Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu Štampa El. pošta
Članak napisao/la: administrator ,  petak, 22 novembar 2013 13:29

Opštinska uprava opštine AriljeNa osnovu člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, broj 26/2001,/45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013) i člana 39. Statuta opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 6/2008 i 6/2010),

Skupština opštine Arilje, na 13. sednici održanoj dana 15. 11. 2013. godine, donela je

ODLUKU

O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, na nepokretnostima, osim zemljišta, koje se nalaze na teritoriji opštine Arilje.

Član 2.

Stopa amortizacije iz člana 1. ove Odluke iznosi 1,0% godišnje, primenom proporcionalne metode, a najviše do 40,0%.

Član 3.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku opštine Arilje“ i na internet stranici - sajtu opštine Arilje www.arilje.org.rs.

Član 4.

Odredbe ove Odluke sprovodiće Opštinska uprava Arilje,  Odeljenje za

privredu i finansije - Odsek lokalne poreske administracije.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Arilje“ a primenjivaće se od 01. januara 2014.godine

 

 

OPŠTINA ARILJE

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 broj 436-8/13  15.11.2013. godine

 

 

Predsednik Skupštine opštine

Prof. dr Svetislav Petrović

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015