Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Obaveštenja

Pogledajte obaveštenja od organa i institucija lokalne samouprave.Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  sreda, 02 oktobar 2013 08:36

Opština AriljeNa osnovu člana  26. 28. i  29. Zakona  o javnim preduzećima  („Službeni glasnik RS“ broj 119/12), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07), člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 6/08, 6/10 ), i člana 49. i 52. Osnivačkog akta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Arilje(„Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 2/13)

Skupština opštine Arilje na sednici održanoj 12. 09. 2013.godine, objavljuje

 
Podrška izbeglim i interno raseljenim licima Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 06 septembar 2013 07:49

Opština AriljeOpština Arilje, u okviru projekta „Unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Arilje“, koji finansira Evropska unija, je raspisala javni konkurs za pružanje podrške porodicama izbeglih i interno raseljenih lica.

Podrška se ogleda u obezbeđenju dve montažne kuće, četiri paketa građevinskog materijala i deset paketa za ekonomsko osnaživanje.

 
Rešenje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 05 septembar 2013 10:14

Opštinska uprava AriljeNa osnovu člana 6. stav 1, člana 10 stav 4, 6 i 7 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS br. 135/2004). i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu(Službeni glasnik RS br.36/2009.),član 4., tačka 2, na osnovuUredbe VladeRS(Sl.glasnik br135/04.) i  Liste II projekata za koje se može zahtevati Studija procene uticaja na životnu sredinu,tačka 3., postrojenja za proizvodnju električne energije, snage od 1-50MW,   na osnovu člana 192 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik  SRJ br.33/97. i 31/01.), postupajući po Zahtevu nosioca projekta „DVC ECCO“ D.O.O., Beograd,Španskih boraca 32A/21, 01broj501-26/2013.od 24.07.2013.god.Opštinska uprava opštine Arilje, donosi

 
Obaveštenje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 05 septembar 2013 10:10

Opštinska uprava AriljeOBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI, ZAINTERESOVANI ORGANI I ORGANIZACIJE DA JE ZAHTEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PODNEO NOSILAC PROJEKTA

 

 

„DVC ECCO“Beograd, Španskih boraca 32 A/21, za projekat

MHE „Visoka“ na reci Veliki Rzav na kat.parceli  br. 3195/2

KO Visoka, snage 928  kw.

 
Javni konkurs u oblasti poljoprivrede Štampa El. pošta
Članak napisao: Milan Petrović ,  ponedeljak, 13 maj 2013 10:39

Grb opštine AriljeOpština Arilje u 2013 godini sprovodi mere podrške radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje u opštini Arilje. Mere podrške su definisane u okviru programskog dela Budžeta Opštine Arilje za 2013 godinu u okviru sledećih programa i projekata:

 
Odluka o ceni odlaganja komunalnog otpada Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  nedelja, 07 april 2013 14:04


Opština AriljeR e p u b l i k a  S r b i j a
OPŠTINA ARILJE
Predsednik opštine
01 Broj:38 - službeno/2013
5. april 2013. godine
ARILJE

 
6 vodiča za investitore Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  utorak, 26 mart 2013 09:38

Ministarstvo energetikeMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je 6 vodiča za investitore koji planiraju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i izgradnju energetskih postrojenja u Republici Srbiji.

 
Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica i raseljenih lica opštine Arilje, objavljuje Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  četvrtak, 14 februar 2013 14:22

GrbJAVNI POZIV
za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica
sa boravištem na teritorije opštine Arilje

 
Odluka o cenama komunalnih usluga od opšteg interesa Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  petak, 01 februar 2013 13:37

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima (*Sl. glasnik RS* br. 88/2011

Opština Arilje


Opština Arilje dana 31. januara 2013. godine,


O B J A V Lj U J E

 
Odluka o utvrđivanju cene vode iz Sistema „Rzav“za 2013 Štampa El. pošta
Članak napisao: administrator ,  subota, 12 januar 2013 11:02

Opština AirljeR e p u b l i k a  S r b i j a
OPŠTINA ARILJE
Predsednik opštine
01 Broj:023-47/2013
10. januar 2013. godine
ARILJE

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 7 od 13
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015