Opština Arilje logo
Preuzeto sa zvanične prezentacije Opštine Arilje - www.arilje.org.rs (©)
>>>/aktuelnosti/obavestenja/603-javni-poziv-za-pravo-preceg-zakupa.html<<<

Javni poziv za pravo prečeg zakupa Štampa
Članak napisao/la: administrator ,  sreda, 12 oktobar 2011 12:43

Srednji grb Arilja

Javni poziv za dostavljanje zahteva za pravo prečeg zakupa sa potrebnom dokumentacijom radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Arilje za 2012. godinu.

SKUPŠTINA OPŠTINE ARILjE

Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji OPŠTINE ARILjE za 2012. godinu, koju je obrazovala Skupština opštine Arilje, rešenjem 01 broj 112-8/2011 od 25.1.2011 godine, na osnovu člana 64a Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „ Službeni glasnik RS“, br.62/06,65/08 i 41/09), upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahteva za pravo prečeg zakupa sa potrebnom dokumentacijom radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Arilje za 2012. godinu.

 1. Pozivaju se sva pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnih višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastrukturu), a koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Arilje i pravna i fizička lica koja su vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja i koja se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Arilje, a u cilju proizvodnje hrane za životinje, da dostave zahtev za pravo prečeg zakupa sa potrebnom dokumentacijom Komisiji za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Arilje za 2012. godinu.
 2. Potrebna dokumentacija koju korisnici prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturu dostavljaju Komisiji:
  • zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturu,
  • izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti i
  • zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture.
  U slučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti, potrebno je dostaviti:
  • zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrkturu,
  • zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o postojanju funkcionalne infrastrukture i
  • dokaz o vlasništvu na infrastrukturu (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava).
 3. Potrebna dokumentacija koju korisnici prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja dostavljaju Komisiji je:
  • zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja,
  • dokaz o registrovanoj farmi, Rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa 15 umatičenih mlečnih krava za jednu godinu zakupa (za godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu),
  • uverenje ili potvrda o zdravstvenom stanju životinja - pribavlja se od Veterinarske stanice i
  • uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd.
 4. Rok za dostavljanje potrebne dokumentacije iz tačke 2. i 3. ovog poziva Komisiji je 30.10.2011. godine do 15,00 sati. Blagovremenim će se smatrati svi zahtevi koji stignu u Pisarnicu Skupštine opštine Arilje, Svetog Ahilija 53, Arilje do navedenog roka. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se razmatrati.
 5. Potrebna dokumentacija se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše, na prednjoj strani:
  • Opština Arilje, Svetog Ahilija 53, Komisiji za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Arilje za 2012. godinu,
  • naznaka - Pravo prečeg zakupa, uz navođenje katastarske opštine.
  • na zadnjoj strani - ime i prezime (naziv i adresa podnosioca zahteva za pravo prečeg zakupa).
 6. Sve informacije u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti u zgradi Skupštine opštine Arilje, Svetog Ahilija 53, svakog radnog dana od 8,00 do 15 sati, kontakt osobe Snežana Jojić, tel. 031/891-171.
 7. Ovaj poziv objaviti na sajtu Opštine Arilje, oglasnim tablama i oglasnim tablama mesnih kancelarija, na lokalnom radiju i lokalnoj televiziji u Arilju.

SKUPŠTINA OPŠTINE ARILjE

Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Arilje
01 broj 320-19/2011, 7.10.2011. godine

Predsednik Komisije,
prof.dr Jordan Milivojević,dipl.inž.s.r.

 


Stariji članci: