Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Обавештење о јавном увиду, презентацији и јавној расправи
Обавештење о јавном увиду, презентацији и јавној расправи Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  понедељак, 27 март 2017 09:26

На основу члана 20.Закона о процени утицаја на животну средину(“Службени гласник РС” бр.135/2004.и бр.36/2009.) и члана 2. став 1.,члана 3.,члана 4.став 5.и став 6.Правилника о поступку јавног увида,презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”бр.69/2005),Општинска управа општине Ариље издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ЈАВНОМ УВИДУ,ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

о поднетој Студији о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније“ Ариље Фасил (фабрика) ”УЕ87/УЕУ87/УЕЛ87,ул.Светолика Лазаревића бр.18,Ариље,чија се реализација планира на катастарској парцели број 16/29КОАриље,носиоца пројекта Предузеће за телекомуникацију а.д.Београд,“Телеком Србија”Регија Крагујевац,Извршна јединица Ужице,Трг партитзана12,Ужице.

 

Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднету Студију у канцеларији број 3 зграде Општинске управе,Светог Ахилија бр.53.,Ариље,

сваког радног дана од 10,00-14,00 часова у периоду од 27.03.2017.-17.04.2017.год. и доставити мишљење и примедбе на Студију у писменом облику,Општинској управи,Одељењу за урбанизам,изградњу и инспекцијске послове.

Презентација и јавна расправа о поднетој Студији биће одржана 19.04.2017.год. у просторији сале СО Ариље у времену од 12,00-14,00часова.

Овај орgaн ће у року од три (3)дана од дана истека рока јавног увида у Студију доставити Техничкој комисији извештај са прегледом мишљења и примедби заинтересованих орgaна и орgaнизација и заинтересоване јавности,а у року од петнаест(15) дана од дана истека рока јавне расправе,доставити носиоцу пројекта преглед мишљења са евентуалним предлозима за измене и допуне Студије о процени утицаја.

 

Република  Србија

Општина Ариље

Општинска управа

01 број 501-62/2016, 23.03.2017.год.

 

Начелник општинске управе:

Горица Петровић

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018