Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Odluka o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoči za novorođenu decu Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  ponedeljak, 14 novembar 2016 17:00

Skupština opštine Arilje, na sednici održanoj 7.novembra 2016. godine donela je Odluku o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoči za novorođenu decu. Odluku možete pročitati u nastavku ili preuzeti iz Službenog glasnika Opštine Arilje preko sledećeg linka: http://arilje.org.rs/upload/preuzimanje/opstina-arilje/glasnik/2016/GLASNIK10-2016.PDF

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ( “Službeni glasnik RS”, br. 16/2002,115/2005, i 107/2009) i člana 39. Statuta opštine Arilje (“Službeni glasnik opštine Arilje” broj 6/08, 6/10 i 5/14)

Skupština opštine opštine Arilje na sednici održanoj dana 7.11.2016. godine donela je

O D L U K U

o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu decu

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu sa teritorije opštine Arilje.

 

Član 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju sva novorođena deca čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji opštine Arilje u vreme podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

 

Član 3.

Visina jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu čiji roditelji imaju prebivalište na gradskom području utvrđuje se u iznosu od:

- 10.000,00 dinara za prvorođeno dete po redu rođenja;

- 5.000,00 dinara za drugo novorođeno dete po redu rođenja i za svako naredno živo rođeno dete.


Član 4.

Visina jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu čiji roditelji imaju prebivalište na seoskom području utvrđuje se u iznosu od:

-       10.000,00 dinara za prvorođeno dete po redu rođenja;

- 5.000,00 dinara za drugo novorođeno dete po redu rođenja i za svako naredno živo rođeno dete i

- bebi paket u iznosu od 5.000,00 dinara za svako novorođeno dete.

 

Član 5.

Ukoliko se u jednom porođaju rodi dvoje ili više dece svako dete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u istom novčanom iznosu, bez obzira na redosled rođenja.

 

Član 6.

Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 1. ove Odluke, obezbeđena su u budžetu opštine Arilje na osnovu Odluke o budžetu opštine Arilje za 2016. godinu („Službeni glasnik opštine Arilje“ broj 11-2015.)

.

Član 7.

Administrativno stručne poslove vezane za ostvarivanje prava iz ove Odluke obavlja Opštinska uprava opštine Arilje a prema bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava propisanih Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu opštine Arilje.

 

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Arilje.

 

Opština Arilje

Skupština opštine

01 broj 020-50, 7.11.2016.godine

 

Predsednik Skupštine opštine

Dragiša Terzić

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015