Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Издавање места за вашар 2017. године Штампа Ел. пошта

Општина Ариље, почев од петка, 22.9.2017. године почиње са издавање места за вашар који ће се одржати 13. - 14. 10.2017. године.

Вашар почиње првог дана у 13:00 часова, а завршава се другог дана у 18:00 часова.

Места за вашар су површине 5 м2, по цени од 2.500,00 динара (500 динара по м2).

Захтеви за издавање места се подносе на прописаном обрасцу у Општинској управи, Услужни центар, први спрат. По поднетом захтеву и приложеном доказу о извршеној уплати накнаде, надлежни орган Општинске управе издаје решење. Уплата се мора извршити истог дана када је поднет захтев. Изузетно, у колико подносилац захтева није у могућности да непосредно поднесе захтев у просторијама Општинске управе, захтев се може поднети телефонским путем (031/ 891 918, од 7:00 до 15:00 часова), најкасније 10 дана пре одржавања вашара с тим што је обавезан да у истом року изврши уплату накнаде. По истеку наведеног рока, сматраће се да је подносилац одустао од захтев.

Право пречег закупа имају закупци места са вашара одржаног у августу 2017. године.

Све неопходне информације можете добити на број телефона: 031/ 891 918.

Мапу са нумерисаним местима за издавање, можете погледати на линку испод, и о заузећу исте обратити се надлежној служби.

МАПА ВАШАРА СА НУМЕРИСАНИМ МЕСТИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018