Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Obaveštenja

Pogledajte obaveštenja od organa i institucija lokalne samouprave.Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji opštine Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 06 decembar 2013 13:48

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 6. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13), člana 36. stav 1. tačka 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“ broj 47/13) i člana 60. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj, 6/08 i 6/10), Opštinsko veće opštine Arilje, na 18. sednici održanoj dana 28.11..2013. godine donosi

 
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 29 novembar 2013 13:11

Opštinska uprava AriljeRepublika Srbija

Opština Arilje

Opštinska uprava

01 broj 501-50/2013

Inspekcija za zaštit životne sredine

29.11.2013.god.

 
Rešenje o imenovanju direktora JP "Direkcija za izgradnju" Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 22 novembar 2013 13:45

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 21. stav 2. i člana 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ( „Službeni glasnik RS“ broj 119/12)  i  člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 6/08 i 6/10),

Skupština opštine Arilje na 13. sednici održanoj 15. 11. 2013. godine, donela je

 
Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 22 novembar 2013 13:41

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 7a stav 3, 4. i 7. i člana 38.b stav 1.  Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, broj 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US i 47/13), člana 36. stav 1. tačka 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakonao porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, broj 47/13) i člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 6/08 i 6/10),

Skupština opštine Arilje, na 13. sednici održanoj 15. 11.2013.godine, donela je

 
Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 22 novembar 2013 13:38

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 6. i 7a i člana 38b stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12 - US i 47/13), člana 36.stav 1. tačka 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 47/13) i člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“, broj 6/08 i 6/10),

Skupština opštine Arilje, na 13. sednici održanoj dana 15.11. 2013. godine donela je

 
Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 22 novembar 2013 13:33

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 62/2006,47/2011 i 93/2012), člana 11. i člana 38b stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnikRS“,br.26/2001,45/2002,80/2002,135/2004,61/2007,5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012 - US i 47/2013), člana 36. stav 1. tačka 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, broj 47/2013) i člana 39. Statuta opštine Arilje (Službeni glasnik opštine Arilje 6/2008 i 6/2010),

Skupština opštine Arilje, na 13. sednici održanoj dana 15. 11. 2013. godine, donela je

 
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 22 novembar 2013 13:29

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, broj 26/2001,/45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013) i člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 6/2008 i 6/2010),

Skupština opštine Arilje, na 13. sednici održanoj dana 15. 11. 2013. godine, donela je

 
Obaveštenje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  sreda, 20 novembar 2013 12:35

Opštinska uprava AriljeObaveštavaju se građani, zainteresovani organi i organizacije da je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

PODNEO NOSILAC PROJEKTA

„VIP Mobile“ d.o.o., Beograd, Omladinskih brigada 21, Novi Beograd za projekat:

RADIO-BAZNE STANICE KG 3434_03 UE_Arilje_ centar

(DCS 1800 i UMTS), na katastarskoj parceli 16/29, KO    Arilje, ul. Svetolika   Lazarevića 18,Arilje,(krug „Fabrike sita i ležaja“).

 
Javni poziv Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 10 oktobar 2013 11:08

Opštinska uprava Arilje

JAVNI POZIV
za dokazivanje pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Arilje za 2014. godinu

 

U skladu sa odredbama člana 64a Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.62/06,65/08 - dr. zakon i 41/09), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Arilje za 2013. godinu, koju je obrazovala Skupština opštine Arilje, rešenjem 01 broj 112-216/2012 od 29.12.2012. godine,

upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:

 
Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora javnog komunalnog preduzeća „Zelen“ Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  sreda, 02 oktobar 2013 08:40

Opština AriljeNa osnovu člana  26, 28 i  29. Zakona  o javnim preduzećima  („Službeni glasnik RS“ broj 119/12) člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07) člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 6/08, 6/10 ), i člana 41. i 45. Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Zelen“ Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 2/13)

 

Skupština opštine Arilje na sednici održanoj 12. 09. 2013.godine, objavljuje

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 6 od 13
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015