Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Budžet 2017. godina Штампа Ел. пошта

BUDŽET OPŠTINE ARILJE ZA 2017. GODINU

 

Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Arilje za 2017. godinu

Odluka o prvom rebalansku budžeta opštine Arilje za 2017. godinu.

 

23.12.2016.

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE ARILJE ZA 2017. GODINU

(Odluka je usvojena na 6. sednici Skupštine opštine Arilje 17.12.2016. godine, a objavljena u Službenog glasniku Opštine Arilje broj 16/2016)

 

1. Odluka o budžetu Opštine Arije za 2017. godinu

2. Obrazloženje budžeta - Programski deo:

 

 

 

 

 

 


1. 8. 2016.

 

Republika Srbija
OPŠTINA ARILjE
Opštinska uprava
-Odeljenje za privredu i finansije-
01 broj 400-157/2016
01.08.2016. godine
A R I Lj E


SVIM BUDžETSKIM KORISNICIMA OPŠTINE ARILjE

PREDMET: Uputstvo za pripremu budžeta opštine Arilje za 2017. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Arilje za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu sa pratećim obrascima, možete preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Arilje www.arilje.org.rs (ispod ovog teksta)

 

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018