Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Vesti

Budite informisani o najnovijim događajima i dešavanjima u opštini Arilje kao i o aktivnostima lokalne samouprave.Besplatni pregledi sa merenjem glikemije i krvnog pritiska Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  četvrtak, 18 maj 2017 09:40

Dom zdravlja Arilje  organizuje BESPLATNE PREGLEDE LEКARA sa MERENJEM GLIКEMIJE I КRVNOG PRITISКA.

SVI ZAINTERESOVANI GRAĐANI MOGU DA SE JAVE U PROSTORIJE CRVENOG КRSTA ARILJE:

19.MAJA 2017.godine -PETAК  od 11-13,00 časova

30.JUNA 2017.godine –PETAК  od 11-13,00 časova.

 

Zdravstveni centar UŽICE

OJ DOM ZDRAVLJA ARILJE

 

 

 

 
Predlog Odluke o utvrdjivanju cene vode iz Sistema Rzav za 2017. godinu Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 10 maj 2017 11:18

Predlog Odluke možete pročitati na OVOM LINKU.

 
6. memorijalni radnički turnir "Nešo Pećinar" Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  četvrtak, 27 april 2017 09:41

Opšte udruženje preduzetnika Arilje u saradnji sa Sportskim savezom opštine Arilje organizuju od 15. do 28. maja 2017. turnir u malom fudbalu i basketu za preduzeća i radnje iz Arilja, sa idejom da se obogati društveni i sportski život Arilja, i da se u isto vreme privreda okupi oko rešavanja životnih problema Ariljaca kroz humanitarnu akciju koja bi se sprovela uz ovaj turnir. Sva sredstva prikupljena u toku turnira biće usmerena za nagrade najuspešnijim učenicima u osnovnim školama u opštini Arilje, kao i Srednjoj školi.

 
Obraćanje Doma zdravlja Arilje roditeljima povodom XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO „Vakcine štite“ Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  četvrtak, 27 april 2017 09:30

IMUNIZACIJA JE JEDNOSTAVAN, BEZBEDAN I EFIКASAN NAČIN DA ZAŠTITITE SVOJE DETE OD ODREĐENIH BOLESTI. POSLEDICE OVIH BOLESTI SU DALEКO TEŽE OD EVENTUALNIH NEŽELJENIH POSLEDICA IMUNIZACIJE!

 
Javni poziv za prezentaciju UP na kat. parcelama 403 i 404 KO Bogojevići Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 31 mart 2017 12:05

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Službeni glasnik RS“ br. 64/2015)

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

Oglašava

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA IZGRADNjU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 403 I 404 KO BOGOJEVIĆI,

OPŠTINA ARILjE

 

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u holu zgrade Uslužnog centra, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju u periodu od 31.03.2017.godine do 06.04.2017. godine (zaključno sa ovim datumom), svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

2. Naručilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je Šaponjić Duško iz Beograda, a obrađivač urbanističkog projekta je Agencija za projektovanje „FORMA IN“Arilje. Odgovorni urbanista –Dragana Radovanović Brkić (broj licence 200 0785 04).

3. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave ovom Odeljenju isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Arilje, zaključno sa danom završetka javne prezentacije.

 

1. Tekstualni deo

2. Grafički deo:

01 broj 350-46/2017

OPŠTINSKA UPRAVA

I OPŠTINE ARILjE

 
Poziv za prezentaciju UP Frucom food Arilje Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 31 mart 2017 11:52

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Službeni glasnik RS“ br. 64/2015)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

 

Oglašava

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA DOGRADNjU OBJEKATA U OKVIRU POSLOVNOG KOMPLEKSA “FRUCOM FOOD” DOO GRDOVIĆI

KOJI SE PROSTIRENA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 376/4, 376/6, 376/8 I 375/2KO GRDOVIĆI,

OPŠTINA ARILjE

 

 
Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  ponedeljak, 27 mart 2017 09:26

Na osnovu člana 20.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu(“Službeni glasnik RS” br.135/2004.i br.36/2009.) i člana 2. stav 1.,člana 3.,člana 4.stav 5.i stav 6.Pravilnika o postupku javnog uvida,prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”br.69/2005),Opštinska uprava opštine Arilje izdaje

O B A V E Š T E Nj E

O JAVNOM UVIDU,PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI

 

o podnetoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije“ Arilje Fasil (fabrika) ”UE87/UEU87/UEL87,ul.Svetolika Lazarevića br.18,Arilje,čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 16/29KOArilje,nosioca projekta Preduzeće za telekomunikaciju a.d.Beograd,“Telekom Srbija”Regija Kragujevac,Izvršna jedinica Užice,Trg partitzana12,Užice.

 
500 miliona dinara za početnike u poslovanju Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  sreda, 22 februar 2017 09:32

U cilju pružanja podrške osnivanju i opstanku novih preduzeća Ministarstvo privrede uputilo je danas javni poziv nezaposlenim licima, početnicima u poslovanju, ali i privrednicima koji su u početnoj fazi razvoja za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme, dogradnju, rekonstrukciju, opremanje, adaptaciju ili sanaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za nabavku trajnih obrtnih sredstava (do 20 odsto ukupnog ulaganja).

 
Javni poziv za izbegla lica - kupovina 5 seoskih kuća i paketa pomoći Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  ponedeljak, 20 februar 2017 11:59

Tekst javnog poziva za izbor korisnika pomoci za resavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoci kroz kupovinu 5 seoskih kuca  i dodelu paketa pomoci u vidu nabavke gradjevinskog materijala ili kucnih aparata/namestaja možete pogledati OVDE!

 
Konkurs za stipendije učenika i studenata 2017. godina Štampa El. pošta
Članak napisao: Marija Aleksić ,  petak, 20 januar 2017 08:00

 

Na osnovu člana 11. Odluke o Učeničkim i studentskim stipendijama («Službeni glasnik opštine Arilje» broj 15/2016), Odeljenje za opštu upravu, skupštinske i zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Arilje, dana 20. 01. 2017. godine, r a s p i s u j e

K O N K U R S E

za dodelu učeničkih stipendije učenicima srednjih škola i studenskih stipendija studentima za školsku 2016/2017 godinu.

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 3 od 96
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015