: DANE KUBE I LATINSKE AMERIKE U ARILJUOD 21. DO 23. OKTOBRA 2015. godine

Administrator - (1 komentar) - 30.okt 2015 - Vesti

Konkurs socijalna zaštita

Baner konkurs

Podsticaji u poljoprivredi

Virtuelna tura Arilje

Mesne zajednice

Prostorni plan opštine Arilje

Mesne zajednice

Program podrške opštinama (MSP Program)

Društvo za pomoć licima sa posebnim potrebama - Impuls

Regionalna razvojna agencija

Naled


Bilten opštine Arilje

Ariljski vikend

RZAV - Izveštaj sa javne rasprave


Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.   © 2005 - 2015