Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Штампа Ел. пошта
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  недеља, 26 март 2017 20:26

Na osnovu člana 20.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu(“Službeni glasnik RS” br.135/2004.i br.36/2009.) i člana 2. stav 1.,člana 3.,člana 4.stav 5.i stav 6.Pravilnika o postupku javnog uvida,prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”br.69/2005),Opštinska uprava opštine Arilje izdaje

O B A V E Š T E Nj E

O JAVNOM UVIDU,PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI

 

o podnetoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije“ Arilje Fasil (fabrika) ”UE87/UEU87/UEL87,ul.Svetolika Lazarevića br.18,Arilje,čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 16/29KOArilje,nosioca projekta Preduzeće za telekomunikaciju a.d.Beograd,“Telekom Srbija”Regija Kragujevac,Izvršna jedinica Užice,Trg partitzana12,Užice.

 

Zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u podnetu Studiju u kancelariji broj 3 zgrade Opštinske uprave,Svetog Ahilija br.53.,Arilje,

svakog radnog dana od 10,00-14,00 časova u periodu od 27.03.2017.-17.04.2017.god. i dostaviti mišljenje i primedbe na Studiju u pismenom obliku,Opštinskoj upravi,Odeljenju za urbanizam,izgradnju i inspekcijske poslove.

Prezentacija i javna rasprava o podnetoj Studiji biće održana 19.04.2017.god. u prostoriji sale SO Arilje u vremenu od 12,00-14,00časova.

Ovaj organ će u roku od tri (3)dana od dana isteka roka javnog uvida u Studiju dostaviti Tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja i primedbi zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti,a u roku od petnaest(15) dana od dana isteka roka javne rasprave,dostaviti nosiocu projekta pregled mišljenja sa eventualnim predlozima za izmene i dopune Studije o proceni uticaja.

 

Republika  Srbija

Opština Arilje

Opštinska uprava

01 broj 501-62/2016, 23.03.2017.god.

 

Načelnik opštinske uprave:

Gorica Petrović

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018