Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Вести

Будите информисани о најновијим догађајима и дешавањима у општини Ариље као и о активностима локалне самоуправе.Бесплатни прегледи Дома здравља Арије током новембра 2017. године Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  уторак, 07 новембар 2017 08:33

Дом здравља Ариље организује БЕСПЛАТНЕ ПРЕГЛЕДЕ ЛЕКАРА са МЕРЕЊЕМ ГЛИКЕМИЈЕ И КРВНОГ ПРИТИСКА.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ У ПРОСТОРИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА АРИЉЕ:

17.новембра 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

 

Дом здравља Ариље

 
Одлука о расписивању јавног позива за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ариље и Оглас за прикупљање писаних понуда Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  уторак, 31 октобар 2017 07:07

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 80/2017-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ариље број 12/07), председник општине Ариље  дана  20.10.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АРИЉЕ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 
Обавештење за јавност Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  четвртак, 19 октобар 2017 11:03

На основу Извештаја Института за нуклеарне науке "Винча" обуставља се рад рендген апарата у Дому здравља Ариље од 19.10.2017.  до даљњег.

Дом здравља Ариље

 
Јавни позив за достављање понуда за постављање монтажних објеката на површинама јавне намене Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  петак, 06 октобар 2017 09:24

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

01 број 464-2/17

6.10.2017. године

На основу чл.146. закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09,24/11 и 121/12) и члана 8.Одлуке о постављању привремених монтажних објеката и других покретних објеката на јавним површинама /сл. Гласник општине Ариље број 972016/иОдлуке Општинског већа општине Ариље број464-2/17 и Програма за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене

 

 
Обавештење о бесплатним прегледима са мерењем гликемије и крвног притиска Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  четвртак, 05 октобар 2017 08:12

Дом здравља Ариље организује БЕСПЛАТНЕ ПРЕГЛЕДЕ ЛЕКАРА са МЕРЕЊЕМ ГЛИКЕМИЈЕ И КРВНОГ ПРИТИСКА.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ У ПРОСТОРИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА АРИЉЕ:

06. октобра 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

20.октобра 2017.године –ПЕТАК од 11-13,00 часова.

 

Дом здравља Ариље

 
Обавештење о вакцинацији против сезонског грипа Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  четвртак, 05 октобар 2017 07:42

Дом здравља Ариље ЗАПОЧИЊЕ ВАКЦИНИСАЊЕ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА У ПЕТАК 06.10.2017. године.

Сви који желе да се вакцинишу треба да се јаве код свог изабраног лекара ради упућивања на вакцинацију која ће се обављати

ПОНЕДЕЉКОМ И ПЕТКОМ у просторијама ХЕ службе од 08,00-14,00 часова.

 

Дом здравља Ариље

 
Превентивни систематски прегледи за одрасло становништво у Дому здравља Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  уторак, 19 септембар 2017 12:17

Дом здравља Ариље организује бесплатне систематске прегледе за одрасло становништво. Прегледи се обављају у росторијама Дома здравља Ариље у суботу и недељу - 23. и 24. септембра 2017. године од 7:00 до 14:00 часова.

Моле се грађани заинтресовани за преглед да са собом понеду здравствену књижицу уколико је имају и да се спреме за преглед.

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА:

Субота - 23.септембар 2017. год. :

Др Ружица Стојић,
Др Видоје Поњавић


Недеља - 24.септембар 2017.год. :

Др Милица Симеуновић-Милосављевић,
Др Невенка Аћимовић –Јањић
Др Вишња Сурла-Крупниковић.


НАПОМЕНА: Због лабораторијских анализа потребно је да вече уоче уочи прегледа вечерате до 19:00 часова, а да ујутру, на дан прегледа не узимате ништа од хране и од пића осим редовне терапије лековима.

ОДАЗОВИТЕ СЕ ПОЗИВУ , ЈЕР МИ СМО ТУ ЗБОГ ВАС.

 

Дом здравља Ариље

 
Други јавни позив за продају путничког возила Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  среда, 23 август 2017 12:15

Општинска управа општине Ариље , улица Светог ахилија 53, у складу са Решењем Општинског већа општине Ариље 01 бр.404-67 од 03.08.2017. године објављује:

Други Јавни позив

За продају путничког возила у својини општине Ариље путем прикупљања писмених понуда

 

 

1.Општина Ариље продаје путем прикупљања писмених понуда путничко возило марке Застава-модел 101 скала 55, број шасије ВX1128А00 01109056, број мотора 128А0641608671,снага мотора 40.48, категорија: путничко возило,број места за седење 5,боја 3Д црвена тамна година производње 2006, нерегистровано, у возном стању.

Почетна цена износи39.900,00 динара . Возило се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

 

2.Продаја возила из претходног става ће се извршити прикупљањем писмених понуда у затвореним ковертима , на основу јавног позива.

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица, као и предузетници

Уучесници позива су дужни да на име гарантног износа за учешће на огласу уплате износ од 10% од почетне цене на рачун број 840-742153843-66 позив на број по моделу 97 број 86-004 .

Уредна пријава треба да садржи:

-захтев за учешће на јаваној лицитацији

-фотокопија личне карте

-решење о упису у Регистар за правна лица и предузетнике

-пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве ако он није присутан

-доказ о уплати депозита

 

4.Пријаве се подносе комисији за спровеђење поступка јавног огласа за продају службених возила општинске управе општине Ариље преко писарнице општине Ариље на адреси Светог Ахилија 53.

Рок за подношење пријава је30.08.2017

Јавно отварање понуда ће се одржати 31.08.2017.године у просторијама општинске управе , у канцеларији број 9. са почетком у 11,00 часова.

Возило се може видети сваког дана од 08,00 до 14,00 часова.

Најповољнији понуђач је лице које понуди највиши износ накнаде.

 

5.Учесник огласа који буде најповољнији дужан је да закључи уговор о купопродаји у року од 7 дана од дана пријема обавештења да је изабран за најповољнијег понуђача, а у противном депозит му се неће вратити.

Сва потребна обавештења и информације могу се добити на телефон. 065 84 97 374, контакт особа Василијевић Радомир

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Обавештење Дома здравља Ариље о бесплатним прегледима у просторијама Црвеног Крста Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  уторак, 22 август 2017 11:52

ЗЦ УЖИЦЕ-ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА АРИЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дом здравља Ариље организује БЕСПЛАТНЕ ПРЕГЛЕДЕ ЛЕКАРА са МЕРЕЊЕМ ГЛИКЕМИЈЕ И КРВНОГ ПРИТИСКА.

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЂАНИ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ У ПРОСТОРИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА АРИЉЕ:

25.августа 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

08.септембра 2017.године –ПЕТАК од 11-13,00 часова.

22.септембра 2017.године-ПЕТАК од 11-13,00 часова

 

Дом здравља Ариље

 
Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину - ”Фасил”а.д.Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 21 август 2017 09:55

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-77/2017.

Датум:.21.08.2017.год.

Ариље

 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник Р.Србије” број135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће”Фасил”а.д.Ариље,улица Светолика Лазаревића број 18 поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за ливницу обојених метала која се налази на КПброј16/29КОАриље.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53., канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 21.08.-31.08.2017.год.

 

 

Начелник Општинске управе

Горица Петровић

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 4 од 100
Општина Ариље - Званична интернет презентација.  © 2005 - 2018