Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Obaveštenja

Pogledajte obaveštenja od organa i institucija lokalne samouprave.OBAVEŠTENjE o izdatoj potvrdi za izuzimanje dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Cvetic ,  četvrtak, 25 avgust 2016 09:56

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/2010 i 14/2016), Opštinska uprava opštine Arilje daje sledeće:OBAVEŠTENjE o izdatoj potvrdi za izuzimanje dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Arilje izdala potvrdu za izuzimanje dozvole za sakladištenje neopasnog i inertnog otpada za operatera “Eko grin servis“ O.D. Arilje, ul. Miće Matovića br. 17, Arilje, broj potvrde 501-31/2016, matičnog broja 21110183, PIB-a 109006939, pretežne delatnosti 3832 – ponovna upotereba razvrstanih materijala, na teritoriji opštine Arilje.


Uvid u izdatu potvrdu može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Arilje, kancelarija broj 11., svakog radnog dana od 7-14 časova, ili na sajtu Opštine Arilje, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

V.D.Načelnik Opštinske uprave
Ružica Nikolić Vasilić

 
OBAVEŠTENjE o rešenju o izdatoj dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog i inertnog otpada Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Cvetic ,  četvrtak, 25 avgust 2016 09:36

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/2010 i 14/2016), Opštinska uprava opštine Arilje daje sledeće:


OBAVEŠTENjE

o rešenju o izdatoj dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog i inertnog otpadaObaveštava se zainteresovana javnost da je Opštinska uprava opštine Arilje izdala rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport inertnog i neopasnog otpada za operatera “Eko grin servis“ O.D. Arilje, ul. Miće Matovića br. 17, Arilje, broj rešenja 501-32/2016, matičnog broja 21110183, PIB-a 109006939, pretežne delatnosti 3832 – ponovna upotereba razvrstanih materijala, za rad i obavljanje aktivnosti sakupljanja i transporta inertnog i neopasnog otpada, na teritoriji opštine Arilje.


Uvid u izdato rešenje može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Arilje, kancelarija broj 11., svakog radnog dana od 7-14 časova, ili na sajtu Opštine Arilje, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

V.D.Načelnik Opštinske uprave

Ružica Nikolić Vasilić

 
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  ponedeljak, 30 novembar 2015 15:26

Opština AriljeNa osnovu člana 6., stav 5. do 7. i člana 7a. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“ br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US, 47/2013 i 68/2014) i člana 60. Statuta opštine Arilje (''Sl. glasnik opštine Arilje'', br. 6/2008, 8/2010), Opštinsko Veće opštine Arilje, na sednici održanoj dana  30.11.2015. godine , donelo je:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI  OPŠTINE ARILJE

 
Javni poziv Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  utorak, 09 jun 2015 10:42

Komesarijat za izbegliceOpština Arilje je, uz podršku Komesarija za izbeglice i migracije Republike Srbije, raspisala javni poziv za izbor korisnika podrške za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica kroz nabavku paketa građevinskog materijala.

Pomoć se ogleda u obezbeđenju paketa građevinskog materijala za tri porodice u vrednosti do 550.000,00 din po porodičnom domaćinstvu.

 
Javni poziv Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 08 maj 2015 14:42

Komesarijat za izbegliceOpština Arilje je, uz podršku Komesarija za izbeglice i migracije Republike Srbije, raspisala javni poziv za izbor korisnika podrške za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodičnih domaćinstava izbeglica kroz nabavku paketa građevinskog materijala.

Pomoć se ogleda u obezbeđenju paketa građevinskog materijala za šest porodica u vrednosti do 550.000,00 din po porodičnom domaćinstvu.

 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Radove na pripremanju lokacija za reciklažna ostrva Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  ponedeljak, 04 maj 2015 10:32

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ARILjE
Opštinska uprava
01 broj 404-48/15
04.05.2015. godine
A R I Lj ENa osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12) , Naručilac Opštinska uprava opštine Arilje, Svetog Ahilija 53 , Internet adresa: www.arilje.org.rs, objavljujeOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti

 
Obaveštenje da nije potrebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu nosioca projekta "Laki" doo Stupčevići Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  utorak, 21 april 2015 13:49

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

O B A V E Š T E Nj E

Na osnovu člana 10. stav 4. i član 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasik RS“ 135/04 i 36/09) obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za „Projekat izgradnje jednospratne Lager komore, jednospratnog objekta za pakovanje voća i dvospratnog objekta za presvlačenje i odmor radnika na kat.parceli br.132/2 KO Stupčevići“ nosioca projekta „Laki“ d.o.o. iz Stupčevića, Arilje.

 
Obaveštenje - Procena uticaja na životnu sredinu - "Laki" Stupčevići Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 09 april 2015 09:37

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

OBJAVLjUJE

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Na osnovu člana 10, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je „Laki“ d.o.o. iz Stupčevića, podneo zahtev za Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje jednospratne Lager komore, jednospratnog objekta za pakovanje voća i dvospratnog objekta za presvlačenje i odmor radnika kat.parceli br. 132/2 KO Stupčevići (01 broj 501-6/15).
Zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u podnet zahtev i dostaviti mišljenja o zahtevu u prostorijama Opštinske uprave Arilje, Odeljenja za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, Sv.Ahilija br. 53, kancelarija br. 11, u vremenu od 7,00-14,00 časova svakog radnog dana u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 2.ovog obaveštenja doneti odluku o tom da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredni i o tome blagovremeno obavestiti javnost.

 

V.D. NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE
Ružica Nikolić Vasilić
______________________

Arilje, 09.04.2015.god

 
Obaveštenje o potrebi izrade i obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja projekta „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnološkog procesa, u okviru poslovnog kompleksa „Mlekara Moravica“ d.o.o. Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  utorak, 03 mart 2015 14:25

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE
OBJAVLjUJE

O B A V E Š T E Nj E

Na osnovu člana 14, stav 4, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu obaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, da je Opštinska uprava opštine Arilje dana 02.03.2015. donela Rešenje o potrebi izrade i obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja projekta „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnološkog procesa, u okviru poslovnog kompleksa „Mlekara Moravica“ d.o.o. na kat.parceli br. 665/19 KO Arilje“


Zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije, u prostorijama Opštinske uprave Arilje, Odeljenja za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, Sv.Ahilija br. 53, kancelarija br. 11, u vremenu od 7,00-14,00 časova svakog radnog dana u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu a preko ovog organa.


V.D. NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE
Ružica Nikolić VasilićArilje, 03.03.2015.god

 
Poziv izbeglicama iz Bosne i Hrvatske da se evidentiraju za stambeno zbrinjavanje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 12 februar 2015 08:02

Poziv izbeglicama iz Bosne i Hrvatske da se evidentiraju za stambeno zbrinjavanje

 

Beograd, 11. februar 2015. - Radi uspešnog nastavka sprovođenja Regionalnog stambenog programa, koji ima za cilj da stambeno zbrine 16.780 najugroženijih izbegličkih porodica u Republici Srbiji, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije poziva sve porodice izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje nisu rešile svoje stambeno pitanje, da se evidentiraju u lokalnom povereništvu u periodu od 18. februara do 18. marta 2015. godine. Ovaj poziv se odnosi na već evidentirane izbeglice, kao i na one koji do sada nisu evidentirani.


Izbegličke porodice treba da ponesu dokumentaciju koju poseduju kako bi se moglo utvrditi da li ispunjavaju uslov za dobijanje tražene pomoći (odnosi se na porodice koje u vlasništvu imaju plac ili stambeni objekat kome je potrebna adpataciji/dogradnja).
U avgustu 2012. godine, kao priprema za Regionali stambeni program, počelo je evidentiranje stambenih potreba izbeglica u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Kako evidentiranje i ažuriranje podataka o evidentiranim porodicama koje su u stanju potrebe treba da bude kontinuirano, neophodno je nastaviti sa navedenim aktivnostima.
U septembru 2013. godine u Srbiji je počela realizacija Reginalnog stambenog programa. Do sada su izabrani korisnici za dodelu paketa građevinskog materijala i montažnih kuća u okviru prvog potprojekta, dok je u okviru potprojekata 2 i 4 u toku izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine i korisnika za dodelu montažnih kuća.
Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RSP) je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu. Od tog broja 16.780 porodica je u Srbiji, tačnije oko 45.000 ljudi. RSP Srbije biće sproveden u narednih pet godina kroz više potprojekata.
Regionalni stambeni program Republike Srbije vredan je 330 miliona evra. Regionalni stambeni program sve četiri zemlje vredan je 584 miliona evra i finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 13
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015