Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
ЗОНЕ ПОПИСА Штампа Ел. пошта

ЗОНЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА

 

КО Ариље

Зона 1. Блок оивичен улицама Браће Михајловић, Светог Ахилија, Милоша Глишића и Војводе Степе;

Зона 2. Блок оивичен улицама Браће Михајловић, Светог Ахилија, Милоша Глишића и Војводе Мишића;

Зона 3. Блок оивичен улицама Милоша Глишића, Војводе Степе, Миће Матовића и Светог Ахилија;

Зона 4. Блок оивичен улицама Милоша Глишића, Светог Ахилија, улице Иве Лоле Рибара и Војводе Мишића;

Зона 5. Блок оивичен улицама Браће Михајловић, Војводе Степе, Војислава Пајића и улице Браће Василијевић;

Зона 6. Простор око Мишарске улице.

Зона 7. Блок оивичин Браће Василића, Војислава Пајића, Војводе Степе и улици Виктора Зевника;

Зона 8. Блок оивичен улицама Војводе Степе, Виктора Зевника, 22.августа, улица Видана Маслара;

Зона 9. Улица Војводе Степе, улица Видана Маслара, пут 22.август, улица Миће Матовића;

Зона 10. Улица Миће Матовића, Светолика Лазаревића, Браће Вукотића, Љубе Стојића, Војвода Мишића, Иве Лоле Рибара;

Зона 11. Улица Миће Матовића, пут 22.август, улица Небојше Јерковића, улица Светолика Лазаревића;

Зона 12. Улица Браће Вукотића, Светолика Лазаревића, улица Ариљске чете, Стевана Чоловића;

Зона 13. Небојше Јерковић, Пут 22.август, река Рзав, улица Радоша Бојовића;

Зона 14. Улица Ариљске чете, улица Радоша Бојовића, корито реке Рзав и улица Стевана Чоловића;

Зона 15. Улица Стевана Чоловића, корито реке Рзав и улица Трг братсва и јединства;

Зона 16. Трг братсва и јединства, корито реке Рзав и улица Љубе Стојића.

Зона 17. Љубе Стојића, Војводе Мишића, корито реке Рзав, улица Косовска и Љубише Ненадића;

Зона 18. Војводе Мишића, Витомира Молера, Првомајска улица.

Зона 19. Граница ове зоне се простире Првомајском улицом и границом КО Ариље и КО Вигоште-Поглед;

Зона 20. Косовска улица, корито реке Рзав и границаКО Ариље и КО Вигоште-Поглед;

Зона 21. Улица Бошка Бухе и корито реке Рзав;

Зона 22. Корито реке Рзав и граница КО Ариље и КО Вигоште-Поглед;

Зона 23. Улице Витомира Молера, Браће Михајловић, Првомајска улица, Бојовића Поток.

Зона 24. Улица Првомајска, Димитрија Туцовића, улица Немањина;

Зона 25. Улица Првомајкса, Димитрија Туцовића, Устаничка улица, улица Жртава фашизма;

Зона 26. Улица Виктора Зевника, Жртава фашизма, Пут 22.август, Радничка улица;

Зона 27. Устаничка улица и Првобораца улица;

Зона 28. Устаничка, Првомајска и Немањина улица и Мајке Југовића;

Зона 29. Мајке Југовића, Пут 22.августи граница КО Ариље и КО Вигоште-Поглед.

Зона 30. Пут 22.август, катастарско стање реке Моравица и Виктора Зевника;

Зона 31. Виктора Зевника, Пут 22.август, Пионирска улица и катастарско стање реке Моравица;

Зона 32. Пионирска улица, катастарско стање реке Моравице, пут 22.август;

Зона 33. Катастарско стање реке Моравице, пут 22.август, Слободана Пенезића Крцуна;

Зона 34. Пут 22. Август, Слободана Пенезића Крцуна и корито реке Рзав;

Зона 35. Слободана Пенезића Крцуна, граница КО Ариље;

Зона 36. Слободана Пенезића Крцуна, корито реке Рзав,граница КО Ариље;

Зона 37. Пут 22.август, корито реке Рзав,улица Радничког батаљона, граница КО Ариље;

Зона 38. Улица Радничког батаљона, корито реке Рзав, Војводе Путника, улица Рада Крупниковића.

Зона 39. Војводе Путника, улица Рада Крупниковића, граница КО Ариље, улица 7. јула;

Зона 40. Улица Војводе Путника, Рада Крупниковића и корито реке Рзав;

Зона 41. Улица 7.јула, граница КО Ариље, улица Светозара Марковића;

Зона 42. Улица 7.јула, улица Драгише Лапчевића и корито реке Рзав;

Зона 43. Улица 7.јула, улица Драгише Лапчевића и корито реке Рзав;

Зона 44. Улица Светозара Марковића, улица Драгише Лапчевића, улица Вука Караџића и корито реке Рзав;

Зона 45. Улица Вука Караџића, Пантићева улица и корито реке Рзав;

 

КО Церова

Зона 46. Катастарско стање реке Моравице, мост на Моравици у Церови, пут кроз Горњу Церову и ивица шумског појаса према реци Моравици до спајања са истом.

Зона 47. Катастарско стање реке Моравице, мост на Моравици у Церови,пут ка кућама право од објекта МЗ Церова, спајање са путем око Трикотазе (лева страна пута ка Доњој Церови).

Зона 48. Катастарско стање реке Моравице, ограда фабрике Трикотаже, лева страна главног пута кроз Доњу Церову, до пута ка Морави (улица на кривини – Кокот).

Зона 49. Катастарско стање реке Моравице , пут ка Морави (улица на кривини – Кокот), лева и десна страна главног пута кроз Доњу Церову, до моста на Моравици на Груди.

Зона 50. Пут ка Церовачком брду, десна страна главног пута кроз Доњу Церову, шумска ивица насељеног побрђа.

Зона 51. Пут право од објекта Мз Церова, лева страна пута кроз Горњу Церову, општински пут ка Драгојевцу, шумом оивичена граница насељености побрђа;

Зона 52. Општински пут 1.реда (главни пут кроз горњу Церову), десна страна, општински пут ка Драгојевцу, шумом оивичена граница насељености побрђа;

Зона 53. Брдски потес изнад Горње Церове;

Зона 54. Брдски потес изнад Доње Церове;

 

КО Вирово

Зона 55. Мост на реци Моравица (Груда), лева страна пута кроз Вирово са скретањем ка Пожези до Вировачког моста на Моравици.

Зона 56. Десна страна пута кроз Вирову ка Краварици,шумом оивичена граница насељености побрђа.

Зона 57. Десна страна општинског пута ка Доњој Краварици и лева страна општинског пута – Бановски пут за Чачак.

Зона 58. Лева страна општинског пута ка Доњој Краварици и граница КО Вирово и оштине.

Зона 59. Брдски део ка Голубцу.

 

КО Грдовићи

Зона 60. Корито реке Моравице, државни пут ка Пожеги.

Зона 61. Корито реке Моравицеи граница КО Грдовићи и оштине.

Зона 62. Лева страна државног пута ка Пожези, шумом оивичена граница насељености побрђа.

Зона 63. Лева страна државног пута ка Пожези, зона око фабрике воде „Рзав“.

Зона 64. Стамбени блок лево од фабрике воде „Рзав“.

Зона 65. Брдски део и граница општине.

 

КО Вране

Зона 66. Граница Ко Вране, некатегорисан пут, потес Млађеновићи.

Зона 67. Граница Ко Вране, некатегорисан пут, потес Стојићи.

Зона 68.

Зона 69. Река Рзав, прибрдски насељен део.

Зона 69. Врањанско брдо, граница општине.

Зона 70. Врањанско брдо, граница општине.

 

КО Вигоште-Поглед

Зона 71. Десна страна реке Рзав, граница КО Вигоште-Поглед.

Зона 72. Десна страна реке Рзав, некатегорисани пут.

Зона 73. Некатегорисани пут, границаКО Вигоште-Поглед, потес Барице.

Зона 74. Лева страна пута, шумом оивичена граница стамбеног подручја.

Зона 75. Лева страна пута, потес „Клик“.

Зона 76. Лева страна пута, потес „Рудине“.

Зона 76. Лева страна пута, потес „Бели камен“.

Зона 77. Лева страна пута, потес „Бели камен“.

Зона 78. Улица Димитрија Туцовића, потес „Пискавице“.

Зона 79. Улица Мајора Гавриловића, Државни пут 1 б.реда, река Моравица, потес „Код Мораве“.

Зона 80. Државни пут 1 б.реда, стамбена зона у његовој непосредној близини, некатегорисани пут ка потесу „Грујовина“.

Зона 81. Брдски предео КО Вигоште-Поглед.

 

КО Богојевићи

Зона 82. Лева и десна страна државног пута 1 б.реда, катастарско стање реке Моравице,

Зона 83. Лева стана државног пута 1 б.реда, некатегорисани пут паралелно са Поток-Луке.

Зона 84. Граница Ко Богојевићи, потес „Ђорђевића коса“.

Зона 85. Средишњи део КО Богојевићи, потеси „Пшајна“ и „Топаловића мала“.

Зона 86. Граница КО Богојевићи, потес „Јељен-Ражиште“.

 

КО Радобуђа

Зона 87. Граница општине и КО Радобуђа, лева страна некатегорисаног општинског пута (к.п. 2146).

Зона 88. Некатегорисани општински пут (к.п. 2146) и лева страна некатегорисаног општинског пута (к.п. 2145).

Зона 89. Некатегорисани општински пут (к.п. 2165) и граница КО Радобуђа (Мали Рзав).

Зона 90. Некатегорисани општински пут (к.п. 2165) и граница КО Радобуђа (Мали Рзав).

Зона 91. Некатегорисани општински пут (к.п.2161)и граница КО Радобуђа (Гривска река).

Зона 92. Некатегорисаног општински пут (к.п.2150-Вранеши)и граница КО Радобуђа (Гривска река).

Зона 93. Некатегорисаног општински пут (к.п.2150-Вранеши)и граница КО Радобуђа.

 

КО Драгојевац

Зона 94. Катастарско стање реке Моравице, општински пут ка Миросаљцима;

Зона 95. Општински пут ка Миросаљцима, граница КО Драгојевац, некатегорисани пут на кат.парцели 1262 КО Драгојевац;

Зона 96. Некатегорисани пут,граница КО Драгојевац, Будељевачки поток;

Зона 97. Некатегорисани пут на кат.парцели 1262 КО Драгојевац,некатегорисани пут на кат.парцели 1270 КО Драгојевац;

Зона 98. Некатегорисани пут, некатегорисани пут на парцели 1270 КО Драгојевац:

Зона 99. Некатегорисани пут, Голубац, граница КО Драгојевац и општине;

 

КО Миросаљци

Зона 100. Корито реке Моравице, мекатегорисани пут.

Зона 101. некатегорисани пут, граница КО Миросаљци;

Зона 102. Потеси „Долови“, „Горња Ливада“, „Казаниште“, „Ђековина“ оивичени некатегорисаним путевима.

Зона 103. Река Моравица, граница КО Миросаљци, некатегорисан пут;

Зона 104. Некатегорисани пут, граница КО Миросаљци и граница општине;

Зона 104. Некатегорисани пут, граница КО Миросаљци и граница општине;

Зона 105. Некатегорисани пут, граница КО Миросаљци и граница општине;

 

КО Ступчевићи

Зона 106. Корито реке Моравице, државни пут 1.б реда и некатегорисани пут ка Миросаљцима.

Зона 107. Корито реке Моравице, државни пут 1.б реда и некатегорисани пут ка Миросаљцима.

Зона 108. Корито реке Моравице, први ред објеката уз државни пут 1.б реда оивичен шумским појасом.

Зона 109. Државни пут 1 б. реда, први ред објеката уз државни пут 1.б реда оивичен шумским појасом.

Зона 110. Државни пут 1 б. реда, корито реке Моравица.

Зона 111. Потес иза реда објеката уз магистрални пут, „Брусничко брдо“ и „Илића брдо“.

Зона 112. Државни пут 1 б.реда, некатегорисани пут, потес „Котољевац“.

Зона 113. Државни пут 1 б.реда, некатегорисани пут.

Зона 114. Граница КО Ступчевићи, некатегорисан пут, државни пут 1.б реда.

Зона 115. Граница КО Ступчевићи, некатегорисан пут, корито реке Моравица.

 

КО Трешњевица

Зона 116. Некатегорисан пут, корито реке Моравица.

Зона 117. Некатегорисан пут, корито реке Моравица, граница КО Трешњевица.

Зона 118. Некатегорисан пут паралелно са коритом реке Моравица, некатегорисани пут.

Зона 119. Некатегорисан пут паралелно са коритом реке Моравица, некатегорисани пут.

Зона 120. Некатегорисан пут, граница КО Трешњевица.

Зона 121. Некатегорисан пут паралелно са коритом реке Моравица, државни пут 1.б реда, некатегорисани пут.

Зона 122. Државни пут 1.б реда, некатегорисани пут;

Зона 123. Некатегорисан пут, гранича КО Трешњевица.

Зона 124. Некатегорисан пут, корито реке Моравица, граница КО Трешњевица.

 

КО Латвица

Зона 125. Корито реке Моравице, обухват државног пута 1.б реда, некатегорисан пут.

Зона 126. Некатегорисан пут, граница КО Латвица са КО Ступчевићи.

Зона 127. Некатегорисан пут, граница КО Латвица.

 

КО Гривска

Зона 128. Граница КО Гривска, корито реке Мали Рзав.

Зона 129. Граница КО Гривска, некатегорисан пут.

Зона 130. Граница КО Гривска, некатегорисан пут.

Зона 131. Граница КО Гривска, некатегорисан пут.

Зона 132. Граница КО Гривска, некатегорисан пут.

Зона 133. Граница КО Гривска, некатегорисан пут.

Зона 134. Граница КО Гривска, некатегорисан пут.

 

КО Северово

Зона 135. Граница КО Северово, некатегорисан пут, потес „Горње Северово“.

Зона 136. Граница КО Северово, некатегорисан пут, потес „Горње Северово“.

Зона 137. Граница КО Северово, „Шупља јела“, „Брђани“.

Зона 138. Граница КО Северово, некатегорисан пут, потес „Клик“.

Зона 139. Граница КО Северово, некатегорисан пут, потес „Видићи“.

 

КО Крушчица

Зона 140. Граница КО Крушчица, некатегорисан пут.

Зона 141. Граница КО Крушчица, корито реке Велики Рзав.

Зона 142. Корито реке Велики Рзав, некатегорисани пут.

Зона 143. Некатегорисани пут, потес „Стојићи“

Зона 144. Граница КО Крушчица, некатегорисан пут.

Зона 145. Граница КО Крушчица, некатегорисан пут, поток.

Зона 146. Граница КО Крушчица, некатегорисан пут.

 

КО Радошево

Зона 147. Граница КО Радошево, корито реке Мали Рзав, некатегорисан пут паралелно са реком Мали Рзав.

Зона 148. Граница КО Радошево,некатегорисани пут, фактичко стање реке Рзав.

Зона 149. Граница КО Радошево, фактичко стање реке Рзав.

 

КО Висока

Зона 150. Граница КО Висока, некатегорисан пут.

Зона 151. Граница КО Висока, некатегорисан пут, потес „Пресло“.

Зона 152. Граница КО Висока, некатегорисан пут, корито реке Рзав.

Зона 153. Граница КО Висока, фактичко стање некатегорисаног пута.

Зона 154. Граница КО Висока, фактичко стање пута.

Зона 155. Граница КО Висока, фактичко стање пута.

 

КО Бјелуша

Зона 156. Граница КО Бјелуша, некатегорисан пут.

Зона 157. Граница КО Бјелуша, некатегорисан пут, потеси „Царево поље“ „Михајловићи“, „Пајевићи“.

Зона 158. Граница КО Бјелуша, некатегорисан пут, потеси „Вукотићи“ „Раван“.

Зона 159. Граница КО Бјелуша, некатегорисан пут, потеси „Кукутница“ „Веселиновићи“.

 

КО Бреково

Зона 160. Граница КО Бреково, корито Баљевачке реке;

Зона 161. Граница КО Бреково, корито Ковачевића потока, некатегорисани пут;

Зона 162. Корито Ковачевића потока, некатегорисани пут, граница КО Бреково;

Зона 163. Некатегорисани пут, граница КО Бреково;

 

КО Добраче

Зона 164. Граница КО Добраче, некатегорисани пут.

Зона 165. Граница КО Добраче, некатегорисани пут, река Пањица.

Зона 166. Некатегорисани пут, река Пањица,граница КО Добраче.

Зона 167. Река Пањица, граница КО Добраче, некатегорисан пут.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018