Opština Arilje - Najnovije vesti

Opština Arilje - Najnovije vesti Opština Arilje - Najnovije vesti
  • Povećajte veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanjite veličinu slova
ZONE POPISA Štampa El. pošta

ZONE ZA POPIS OBJEKATA

 

KO Arilje

Zona 1. Blok oivičen ulicama Braće Mihajlović, Svetog Ahilija, Miloša Glišića i Vojvode Stepe;

Zona 2. Blok oivičen ulicama Braće Mihajlović, Svetog Ahilija, Miloša Glišića i Vojvode Mišića;

Zona 3. Blok oivičen ulicama Miloša Glišića, Vojvode Stepe, Miće Matovića i Svetog Ahilija;

Zona 4. Blok oivičen ulicama Miloša Glišića, Svetog Ahilija, ulice Ive Lole Ribara i Vojvode Mišića;

Zona 5. Blok oivičen ulicama Braće Mihajlović, Vojvode Stepe, Vojislava Pajića i ulice Braće Vasilijević;

Zona 6. Prostor oko Mišarske ulice.

Zona 7. Blok oivičin Braće Vasilića, Vojislava Pajića, Vojvode Stepe i ulici Viktora Zevnika;

Zona 8. Blok oivičen ulicama Vojvode Stepe, Viktora Zevnika, 22.avgusta, ulica Vidana Maslara;

Zona 9. Ulica Vojvode Stepe, ulica Vidana Maslara, put 22.avgust, ulica Miće Matovića;

Zona 10. Ulica Miće Matovića, Svetolika Lazarevića, Braće Vukotića, Ljube Stojića, Vojvoda Mišića, Ive Lole Ribara;

Zona 11. Ulica Miće Matovića, put 22.avgust, ulica Nebojše Jerkovića, ulica Svetolika Lazarevića;

Zona 12. Ulica Braće Vukotića, Svetolika Lazarevića, ulica Ariljske čete, Stevana Čolovića;

Zona 13. Nebojše Jerković, Put 22.avgust, reka Rzav, ulica Radoša Bojovića;

Zona 14. Ulica Ariljske čete, ulica Radoša Bojovića, korito reke Rzav i ulica Stevana Čolovića;

Zona 15. Ulica Stevana Čolovića, korito reke Rzav i ulica Trg bratsva i jedinstva;

Zona 16. Trg bratsva i jedinstva, korito reke Rzav i ulica Ljube Stojića.

Zona 17. Ljube Stojića, Vojvode Mišića, korito reke Rzav, ulica Kosovska i Ljubiše Nenadića;

Zona 18. Vojvode Mišića, Vitomira Molera, Prvomajska ulica.

Zona 19. Granica ove zone se prostire Prvomajskom ulicom i granicom KO Arilje i KO Vigošte-Pogled;

Zona 20. Kosovska ulica, korito reke Rzav i granicaKO Arilje i KO Vigošte-Pogled;

Zona 21. Ulica Boška Buhe i korito reke Rzav;

Zona 22. Korito reke Rzav i granica KO Arilje i KO Vigošte-Pogled;

Zona 23. Ulice Vitomira Molera, Braće Mihajlović, Prvomajska ulica, Bojovića Potok.

Zona 24. Ulica Prvomajska, Dimitrija Tucovića, ulica Nemanjina;

Zona 25. Ulica Prvomajksa, Dimitrija Tucovića, Ustanička ulica, ulica Žrtava fašizma;

Zona 26. Ulica Viktora Zevnika, Žrtava fašizma, Put 22.avgust, Radnička ulica;

Zona 27. Ustanička ulica i Prvoboraca ulica;

Zona 28. Ustanička, Prvomajska i Nemanjina ulica i Majke Jugovića;

Zona 29. Majke Jugovića, Put 22.avgusti granica KO Arilje i KO Vigošte-Pogled.

Zona 30. Put 22.avgust, katastarsko stanje reke Moravica i Viktora Zevnika;

Zona 31. Viktora Zevnika, Put 22.avgust, Pionirska ulica i katastarsko stanje reke Moravica;

Zona 32. Pionirska ulica, katastarsko stanje reke Moravice, put 22.avgust;

Zona 33. Katastarsko stanje reke Moravice, put 22.avgust, Slobodana Penezića Krcuna;

Zona 34. Put 22. Avgust, Slobodana Penezića Krcuna i korito reke Rzav;

Zona 35. Slobodana Penezića Krcuna, granica KO Arilje;

Zona 36. Slobodana Penezića Krcuna, korito reke Rzav,granica KO Arilje;

Zona 37. Put 22.avgust, korito reke Rzav,ulica Radničkog bataljona, granica KO Arilje;

Zona 38. Ulica Radničkog bataljona, korito reke Rzav, Vojvode Putnika, ulica Rada Krupnikovića.

Zona 39. Vojvode Putnika, ulica Rada Krupnikovića, granica KO Arilje, ulica 7. jula;

Zona 40. Ulica Vojvode Putnika, Rada Krupnikovića i korito reke Rzav;

Zona 41. Ulica 7.jula, granica KO Arilje, ulica Svetozara Markovića;

Zona 42. Ulica 7.jula, ulica Dragiše Lapčevića i korito reke Rzav;

Zona 43. Ulica 7.jula, ulica Dragiše Lapčevića i korito reke Rzav;

Zona 44. Ulica Svetozara Markovića, ulica Dragiše Lapčevića, ulica Vuka Karadžića i korito reke Rzav;

Zona 45. Ulica Vuka Karadžića, Pantićeva ulica i korito reke Rzav;

 

KO Cerova

Zona 46. Katastarsko stanje reke Moravice, most na Moravici u Cerovi, put kroz Gornju Cerovu i ivica šumskog pojasa prema reci Moravici do spajanja sa istom.

Zona 47. Katastarsko stanje reke Moravice, most na Moravici u Cerovi,put ka kućama pravo od objekta MZ Cerova, spajanje sa putem oko Trikotaze (leva strana puta ka Donjoj Cerovi).

Zona 48. Katastarsko stanje reke Moravice, ograda fabrike Trikotaže, leva strana glavnog puta kroz Donju Cerovu, do puta ka Moravi (ulica na krivini – Kokot).

Zona 49. Katastarsko stanje reke Moravice , put ka Moravi (ulica na krivini – Kokot), leva i desna strana glavnog puta kroz Donju Cerovu, do mosta na Moravici na Grudi.

Zona 50. Put ka Cerovačkom brdu, desna strana glavnog puta kroz Donju Cerovu, šumska ivica naseljenog pobrđa.

Zona 51. Put pravo od objekta Mz Cerova, leva strana puta kroz Gornju Cerovu, opštinski put ka Dragojevcu, šumom oivičena granica naseljenosti pobrđa;

Zona 52. Opštinski put 1.reda (glavni put kroz gornju Cerovu), desna strana, opštinski put ka Dragojevcu, šumom oivičena granica naseljenosti pobrđa;

Zona 53. Brdski potes iznad Gornje Cerove;

Zona 54. Brdski potes iznad Donje Cerove;

 

KO Virovo

Zona 55. Most na reci Moravica (Gruda), leva strana puta kroz Virovo sa skretanjem ka Požezi do Virovačkog mosta na Moravici.

Zona 56. Desna strana puta kroz Virovu ka Kravarici,šumom oivičena granica naseljenosti pobrđa.

Zona 57. Desna strana opštinskog puta ka Donjoj Kravarici i leva strana opštinskog puta – Banovski put za Čačak.

Zona 58. Leva strana opštinskog puta ka Donjoj Kravarici i granica KO Virovo i oštine.

Zona 59. Brdski deo ka Golubcu.

 

KO Grdovići

Zona 60. Korito reke Moravice, državni put ka Požegi.

Zona 61. Korito reke Moravicei granica KO Grdovići i oštine.

Zona 62. Leva strana državnog puta ka Požezi, šumom oivičena granica naseljenosti pobrđa.

Zona 63. Leva strana državnog puta ka Požezi, zona oko fabrike vode „Rzav“.

Zona 64. Stambeni blok levo od fabrike vode „Rzav“.

Zona 65. Brdski deo i granica opštine.

 

KO Vrane

Zona 66. Granica Ko Vrane, nekategorisan put, potes Mlađenovići.

Zona 67. Granica Ko Vrane, nekategorisan put, potes Stojići.

Zona 68.

Zona 69. Reka Rzav, pribrdski naseljen deo.

Zona 69. Vranjansko brdo, granica opštine.

Zona 70. Vranjansko brdo, granica opštine.

 

KO Vigošte-Pogled

Zona 71. Desna strana reke Rzav, granica KO Vigošte-Pogled.

Zona 72. Desna strana reke Rzav, nekategorisani put.

Zona 73. Nekategorisani put, granicaKO Vigošte-Pogled, potes Barice.

Zona 74. Leva strana puta, šumom oivičena granica stambenog područja.

Zona 75. Leva strana puta, potes „Klik“.

Zona 76. Leva strana puta, potes „Rudine“.

Zona 76. Leva strana puta, potes „Beli kamen“.

Zona 77. Leva strana puta, potes „Beli kamen“.

Zona 78. Ulica Dimitrija Tucovića, potes „Piskavice“.

Zona 79. Ulica Majora Gavrilovića, Državni put 1 b.reda, reka Moravica, potes „Kod Morave“.

Zona 80. Državni put 1 b.reda, stambena zona u njegovoj neposrednoj blizini, nekategorisani put ka potesu „Grujovina“.

Zona 81. Brdski predeo KO Vigošte-Pogled.

 

KO Bogojevići

Zona 82. Leva i desna strana državnog puta 1 b.reda, katastarsko stanje reke Moravice,

Zona 83. Leva stana državnog puta 1 b.reda, nekategorisani put paralelno sa Potok-Luke.

Zona 84. Granica Ko Bogojevići, potes „Đorđevića kosa“.

Zona 85. Središnji deo KO Bogojevići, potesi „Pšajna“ i „Topalovića mala“.

Zona 86. Granica KO Bogojevići, potes „Jeljen-Ražište“.

 

KO Radobuđa

Zona 87. Granica opštine i KO Radobuđa, leva strana nekategorisanog opštinskog puta (k.p. 2146).

Zona 88. Nekategorisani opštinski put (k.p. 2146) i leva strana nekategorisanog opštinskog puta (k.p. 2145).

Zona 89. Nekategorisani opštinski put (k.p. 2165) i granica KO Radobuđa (Mali Rzav).

Zona 90. Nekategorisani opštinski put (k.p. 2165) i granica KO Radobuđa (Mali Rzav).

Zona 91. Nekategorisani opštinski put (k.p.2161)i granica KO Radobuđa (Grivska reka).

Zona 92. Nekategorisanog opštinski put (k.p.2150-Vraneši)i granica KO Radobuđa (Grivska reka).

Zona 93. Nekategorisanog opštinski put (k.p.2150-Vraneši)i granica KO Radobuđa.

 

KO Dragojevac

Zona 94. Katastarsko stanje reke Moravice, opštinski put ka Mirosaljcima;

Zona 95. Opštinski put ka Mirosaljcima, granica KO Dragojevac, nekategorisani put na kat.parceli 1262 KO Dragojevac;

Zona 96. Nekategorisani put,granica KO Dragojevac, Budeljevački potok;

Zona 97. Nekategorisani put na kat.parceli 1262 KO Dragojevac,nekategorisani put na kat.parceli 1270 KO Dragojevac;

Zona 98. Nekategorisani put, nekategorisani put na parceli 1270 KO Dragojevac:

Zona 99. Nekategorisani put, Golubac, granica KO Dragojevac i opštine;

 

KO Mirosaljci

Zona 100. Korito reke Moravice, mekategorisani put.

Zona 101. nekategorisani put, granica KO Mirosaljci;

Zona 102. Potesi „Dolovi“, „Gornja Livada“, „Kazanište“, „Đekovina“ oivičeni nekategorisanim putevima.

Zona 103. Reka Moravica, granica KO Mirosaljci, nekategorisan put;

Zona 104. Nekategorisani put, granica KO Mirosaljci i granica opštine;

Zona 104. Nekategorisani put, granica KO Mirosaljci i granica opštine;

Zona 105. Nekategorisani put, granica KO Mirosaljci i granica opštine;

 

KO Stupčevići

Zona 106. Korito reke Moravice, državni put 1.b reda i nekategorisani put ka Mirosaljcima.

Zona 107. Korito reke Moravice, državni put 1.b reda i nekategorisani put ka Mirosaljcima.

Zona 108. Korito reke Moravice, prvi red objekata uz državni put 1.b reda oivičen šumskim pojasom.

Zona 109. Državni put 1 b. reda, prvi red objekata uz državni put 1.b reda oivičen šumskim pojasom.

Zona 110. Državni put 1 b. reda, korito reke Moravica.

Zona 111. Potes iza reda objekata uz magistralni put, „Brusničko brdo“ i „Ilića brdo“.

Zona 112. Državni put 1 b.reda, nekategorisani put, potes „Kotoljevac“.

Zona 113. Državni put 1 b.reda, nekategorisani put.

Zona 114. Granica KO Stupčevići, nekategorisan put, državni put 1.b reda.

Zona 115. Granica KO Stupčevići, nekategorisan put, korito reke Moravica.

 

KO Trešnjevica

Zona 116. Nekategorisan put, korito reke Moravica.

Zona 117. Nekategorisan put, korito reke Moravica, granica KO Trešnjevica.

Zona 118. Nekategorisan put paralelno sa koritom reke Moravica, nekategorisani put.

Zona 119. Nekategorisan put paralelno sa koritom reke Moravica, nekategorisani put.

Zona 120. Nekategorisan put, granica KO Trešnjevica.

Zona 121. Nekategorisan put paralelno sa koritom reke Moravica, državni put 1.b reda, nekategorisani put.

Zona 122. Državni put 1.b reda, nekategorisani put;

Zona 123. Nekategorisan put, graniča KO Trešnjevica.

Zona 124. Nekategorisan put, korito reke Moravica, granica KO Trešnjevica.

 

KO Latvica

Zona 125. Korito reke Moravice, obuhvat državnog puta 1.b reda, nekategorisan put.

Zona 126. Nekategorisan put, granica KO Latvica sa KO Stupčevići.

Zona 127. Nekategorisan put, granica KO Latvica.

 

KO Grivska

Zona 128. Granica KO Grivska, korito reke Mali Rzav.

Zona 129. Granica KO Grivska, nekategorisan put.

Zona 130. Granica KO Grivska, nekategorisan put.

Zona 131. Granica KO Grivska, nekategorisan put.

Zona 132. Granica KO Grivska, nekategorisan put.

Zona 133. Granica KO Grivska, nekategorisan put.

Zona 134. Granica KO Grivska, nekategorisan put.

 

KO Severovo

Zona 135. Granica KO Severovo, nekategorisan put, potes „Gornje Severovo“.

Zona 136. Granica KO Severovo, nekategorisan put, potes „Gornje Severovo“.

Zona 137. Granica KO Severovo, „Šuplja jela“, „Brđani“.

Zona 138. Granica KO Severovo, nekategorisan put, potes „Klik“.

Zona 139. Granica KO Severovo, nekategorisan put, potes „Vidići“.

 

KO Kruščica

Zona 140. Granica KO Kruščica, nekategorisan put.

Zona 141. Granica KO Kruščica, korito reke Veliki Rzav.

Zona 142. Korito reke Veliki Rzav, nekategorisani put.

Zona 143. Nekategorisani put, potes „Stojići“

Zona 144. Granica KO Kruščica, nekategorisan put.

Zona 145. Granica KO Kruščica, nekategorisan put, potok.

Zona 146. Granica KO Kruščica, nekategorisan put.

 

KO Radoševo

Zona 147. Granica KO Radoševo, korito reke Mali Rzav, nekategorisan put paralelno sa rekom Mali Rzav.

Zona 148. Granica KO Radoševo,nekategorisani put, faktičko stanje reke Rzav.

Zona 149. Granica KO Radoševo, faktičko stanje reke Rzav.

 

KO Visoka

Zona 150. Granica KO Visoka, nekategorisan put.

Zona 151. Granica KO Visoka, nekategorisan put, potes „Preslo“.

Zona 152. Granica KO Visoka, nekategorisan put, korito reke Rzav.

Zona 153. Granica KO Visoka, faktičko stanje nekategorisanog puta.

Zona 154. Granica KO Visoka, faktičko stanje puta.

Zona 155. Granica KO Visoka, faktičko stanje puta.

 

KO Bjeluša

Zona 156. Granica KO Bjeluša, nekategorisan put.

Zona 157. Granica KO Bjeluša, nekategorisan put, potesi „Carevo polje“ „Mihajlovići“, „Pajevići“.

Zona 158. Granica KO Bjeluša, nekategorisan put, potesi „Vukotići“ „Ravan“.

Zona 159. Granica KO Bjeluša, nekategorisan put, potesi „Kukutnica“ „Veselinovići“.

 

KO Brekovo

Zona 160. Granica KO Brekovo, korito Baljevačke reke;

Zona 161. Granica KO Brekovo, korito Kovačevića potoka, nekategorisani put;

Zona 162. Korito Kovačevića potoka, nekategorisani put, granica KO Brekovo;

Zona 163. Nekategorisani put, granica KO Brekovo;

 

KO Dobrače

Zona 164. Granica KO Dobrače, nekategorisani put.

Zona 165. Granica KO Dobrače, nekategorisani put, reka Panjica.

Zona 166. Nekategorisani put, reka Panjica,granica KO Dobrače.

Zona 167. Reka Panjica, granica KO Dobrače, nekategorisan put.


Stariji članci:

 
Opština Arilje - Zvanična internet prezentacija.  © 2005 - 2015