Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Javni poziv za prezentaciju UP na kat. parcelama 403 i 404 KO Bogojevići Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  petak, 31 mart 2017 12:05

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009- isp., 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ( „Službeni glasnik RS“ br. 64/2015)

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ARILjE

Oglašava

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA IZGRADNjU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 403 I 404 KO BOGOJEVIĆI,

OPŠTINA ARILjE

 

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u holu zgrade Uslužnog centra, ul. Svetog Ahilija 53 u Arilju u periodu od 31.03.2017.godine do 06.04.2017. godine (zaključno sa ovim datumom), svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

2. Naručilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je Šaponjić Duško iz Beograda, a obrađivač urbanističkog projekta je Agencija za projektovanje „FORMA IN“Arilje. Odgovorni urbanista –Dragana Radovanović Brkić (broj licence 200 0785 04).

3. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave ovom Odeljenju isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave Arilje, zaključno sa danom završetka javne prezentacije.

 

1. Tekstualni deo

2. Grafički deo:

01 broj 350-46/2017

OPŠTINSKA UPRAVA

I OPŠTINE ARILjE

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015