Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Radove na pripremanju lokacija za reciklažna ostrva Štampa El. pošta
Članak napisao/la: administrator ,  ponedeljak, 04 maj 2015 10:32

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ARILjE
Opštinska uprava
01 broj 404-48/15
04.05.2015. godine
A R I Lj E



Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12) , Naručilac Opštinska uprava opštine Arilje, Svetog Ahilija 53 , Internet adresa: www.arilje.org.rs, objavljuje



OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti

 

 

1.Predmet javne nabavke Radovi na pripremanju lokacija za reciklažna ostrva

Redni broj javne nabavke 1.3.2.

Procenjena vrednost javne nabavke
(bez PDV-a) 2.500.000 RSD

Vrednost ugovora o javnoj nabavci
(bez PDV-a) 2.113.194 RSD

Vrednost ugovora o javnoj nabavci
( sa PDV-om) 2.535.832,80 RSD


2. Oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke (ORN): 45222110

3. Ugovorena vrednost iznosi 2.113.194 RSD bez PDV-a

4. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

5. Broj primljenih ponuda - dve.

6. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora 22.04.2015. godine

7. Datum zaključenja ugovora 04.05.2015. godine

8. Naziv, odnosno ime i osnovni podaci o ponuđaču sa kojim je zaključen ugovor: SGR „Majstor“ , Miloša Glišića br. 29, 31230 Arilje.

9. Period važenja ugovora: do 25.05.2015.

10. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: ako izvršilac radova ne izvrši radove definisane Ugovorom delimično ili u celosti, nesavesno poslovanje, sporazumno.

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015