Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Vesti

Budite informisani o najnovijim događajima i dešavanjima u opštini Arilje kao i o aktivnostima lokalne samouprave.Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kotlarnice na biomasu na katastarskoj parceli broj 244/5 KO Arilje opština Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 15 decembar 2017 13:10

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Službeni glasnik RS“ br. 64/2015)OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE
Oglašava


JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNjU KOTLARNICE NA BIOMASU NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 244/5 KO ARILjE
OPŠTINA ARILjE1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u holu zgrade Uslužnog centra, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju u periodu od 15.12.2017.godine do 21.12.2017. godine (zaključno sa ovim datumom), svakog radnog dana od 8 do 14 časova.


2. Investitor izrade predmetnog urbanističkog projekta je Zdravstveni centar Užice a finansijer Opštinska uprava opštine Arilje. Obrađivač urbanističkog projekta je Agencija za projektovanje „Forma in“ Arilje, odgovorni urbanista Dragana Radovanović Brkić, dipl.ing.arh.


3. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave ovom Odeljenju isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Arilje, zaključno sa danom završetka javne prezentacije.1. Tekstualni deo
2. Grafički deo


OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ARILjE
IV 03 broj 350-172/17

 
Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup osam stambenih jedinica Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 08 decembar 2017 17:41

 

Na osnovu člana 9. i 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 400-320/2017, od 05.12.2017. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 7-Komponenta 4 dana 08. decembra 2017. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 8 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

 
Najava javnog poziva Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 06 decembar 2017 08:02

 

Opština Arilje u partnerstvu sa Opštinama Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš, Požega, Udruženjem „Fenomena“ Kraljevo, RRA „Zlatibor“ Užice i Udruženjem „Građanska Romska inicijativa žena“ Arilje, realizuje projekat „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku GIZ-a, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“.


U okviru projekta je predviđena podrška za samozapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva (povratnici iz zemalja EU – tražioci azila, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina koji su imali/koji imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, zrtve porodičnog nasilja) u sektoru održive poljoprivrede.


Ovim putem obaveštavamo sve zainteresovane potencijalne korisnike sa teritorija opština Arilje, Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš i Požega da će javni poziv za izbor korisnika podrške biti raspisan tokom decembra 2017. godine i da će trajati najmanje 30 dana.
Javnim pozivom će biti precizirani uslovi za učešće, potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv, kriterijumi za odabir korisnika, rokovi za predaju prijava, kao i kontakt informacije za dobijanje detaljnijih obrazloženja.

 
Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje u 2017. godini Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  utorak, 05 decembar 2017 10:11

Na osnovu člana 17. 18. 19. i 20 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14), članova 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br.13/10,100/11,91/12,37/13 i 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17), člana 54. Statuta Opštine Arilje („Službeni glasnik opštine Arilje“ br. 6/08, 6/10 i 5/14), Odluke o budžetu Opštine Arilje za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Arilje“ br.12/17), i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje za 2017.godinu, 01 broj 400-337/17 od 20.11.2017 godine, Predsednik opštine Arilje raspisuje:


JAVNI POZIV
za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Arilje u 2017. godini

 

DOKUMENTACIJA:

!!! OBAVEŠTENJE !!!

KONKURS JE OBJVLJEN U NEDELJNIKU "VESTI" BROJ 3573 OD 08.12.2017. GODINE


 
Besplatni pregledi lekara sa merenjem glikemije i krvnog pritiska Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 29 novembar 2017 09:38

Dom zdravlja Arilje organizuje BESPLATNE PREGLEDE LEKARA sa MERENjEM GLIKEMIJE I KRVNOG PRITISKA.
SVI ZAINTERESOVANI GRAĐANI MOGU DA SE JAVE U PROSTORIJE CRVENOG KRSTA ARILjE:

01. DECEMBRA 2017.godine- PETAK od 11-13,00 časova
15. DECEMBRA 2017.godine- PETAK od 11-13,00 časova


29.11.2017.godine


Dom zdravlja Arilje

 
Rešenje o dodeli državne pomoći Milojević Vladu Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 15 novembar 2017 08:41

 

Opštinska uprava opštine Arilje rešavajući po zahtevu Milojević Vlada iz Mirosaljaca, za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete na stambenom objektu nastale elementarnim nepogodama poplavom - klizištem u maju 2014. godine donosi rešenje iz priloga.

Rešenje o dodeli državne pomoći možete preuzeti OVDE!

 
Besplatni pregledi Doma zdravlja Arije tokom novembra 2017. godine Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  utorak, 07 novembar 2017 08:33

Dom zdravlja Arilje organizuje BESPLATNE PREGLEDE LEKARA sa MERENjEM GLIKEMIJE I KRVNOG PRITISKA.

SVI ZAINTERESOVANI GRAĐANI MOGU DA SE JAVE U PROSTORIJE CRVENOG KRSTA ARILjE:

17.novembra 2017.godine-PETAK od 11-13,00 časova

 

Dom zdravlja Arilje

 
Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Arilje i Oglas za prikupljanje pisanih ponuda Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  utorak, 31 oktobar 2017 07:07

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 80/2017-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Aриље број 12/07), председник општине Aриље  дана  20.10.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АРИЉЕ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 
Obaveštenje za javnost Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  četvrtak, 19 oktobar 2017 11:03

Na osnovu Izveštaja Instituta za nuklearne nauke "Vinča" obustavlja se rad rendgen aparata u Domu zdravlja Arilje od 19.10.2017.  do daljnjeg.

Dom zdravlja Arilje

 
Javni poziv za dostavljanje ponuda za postavljanje montažnih objekata na površinama javne namene Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 06 oktobar 2017 09:24

Republika Srbija

Opština Arilje

Opštinska uprava

01 broj 464-2/17

6.10.2017. godine

Na osnovu čl.146. zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS br. 72/09, 81/09,24/11 i 121/12) i člana 8.Odluke o postavljanju privremenih montažnih objekata i drugih pokretnih objekata na javnim površinama /sl. Glasnik opštine Arilje broj 972016/iOdluke Opštinskog veća opštine Arilje broj464-2/17 i Programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem

r a s p i s u j e

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PISMENIH PONUDA

 

za postavljanje privremenih montažnih objekata na površinama javne namene

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 2 od 99
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015