Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Izdavanje mesta za vašar 2017. godine Štampa El. pošta

Opština Arilje, počev od petka, 22.9.2017. godine počinje sa izdavanje mesta za vašar koji će se održati 13. - 14. 10.2017. godine.

Vašar počinje prvog dana u 13:00 časova, a završava se drugog dana u 18:00 časova.

Mesta za vašar su površine 5 m2, po ceni od 2.500,00 dinara (500 dinara po m2).

Zahtevi za izdavanje mesta se podnose na propisanom obrascu u Opštinskoj upravi, Uslužni centar, prvi sprat. Po podnetom zahtevu i priloženom dokazu o izvršenoj uplati naknade, nadležni organ Opštinske uprave izdaje rešenje. Uplata se mora izvršiti istog dana kada je podnet zahtev. Izuzetno, u koliko podnosilac zahteva nije u mogućnosti da neposredno podnese zahtev u prostorijama Opštinske uprave, zahtev se može podneti telefonskim putem (031/ 891 918, od 7:00 do 15:00 časova), najkasnije 10 dana pre održavanja vašara s tim što je obavezan da u istom roku izvrši uplatu naknade. Po isteku navedenog roka, smatraće se da je podnosilac odustao od zahtev.

Pravo prečeg zakupa imaju zakupci mesta sa vašara održanog u avgustu 2017. godine.

Sve neophodne informacije možete dobiti na broj telefona: 031/ 891 918.

Mapu sa numerisanim mestima za izdavanje, možete pogledati na linku ispod, i o zauzeću iste obratiti se nadležnoj službi.

MAPA VAŠARA SA NUMERISANIM MESTIMA ZA IZDAVANJE.

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015