Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Evidencija izdatih rešenja o ozakonjenju Štampa El. pošta

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

 

 

Редни број

Презиме, име, назив подносиоца захтева

Адреса / седиште Врста и намена објекта Број Решења Датум издавања Решења
1 Велимировић Радан Ариље, Милоша Глишића 29 стамбени 351-794/10
2 Радовић Енерги Ариље помоћни 351-727/10
3 Рајевић Бранко Вигоште бб, Ариље стамбени 351-559/03
4 Рајевић Јелица Вигоште бб, Ариље стамбени 351-558/03
5 Васиљевић Наталија Београд стамбени 351-314/10
6 Коловић Миљко Вирово, Ариље стамбени 351-51/10
7 Дукић Иван Вране, Ариље стамбени 351-1046/10
8 Глишић Персида Београд, Капетан Мишина 23 а помоћни 351-127/14
9 Тимотијевић Вељко Богојевићи, Ариље стамбени 351-964/10
10 Павловић Горан Ариље, Бошка Бухе бб стамбени 351-14/16
11 Ђунисијевић Иван Вране, Ариље помоћни 351-309/14
12 Гавриловић Сретен Трешњевица, Ариље помоћни 351-168/14
13 Марјановић Војислав Вирово, Ариље стамбени 351-39/14
14 Станојевић Слађана Грдовићи, Ариље пословни 351-630/14
15 Обрадовић Драган Добраче, Ариље стамбени 351-59/14
16 Танасијевић Дивна Ариље, Максима Горког 4 стамбени 351-140/14
17 Ћирјаковић Миленија Церова, Ариље стамбени 351-30/14
18 Џекулић Милинко Церова, Ариље стамбени 351-308/14
19 Арсовић Ђурђе Ариље, С.Пенезића 15 стамбени 351-114/14
20 Арсовић Ђурђе Ариље, С.Пенезића 15 помоћни 351-115/14
21 Ђорђевић Славе Ступчевићи, Ариље помоћни 351-14/14
22 Станисављевић Бошко Н. Пазова стамбени 351-583/03
23 Лукић Мирко Вране, Ариље стамбени 351-318/10
24 Лукић Мирко Вране, Ариље помоћни 351-317/10
25 Милићевић Неђељко Ариље, Сердара Мићића 7 стамбени 351-809/03
26 Николић Миладин Вигоште бб, Ариље стамбени 351-63/14
27 Николић Миладин Вигоште бб, Ариље помоћни 351-89/14
28 Милићевић Настас Ариље помоћни 351-629/14
29 Стојановић Дане Ариље пословни 351-35/14
30 Тосуновић Милан Вигоште бб, Ариље стамбени 351-469/03
31 Стефановић Милош Грдовићи, Ариље стамбено пословни 351-12/14
32 Недељковић Мирко Вирово, Ариље стамбени 351-26/14
33 Јовановић Мирјана Ариље стамбени 351-435/03
34 Јаковљевић Ђорђе Ступчевићи, Ариље помоћни 351-91/14
35 Јаковљевић Ђорђе Ступчевићи, Ариље стамбени 351-466/14
36 Цветић Милија Церова, Ариље стамбени 351-116/14
37 Таталовић Јела и др. Ариље, Београдска бб стамбени 351-295/03
38 Радојевић Раденко Вигоште бб, Ариље стамбени 351-693/10
39 Радојевић Раденко Вигоште бб, Ариље помоћни 351-834/10
40 Цветић Милија Церова, Ариље стамбени 351-116/14
41 Лукић Радован Трешњевица, Ариље помоћни 351-24/16
42 Павловић Милоје Београд пословни 351-173/03
43 Лукић Ацо Трешњевица, Ариље помоћни 351-21/14
44 Милинковић Миле Ступчевићи, Ариље економски 351-90/16
45 Глишић Љубодраг Рашкова Бара бб стамбени 351-711/14
46 Глишић Љубодраг Рашкова Бара бб стамбено пословни 351-1257/10
47 Глишић Љубодраг Рашкова Бара бб помоћни 351-710/14
48 Пиперчић Милорад Д.Виторовића 2 стамбени 351-20/10
49 Велимировић Милован Церова, Ариље помоћни 351-163/14
50 Аћимовић Михаило Поглед, Ариље стамбени 351-27/10 12.09.2016.
51 Фриго Агро Лукић Трешњевица Трешњевица, Ариље пословни 351-103/16
52 Котлајић Зоран Земун стамбени 351-94/16
53 Котлајић Зоран Земун помоћни 351-112/16
54 Жижаковић Стретен Радошево, Ариље стамбени 351-96/10 28.10.2016.
55 Виторовић Милан Ариље, Косовска бб стамбени 351-614/10 11.10.2016.
56 Новаковић Стојан Ариље, Проке Вуајловића бб стамбени 351-822/03
57 Љиљана Булић и др. Пожега, Златиборска 47 стамбени 351-178/16 08.11.2016.
58 Планојевић Милан Церова, Ариље стамбени 351-90/14 04.11.2016.
59 Планојевић Милан Церова, Ариље стамбени 351-90-1/14 04.11.2016.
60 Грујић Ратомир Вране, Ариље помоћни 351-72/10
61 Грујић Ратомир Вране, Ариље стамбени 351-72-1/10
62 Алексић Бранимир и др. Београд стамбени 351-868/03
63 Јовановић Сретен Ариље, 7 јула стамбени 351-132/16
64 Недељковић Мирко Лучани помоћни 351-136/16 28.10.2016
65 Милијановић Љубиша Ступчевићи, Ариље стамбени 351-115/16
66 Милијановић Љубиша Ступчевићи, Ариље помоћни 351-116/16
67 Теофиловић Радан Богојевићи, Ариље стамбени 351-169/10
68 Драшковић Милисав Ивањица, Мочиоци бб стамбени 351-117/17
69 Голден Фрут доо Ариље Ариље помоћни 351-99/16
70 Јовановић Бобан и Перо Ариље, Југ Богдана 4 стамбени 351-1418/10
71 Јовановић Бобан и Перо Ариље, Југ Богдана 4 стамбени 351-1418-1/10
72 Цветић Рајин Ариље, Церова помоћни 351-586/10
73 Милошевић Леонида Ариље, Првомајска бб помоћни 351-100/16 16.09.2016.
74 Ђорђевић Милољуб Ариље, Светолика Лазаревића 7 помоћни 351-549/10 14.10.2016.
75 Пантовић Радиша и Никола Ариље, Бранка Ћопића бб стамбени 351-363/03
76 Зимоњић Зоран Церова, Ариље стамбени 351-188/09 10.10.2016.
77 Зимоњић Зоран Церова, Ариље стамбени 351-292/10 10.10.2016.
78 Николић Предраг Ариље, Љ. Н. Чикириза помоћни 351-829/03
79 Аћимовић Михаило Поглед, Ариље помоћни 351-157/14
80 Николић Предраг Ариље, Љ. Н. Чикириза помоћни 351-829-1/03
81 Ђорђевић Војин Београд, Браће Јерковић 237 стамбени 351-127/16
82 Анђелић Мишо Висока, Ариље стамбени 351-221/10
83 Каравидић Милојко Мајдампек стамбени 351-199/10
84 Зимоњић Зоран Церова, Ариље помоћни 251-291/10
85 Велимировић Милован Церова, Ариље стамбени 351-171/14
86 Милошевић Ненад Вране, Ариље стамбени 351-962/10
87 Матовић Раде Латвица, Дивљака стамбени 351-871/10
88 Милићевић Милан Ариље, Вука Караџића бб помоћни 351-217/17 12.12.2016.
89 Милићевић Милан Ариље, Вука Караџића бб стамбени 351-218/17 12.12.2016.
90 Милићевић Милан Ариље, Вука Караџића бб стамбени 351-1081/10
91 Николић Младомир Радошево, Ариље стамбени 351-22/06
92 Стовраговић Радољуб Миросаљци, Ариље стамбени 351-902/10 21.12.2016.
93 Стовраговић Радољуб Миросаљци, Ариље помоћни 351-903/10 21.12.2016.
94 Јупитер Комерц доо Вигоште бб, Ариље помоћни 351-246/16 28.12.2016.
95 Јупитер Комерц доо Вигоште бб, Ариље помоћни 351-262/16 28.12.2016.
96 Богдановић Владан Ариље, Војводе Мишића помоћни 351-195/16 26.12.2016.
97 Богдановић Владан Ариље, Војводе Мишића стамбени 351-194/14 26.12.2016.
98 Милутиновић Драган стамбени 351-968/10
99 Луковић Драгош Ариље, Војводе Степе 36 стамбени 351-194/03 28.11.2016.
100 Црнковић Радул стамбени 351-221/16
101 Новаковић Предраг Богојевићи, Ариље пословни 351-126/16
102 Давидовић Петко стамбени 351-393/03 16.01.2017.
103 Јовановић Љубомир Београд, Н. Добровића 31/29 стамбени 351-295/10 16.01.2017.
104 Миросавић Миле Рудине, Ариље стамбени 351-596/10
105 Миросавић Миле Рудине, Ариље стамбени 351-79/14
106 Томашевић Новка и др. Церова, Ариље стамбени 351-1008/10
107 Марковић Срђан стамбени 351-188/16
108 Стефановић Петко Поглед, Ариље стамбени 351-242/16
109 Вилимановић Гвозден Грдовићи, Ариље стамбени 351-710/10
110 Рацић Лепа Ивањица, 13 септембар 70 помоћни 351-288/03 28.10..2016.
111 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље помоћни 351-120/16
112 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље стамбени 351-125/16
113 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље помоћни 351-128/16
114 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље помоћни 351-124/16
115 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље помоћни 351-122/16
116 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље стамбени 351-129/16
117 Симовић Чедомир Драгојевац, Ариље помоћни 351-123/16
118 Петровић Милан Крушчица, Ариље пословни 351-558/10
119 Обрадовић Радован Ступчевићи, Ариље стамбени 351-595/10 24.10.2016.
120 Луковић Драгош Ариље, Војводе Степе 36 помоћни 351-193/03 28.11.2016.
121 Неговановић Петар Поглед, Ариље стамбени 351-198/16 23.12.2016.
122 Филиповић Златомир Ариље, Београдска бб помоћни 351-861/10 24.10.2016.
123 Петровић Милан Ариље, Свтог Ахилија помоћни 351-403/14 24.10.2016.
124 Милинковић Драган Ариље стамбени 351-968/10 23.12.2016.
125 Миладиновић Горан Београд, Војводе Влаховића 36 стамбени 351-24/17 31.01.2017.
126 Павловић Дејан Ариље, Саве Поповића бб стамбени 351-280/16 02.02.2017.
127 Петровић Јован Ариље, Љ. Н. Чикириза помоћни 351-245/16 07.02.2017.
128 Симовић Томислав Ариље, Београдска бб стамбени 351-15/17 10.02.2017.
129 Лучић Марица Ариље, Грдовићи стамбени 351-215/16 27.02.2017.
130 Теофиловић Радан Ариље, Богојевићи економски 351-133/16 23.01.2017.
131 Богутово доо Ариље Ариље пословни 351-8/17 02.02.2017.
132 Новаковић Милован Ариље, Богојевићи складишни 351-21/14 22.11.2016.
133 Стефановић Петко Поглед, Ариље стамбени 351-242/16 30.12.2016.
134 Чакаревић Ранко Панчево стамбени 351-249/16 03.02.2017.
135 Драговић Зоран Ариље, Моравичка 14 стамбени 351-56/14 21.02.2017.
136 Томашевић Новка Церова, Ариље стамбени 351-1008/10 09.01.2017.
137 Марковић Срђан Грдовићи, Ариље стамбени 351-188/16 18.01.2017.
138 Миросавић Миле Ариље, Љ. Н. Чикириза стамбени 351-79/14 11.01.2017.
139 Миросавић Миле Ариље, Љ. Н. Чикириза стамбени 351-79/14 11.01.2017.
140 Глишић Милан Ариље, Вигоште стамбени 351-135/10 13.02.2017.
141 Милфрут Крушчица Крушчица, Ариље пословни 351-147/16 22.02.2017.
142 Новаковић Ацо Београд, 17. октомбра 26 стамбени 351-147/10 17.02.2017.
143 Стефановић Драгутин Београд верски 351-3/17 1.3.2017.
144 Стефановић Драгутин Београд верски 351-4/17 1.3.2017.
145 Стефановић Драгутин Београд верски 351-5/17 01.03.2017
146 Луковић Чедо Бреково, Ариље стамбени 351-273/16 2.3.2017.
147 Обрадовић Драган Ступчевићи, Ариље складишни 351-1о25/10 3.3.2017.
148 Обрадовић Драган Ступчевићи, Ариље стамбени 351-1024/10 3.3.2017.
149 Ненадић Милан Ариље, Рада Крупника бб стамбени 351-465/10 2.3.2017.
150 Новаковић Предраг Ариље, Богојевићи помоћни 351-77/17 8.3.2017.
151 Василијевић Мићин Ариље, Богојевићи помоћни 351-243/16 9.3.2017.
152 Шапоњић Душко Ариље, Богојевићи економски 351-55/17 13.3.2017.
153 Николић Драгана Добраче, Ариље стамбени 351-223/10 14.3.2017.
154 Крстонић Милан и др. Ариље, стамбени 351-679/14 14.03.2017
155 Рогоњић Миланко Ариље, Проке Вуајловића бб стамбени 351-824/03 15.03.2017.
156 Рогоњић Миланко Ариље, Проке Вуајловића бб помоћни 351-820/03 15.03.2017.
157 Јаковљевић Радован Ступчевићи, Ариље пословни 351-16/17 20.03.2017
158 Мајсторовић Весна Пожега стамбени 351-289/10 20.03.2017.
159 Лукић Милијанко Миросаљци, Ариље стамбени 351-141/16 21.03.2017.
160 Вуколић Славица и Милан Ариље помоћни 351-253/16 20.12.2016.
161 Вуколић Славица и Милан Ариље стамбени 351-252/16 20.12.2016.
162 ДБА ПрометЦерова Церова, Ариље пословни 351-87/17 30.03.2017.
163 Крупниковић Дејан Чачак производни 351-27/15 24.03.2017.
164 Ђорђевић Ђорђе Ариље помоћни 351-256/16 31.03.2017.
165 Стетекс доо Ариље Ариље складишни 351-261/16 31.03.2017.
166 Јеринић Катарина Вигоште бб, Ариље стамбени 351-582/14 4.4.2017.
167 Николић Братислав и ДОбрило Ариље стамбени 351-343/10 5.4.2017.
168 Продан Ком доо Ариље, Богојевићи Ариље, Богојевићи помоћни 351-208/16 6.4.2017.
169 Продан Ком доо Ариље, Богојевићи Ариље, Богојевићи помоћни 351-207/16 6.4.2017.
170 Раковић Милија Трешњевица, Ариље складишни 351-138/16 6.4.2017.
171 ИТРО КОП ДОО Ариље Ариље пословни 351-240/16 10.04.2017.
172 Синђелић Душица и др Ариље, Десимира Виторовића бб стамбени 351-125/17 12.04.2017.
173 Марковић Ленка Ариље, Вигоште стамбени 351-196/16 19.4.2017.
174 Марковић Ленка Ариље, Вигоште помоћни 351-197/16 19.04.2017.
175 Илић Милан Ступчевићи, Ариље пословни 351-175/14 20.04.2017
176 Кнежевић Александар Церова, Ариље стамбени 351-81/17 20.04.2017.
177 Чакаревић Олга Вигоште бб, Ариље стамбени 351-193/16 20.04.2017.
178 Врањевац Ивко Београд, Велизара Станковића 2        стамбени 351-795/10 25.04.2017.
179 Милосављевић Жељко Ариље, Десимира Виторовића бб стамбени 351-23/17 26.04.2017.
180 Чекеревац Добривоје Церова, Ариље помоћни 351-132/14 27.04.2017
181 Чекеревац Добривоје Церова, Ариље стамбени 351-131/14 27.04.2017
182 Пилчевић Бошко Церова, Ариље стамбени 351-739/10 4.5.2017.
183 Лончаревић Горан Ариље, Иве Андрића 5 стамбени 351-663/03 4.5.2017.
184 Лончаревић Горан Ариље, Иве Андрића 5 стамбени 351-662/03 4.5.2017.
185 Алемпијевић Мирослав Ариље, Ћикалова бб стамбено пословни 351-139/14 4.5.2017.
186 Врањевац Милица Ариље, Вука Караџића бб стамбени 351-1447/10 5.5.2017.
187 Лазовић Ацо Добраче, Ариље стамбени 351-191/16 16.3.2017.
188 Богутово доо Ариље Ариље помоћни 351-80/17 23.3.2017.
189 Пилчевић Бошко Церова, Ариље стамбени 351-737/10 11.5.2017.
190 Рајковић Стеван Ступчевићи, Ариље стамбени 351-1095/10 16.5.2017.
191 Јанковић Славица Ариље, Радничког Батаљона бб стамбени 351-192/16 11.04.2017
192 Илић Миливоје Ариље, Трешњевица помоћни 351-233/16 25.05.2017
193 Илић Миливоје Ариље, Трешњевица стамбени 351-234/16 25.05.2017.
194 Мијаиловић Ђорђе Ариље, Косовска бб помоћни 351-199/16 1.6.2017.
195 Мијаиловић Ђорђе Ариље, Косовска бб стамбени 351-250/16 1.6.2017.
196 Обрадовић Тихомир Ариље, Љ. Н. Чикириза стамбени 351-122/17 6.6.2017.
197 Дидановић Миломир Ступчевићи, Ариље стамбени 351-39/17 7.6.2017.
198 Цветић Марко Церова, Ариље стамбени 351-43/17 13.6.2017.
199 Цветић Марко Церова, Ариље стамбени 351-41/17 13.6.2017.
200 Цветић Марко Церова, Ариље помоћни 351-40/17 13.6.2017.
201 Цветић Марко Церова, Ариље стамбени 351-42/17 13.6.2017.
202 Ђурић Бошко Ариље, Панчићева бб стамбени 351-149/17

15.6.2017.

 

Пресек стања: 2017-07-12

 

203 Гавриловић Љубодраг Трешњевица, Ариље стамбени 351-1613/10 25.07.2017
204 Ђорђевић Славица и др. Ступчевићи, Ариље стамбени 351-543/03 26.07.2017.
205 Пилчевић Драган Војводе Степе 6, Ариље стамбени 351-521/10 27.07.2017
206 Чаловић Драгољуб Церова, Ариље стамбени 351-89/16 27.07.2017.
207 Ђукић Аница Миросаљци, Ариље пословни 351-647/17 28.07.2017.
208 Раковић Душко Трешњевица, Ариље пословни 351-232/16 31,07.2017.
209 Дамљановић Ана Вирово, Ариље стамбени 351-202/16 01.08.2017.
210 Недимил ДОО Церова, Ариље пословни 35-169/13 03.08.2017
211 Обрадовић Милован Његошева бб, Ариље стамбени 351-591/03 03.08.2017,
212 Бралушић Бране Милосава Остојића стамбени 351-311/14 03.08.2017.
213 Бралушић Бојан Милосава Остојића помоћни 351-312/14 03.08.2017.

Пресек стања: 2017-08-07

 

214 Недељковић Милош Солунских Ратника 7 помоћни 351-536/17 10.08.2017.
215 ИНМ Мутавџић Иван Ариље Ариље производни 351-46/14 10.08.2017.
216 Драгићевић Дејан Београд, Гандијева 108/48 стамбени 351-217/03 15.08.2017.
217 Милорадовић Михаило Церова, Ариље стамбени 351-114/17 17.08.2017.
218 Милорадовић Милка Церова, Ариље помоћни 351-115/17 17.08.2017.
219 Бојовић Драгиња Ариље, Београдска бб стамбени 351-797/10 25.08.2017.
220 Планојевић Милан Церова, Ариље стамбени 351-216/16 25.08.2017.

Пресек стања: 2017-08-30

 

221 Радосављевић Југослав Ариље, Доситејева 2 стамбени 351-52/10 28.08.2017.
222 Радосављевић Југослав Ариље, Доситејева 2 помоћни 351-52-1/10 28.08.2017.
223 Стјепановић Милоје Браће Василијевић 33 производни 351-538/17 28.08.2017
224 Пантовић Велимир Ариље, Мали Остереш 6 2 помоћна 351-738/17 29.08.2017.
225 Ђедовић Радоје Ариље, Доситејева бб стамбени 351-441/03 31.08.2017.
226 Ђокић Славица Ариље, 7 јула стамбени 351-31/14 11.09.2017.
227 Стетекс доо Ариље Ариље складишни 351-595/17 04.09.2017
228 Стетекс доо Ариље Ариље складишни 351-596/17 04.09.2017.
229 Гавриловић Миодраг Ариље, Моравичка 20 помоћни 351-622/03 04.09.2017
230 Гавриловић Милисав Трешњевица, Ариље стамбени 351-249/10 05.09.2017.
231 Гавриловић Милисав Трешњевица, Ариље помоћни 351-249-1/10 05.09.2017.
232 Пајовић Милољуб Ариље, Синђелићева 3 стамбени 351-457/10 08.09.2017.
233 Брајковић Милош Ариље, Ћикалова 10 стамбени 351-628/03 12.09.2017.
234 Крупниковић Мирчета Ариље, Грдовићи стамбени 351-509/10 12.09.2017.
235 Ристановић Велисав Ариље, Ћикалова бб стамбени 351-632/10 27.09.2017.
236 Ристановић Велисав Ариље, Ћикалова бб помоћни 351-632-1/10 27.09.2017.
237 Гојковић Милан Висока, Ариље пословни 351-110/17 28.09.2017.
238 Ћирковић Радосав Крушевац, Николе Тесле 16/17 стамбени и помоћни 351-273/10 27.09.2017.
239 Јовичић Татомир Ариље, Љубише Ненадића 15 стамбени 351-460/10 27.09.2017.
240 Веселиновић Владан и др. Ариље, Омладинска 8 стамбени 351-587/10 02.10.2017.
241 Димитријевић Р Милан Ариље,Гаврила Поповића 14 стамбени 351-682/03 03.10.2017.
242 Новаковић Чоловић Мирјана и др. Ариље, Небојше Јерковића 2 стамбени 351-907/17 03.10.2017.
243 Миловановић Наташа Ариље, Синђелићева 8 стамбени 351-712/17 04.10.2017.
244 Миловановић Наташа Ариље, Синђелићева 8 стамбени 351-740/17 04.10.2017.
245 Пиперчић Милорад Ариље, Д. Виторовића 2 помоћни 2 351-123/17 05.10.2017.
246 Пиперчић Милорад Ариље, Д. Виторовића 2 стамбени 351-124/17 05.10.2017.
247 Тотић Олга Ариље, Бошка Савовића 1 помоћни 351-423/17 06.10.2017.


Пресек стања: 2017-10-09

 

248 Петровска Сања Ариље, 7 јула стамбени 351-570/14 30.10.2017.
249 Агро Ник доо Ступчевићи Ступчевићи, Ариље пословни 351-1268/17 30.10.2017.
250 Ковачевић Момчило Ариље, Моравичка 12 помоћни 2 351-239/17 01.11.2017.
251 Минчев Душица и Саитовић Оливера Звездарских јелки 16 и Браће Јерковић 96 стамбени 351-1129/17 01.11.2017.
252 Ђоковић Богдан Бреково, Ариље стамбени 351-110/03 03.11.2017.
253 Цветић Зора Церова, Ариље стамбени и 2 помоћна 351-1530/17 02.11.2017.

Пресек стања: 2017-11-06

 

 

254 Василијевић Нада и др. Београд,Браће Јерковића 207 стамбени 351-1192/17 14.11.2017.
255 Петронијевић Марко и др. Ариље, Милоша Глишића 25 стамбени 351-425/17 22.11.2017.
256 Агро Ник доо Ступчевићи Ступчевићи пословни 351-1269/17 20.11.2017.
257 Агро Ник доо Ступчевићи Ступчевићи помоћни 351-2951/17 20.11.2017.
258 Стојић Милан и др. Ариље, С.Лазаревића 7 стамбени 351-511/17 28.11.2017.
259 Обрадовић Вукоман Ариље, Вигоште стамбени 351-144/17 28.11.2017.
260 Луковић Бранко Ариље, Моравичка 5 стамбени 351-279/17 29.11.2017.
261 Стојадиновић Мирослав Београд, Марине Величковић 22/22 стамбени 351-363/10 30.11.2017.
262 Авакумовић Петар Ариље, Краља Драгутина 10 помоћни 351-518/17 30.11.2017.
263 Бјекић Дана Ариље, Вирово стамбени 351-743/17 4.12.2017.
264 Бјекић Дана Ариље, Вирово стамбени 351-1531/17 4.12.2017.
265 Бјекић Дана Ариље, Вирово Стамбени, 2 помоћна, економски 351-744/17 4.12.2017.
266 Пеливановић Бобан Ариље, Милоша Глишића 40 стамбено пословни 351-637/17 6.12.2017.

Пресек стања: 2017-12-11

 

 

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015