Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
Registracija stambenih zajednica Штампа Ел. пошта

REGISTRACIJA STAMBENIH ZAJEDNICA

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016.godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl.22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16).

U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Registracija stambene zajednice vrši se dostavljanjem prijave i potrebne dokumentacije koja je navedena u prilogu.

Podnošenju prijave i potrebne dokumentacije predhodi održavanje sednice skupštine stambene zajednice i sastavljanje zapisnika sa odlukom o izboru upravnika stambene zajednice, čiji obrazac se nalazi u prilogu.

Članovi skupštine stambene zajednice su svi vlasnici posebnih delova (član 41. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. Glasnik RS“ br. 104/2016)).

Skupština stambene zajednice i upravnik kao obavezni organi stambene zajednice svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. Glasnik RS“ br. 104/2016) i ostalim pozitivno pravnim propisima koju uređuju predmetnu oblast.

U prilogu je pored Zakona o stanovanju i održavanju zgrada priložen i Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata.

 

PRILOZI:

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018