Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Вести

Будите информисани о најновијим догађајима и дешавањима у општини Ариље као и о активностима локалне самоуправе.Одлука о расписивању избора за савете месних заједница општине Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  уторак, 15 новембар 2016 13:40

На основу члана 99. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 6/10 и 5/14), д о н о с и м

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

1. Расписујем изборе за Савете месних заједница општине Ариље.

2. Избор савета месних заједница извршити дана 11. децембра 2016. године.

3. Одбори месних заједница су дужни да именују Изборну комисију месне заједнице до 20. новембра 2016. године.

4. Изборна комисија месне заједнице је дужна да најкасније 22. новембра 2016. године упути јавни позив грађанима за предлагање кандидата за чланове савета месне заједнице.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље».

 

ОПШТИНА АРИЉЕ

- Скупштина општине -

01 број 013- 31/16, 15. 11. 2016. године

 

Председник Скупштине општине,

Драгиша Терзић

 

Одлука је објављена у Службеног гласнику Општине Ариље, број 11/2016.

Све бројеве Службеног гласника општине Ариље можете наћи на ОВОМ ЛИНКУ!

 
Одлука о месним заједницама Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 14 новембар 2016 21:14

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 7. новембра 2016. године донела је Одлуку о месним заједницама, док је председник Скупштине општине заказао изборе за савете месних заједница за 11. децембар 2016. године.

Одлуку о месним заједницама можете прочитати у наставку, или преузети из Службеног гласника општине Ариље преко следећег линка: http://arilje.org.rs/upload/preuzimanje/opstina-ариље/гласник/2016/ГЛАСНИК10-2016.ПДФ

 
Увид у захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  понедељак, 14 новембар 2016 18:59

На основу члана 10. Закона о процени утицаја н аживотну средину обавештавају се грађани, заинтересовани органи и организације, да је носилац пројекта „Фруцом фоод“ д.о.о. из Грдовића, општина Ариље, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкција, доградња и надградња административно-производног објекта на животну средину на кат.парцели бр. 376/6 КО Грдовићи (01 број 501-60/16).

Заинтересовани органи и организације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилијабр.53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средну и о томе благовремено обавестити јавност.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Горица Петровић

Ариље, 14.11.2016.год

 
Одлука о утврђивању висине једнократних новчаних помочи за новорођену децу Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  понедељак, 14 новембар 2016 17:00

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 7.новембра 2016. године донела је Одлуку о утврђивању висине једнократних новчаних помочи за новорођену децу. Одлуку можете прочитати у наставку или преузети из Службеног гласника Општине Ариље преко следећег линка: http://arilje.org.rs/upload/preuzimanje/opstina-ариље/гласник/2016/ГЛАСНИК10-2016.ПДФ

 
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта КО Ступчевићи Штампа Ел. пошта
Чланак написао: Марија Алексић ,  четвртак, 27 октобар 2016 10:30

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( „Службени гласник РС“ бр. 64/2015)

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 194 КО СТУПЧЕВИЋИ

ОПШТИНА АРИЉЕ

 

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 31.10.2016.године сваког радног дана од 8 до 14 часова.

2. Урбанистички пројекат разрађује изградњу новог индустријског објекта за прераду воћа на катастарској парцели број 194 КО Ступчевићи.

3. У току одржавања јавне презентације служба за урбанизам Општинске управе Ариље даваће сва обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта и сва релевантна обавештења о садржају јавне презентације ( канцеларија бр.11)

4. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, најкасније до 8.11.2016. године (закључно са тим даном, до краја радног времена у 15 часова)

 

Позивају се сви заинтересовани грађани ( нарочито они који се налазе у непосредном окружењу планираног индустријског објекта), предузећа, јавне установе и организације да остваре увид у изложени пројекат како би својим примедбама и предлозима допринели да донесемо најбоља урбанистичка решења.

 

1. Текстуални део

2. Графички део

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Потписан део уговора о додели бесповратних подстицајних средстава у пољопривреди Штампа Ел. пошта

Субвенције за набавку механизације као и разлиците вресте опреме, у наредном периоду бице додељене пољопривредним производјацима.

Пољопривредни производјаци, у канцеларији председника опстине ,потписали су уговор о додели бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за набавку механизације у биљној производњи, као и за набавку опреме и маханизације у стоцарству. На конкурс о додели субвенција пријавило се 6 лица за стоцарску производњу и 89 лица за биљну производњу , од  којих је првих 20 потписало уговор. Конкурс је отворен до 15. децембра а средства це бити исплацена до краја ове  године.

Текс конкурса се може погледати ОВДЕ!

 

 

 

 

 
Дреновац и Ариље на Терра мадре салоне дел густо Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  среда, 12 октобар 2016 10:06

У Италији у граду Торину од 22. до 26. септембра одржано је је 11-то издање Терра Мадре Салоне дел Густо. На овогодишњој изложби Терра Мадре Салоне дел Густо учешче је имала и Регионална развојна агенција “Златибор” Ужице која је на свом штанду преко компаније Дреновац, представника Туристичке организације Ужица, Еко Аграра, хотела Мона, општине Чајетина, преставила производе, рукотворине и сувенире из регије Западне Србије.

 
Попис незаконито изграђених објеката Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 06 октобар 2016 13:13

Сходно одредбама Закона о озакоњењу објеката Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Ариље извршиће попис свих незаконито изграђених објеката.

Попис ће се обавити у свим Месним заједницама општине Ариље, а приоритетно у Месној заједници Миросаљци због добијања дозволе за прикључак на новиизграђени водовод.

Попис објеката је у интересу грађана ради озакоњења бесправно саграђених објеката, па молимо грађане за сарадњу и пружање потребних информација за попис.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 
Регионални фестивал воћних ракија "Жестивал" одржан у Ужицу Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 06 октобар 2016 13:06

Регионални фестивал воћних ракија ЖЕСТИВАЛ одржан је у недељу 02.10.2016. године у Хали Велики парк у Ужицу. На фестивалу је узело учешће око 40 излагача из целог региона – Прибој, Пријепоље, Нова Варош, Чајетина, Косјерић, Пожега, Ариље, Ивањица, Бајина Башта, Ужице.

Фестивал су организовали Град Ужице, Регионална привредна комора, Регионална развојна агенција, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице, Туристичка организација регије Западна Србија и Пословни клуб Западне Србије. Излагачи су били већ афирмисани произвођачи ракија , инdivидуални произвођачи, произвођачи казана за печење ракије, дрвених бурића, прохромских судова за ракију. Учешће су узели и произвођачи природних сокова, меда, сушеног воћа, лековитог биља...

 

 
Акција сакупљања елетронског и електричног отпада Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  уторак, 13 септембар 2016 10:11

У циљу очувања и заштите животне средине, као и пружања што квалитетније комуналне услуге грађанима, на препоруку Општине Ариље, сваке прве суботе у месецу, ЈКП "Зелен" сакупљаће елетрични и електронски отпад по домаћинствима.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 9 од 100
Општина Ариље - Званична интернет презентација.  © 2005 - 2018