Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
29 седница Скупштине општине Ариље Штампа Ел. пошта

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС" број 129/07 и 47/2018), члана 40. и 42.  Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 13/19) и члана 101. Пословника Скупштине општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 20/19), председник Скупштине општине Ариље сазива  за 17.12.2019. године (УТОРАК) са почетком у 10:00 сати у сали Скупштине општине Ариље

 

29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Усвајање записника са 28. седнице Скупштине општине


2. Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

3. Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2019. годину

4. Предлог Одлуке о буџету општине Ариље за 2020. годину са Кадровским планом за Општинску управу и Општинско правобранилаштво општине Ариље за 2020. годину

5. ЈКП "Дубоко" Ужице, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословаwа за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године.


6. ЈКП "Дубоко" Ужице, Програм пословања за 2020. годину


7. ЈКП "Дубоко" Ужице, Прва измена и допуна Уговора о оснивању ЈКП

8. ЈКО "Дубоко" Ужице, Давање сагласности на Статут ЈКП "Дубоко" Ужице


9. ЈКП "Дубоко" Ужице, Цена услуга за 2020. годину


10. ЈП "Рзав" Ариље, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. годину


11. ЈП "Рзав" Ариље, Програм пословања за 2020. годину

12. ЈП "Рзав" Ариље, Програм коришћења буџетске помоћи за 2020. годину


13. ЈКП "Зелен" Ариље, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

14. ЈКП "Зелен" Ариље, Програм пословања за 2020. годину

15. Предшколска установа "Ариље" Ариље, Извештај о раду за 2018/2019. годину

16. Предшколска установа "Ариље" Ариље, Годишњи план рада за 2019/2020. годину

17. Предлог Одлуке о одређивању назива улица и других делова насељених места на територији општине Ариље

18. Предлог Одлуке о измени Одлуке о радном времену угоститељских, занатских, трговинских објеката и установа на територији општине Ариље

19. Предлог решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и заменика секретара Изборне комисије општине Ариље

20. Предлог решења о именовању Локалног савета родитеља

Дневни ред са 29. седнице Скупштине општине

Закључак са 64. седнице Општинског већа

Закључак са 65. седнице Општинског већа

Закључак са 66. седнице Општинског већа

 

 

 

 

 

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018