Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
28 седница Скупштине општине Ариље Штампа Ел. пошта

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07 и 47/2018), члана 40. и 42.  Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19) и члана 101. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 20/19), председник Скупштине општине Ариље сазива  за 20.09.2019. године (ПЕТАК) са почетком у 10:00 сати у сали Скупштине општине Ариље

 

28. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Усвајање записника са 27. седнице Скупштине општине
2. Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године:

3. Извештај о пословању ЈП за водоснадбевање "Рзав" Ариље са финансијским извештајем за 2018. годину


4. Одлука о расподели добити по редовним финансијским извештајима за 2018. годину ЈП за водоснадбевање "Рзав" Ариље


5. Извештај о степену усклађености планираних и реалозованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године ЈП "Рзав" Ариље


6. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године ЈП "Рзав" Ариље


7. Давање сагласности на предлог Статута ЈП за водоснадбевање "Рзав" Ариље


8. Друга измена и допуна Програма пословања за 2019. годину ЈКП "Дубоко" Ужице


9. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године ЈКП "Дубоко" Ужице


10. Предлог решења о избору чланова Локалног антикорупцијског Савета општине Ариље


11.Предлог решења о именовању Изборне комисије за спровођење избора у месним заједницама


12. Предлог решења о именовању другостепене Изборне комисије за спровођење избора у месним заједницама


13. Питања и предлози одборника

 

Дневни ред са 28. седнице Скупштине општине

Закључак са 62. седнице Општинског већа

 

 

 

 

 

 

 

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018