Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
25 sednica Skupštine opštine Arilje Штампа Ел. пошта

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS" broj 129/07 i 47/2018), člana 41. Statuta opštine Arilje ("Službeni glasnik opštine Arilje" broj 6/08, 6/10 i 5/14) i člana 81. Poslovnika Skupštine opštine Arilje ("Službeni glasnik opštine Arilje" broj 8/16 i 10/16), predsednik Skupštine opštine Arilje saziva  za 29.03.2019. godine (PETAK) sa početkom u 10:00 sati u sali Skupštine opštine Arilje

 

25. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE ARILJE

 

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sednice Skupštine opštine

2. Predlog Statuta opštine Arilje

3. Davanje saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Biblioteke Arilje za 2018. godinu

4. Davanje saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Biblioteke Arilje za 2019. godinu

5. Predlog Odluke o načinu određivanja mrtvozornika i utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Arilje

6. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke Arilje

7. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke Arilje

8. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Arilje

9. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove ,,Arilje"

10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ ,,Stevan Čolović" Arilje

11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora SS ,, Sveti Ahilije" Arilje

12. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za administrativna pitanja

13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije za određivanje naziva ulica i trgova

14. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za rodnu ravnopravnost

15. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave

16. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i pritužbe

17. Predlog Rešenja o imenovanju Saveta za zdravlje opštine Arilje

18. Pitanja i predlozi odbornika

 

Dnevni red sa 25. sednice Skupštine opštine

Zaključak sa 52. sednice Opštinskog veća

 

 

 

 

 
Opština Arilje.  © 2005 - 2018