Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava Štampa El. pošta
Članak napisao/la: administrator ,  ponedeljak, 13 maj 2013 11:08

MinistarstvoJavni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini
Rok za prijavu: ponedeljak, 10. jun 2013.
U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.
Bespovratna sredstva će se odobravati za:
I grupa aktivnosti:
- uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
- edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
- novi dizajn proizvoda i ambalaže i
- elektronska prezentacija preduzeća.
II grupa aktivnosti:
- poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
- poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
- testiranje novih proizvoda i
- izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
- da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
- da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
- da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
- da uspešno posluju prethodne dve godine;
- da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
- da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
- da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 400.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 800.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.
Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.
Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.
Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju Programa.

Za sve dodatne informacije kliknite ovde.

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015