Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Sednice Skupštine opštine Štampa El. pošta
Članak napisao/la: Marija Aleksić ,  ponedeljak, 25 decembar 2017 11:44

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS" broj 129/07), člana 41. Statuta opštine Arilje ("Službeni glasnik opštine Arilje" broj 6/08, 6/10 i 5/14) i člana 11. Poslovnika Skupštine opštine Arilje ("Službeni glasnik opštine Arilje" broj 8/16 i 10/16), predsednik SKupštine opštine Arilje saziva  za 29.12.2017. godine (PETAK) sa početkom u 10:00 sati u sali SKupštine opštine Arilje

 

14. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ARILJE

sa predloženim sledećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sednice Skupštine opštine Arilje

2. Donošenje Odluke o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Arilje

3. Donošenje Odluke o izmenama Prostornog plana opštine Arilje

4. Davanje saglasnosti na Statut Biblioteke Arilje „Ustanove za bibliotečko-informacionu delatnost i kulturni turizam“

5. Davanje saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2018. godinu

6. Davanje saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje za 2018. godinu

7. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP „Duboko“ Užice za 2018. godinu

8. Davanje saglasnosti na Odluku o neraspoređenoj dobiti JKP „Duboko“ Užice za 2015. godinu

9. Davanje saglasnosti na Odluku o cenama odlaganja otpada na Regionalnu sanitarnu deponiju „Duboko“ Užice

10. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP „Zelen“ Arilje za 2018. godinu

11. Davanje saglasnosti na Odluku o cenama komunalnih usluga od opšteg interesa JKP „Zelen“ Arilje

12. Davanje saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Arilje za 2018. godinu

13. Davanje saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Arilje za 2018. godinu

14. Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Arilje

15. Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Arilje

16. Odbornička pitanja i predlozi

 

- Dnevni red 14. sednice Skupštine opštine Arilje

- Zaključak sa 28. sednice Opštinskog veća

 

 

 

Dodaj komentar

Registracijom na sajt opštine dobićete veća prava prilikom pisanja komentara (npr. automatska objava vaših komentara), kao i mogućnost da aktivno učestvujete u diskusijama na forumu.

Sigurnosni kod
Osveži

Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015