Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Конкурси Јавни позив за реализацију програма "Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП"
Јавни позив за реализацију програма "Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП"
Актуелности - Конкурси
Чланак написао/ла: администратор ,  понедељак, 20 мај 2013 10:42

НАРРРок за пријаву: понедељак, 17. јун 2013.
Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са партнерским орgaнизацијама и центрима у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару и Лајковцу

Циљ пројекта:
Бесплатна услуga менторинga за одабраних 100 предузетника/привредних друштава у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2013. године.

Шта је менторинг?
Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинga представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник.
Национална агенција за регионални развој је standardизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинga као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – ЈИЦА. Упоредо са почетком реализације програма менторинga у 2013. години, почиње и спровођење новог пројекта подршке и промоције менторинga у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – ЈИЦА. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана, будући да су у спровођење поред Србије, укључене и Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Садржај менторинг услуga
- Дијагностиковање - анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;
- Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;
- Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услуgaма итд.;
- Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;
- Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
- Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;
- Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;
- Обука.

Имплементација менторинga
Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (ЈИЦА).
Услови јавног позива

Право да учествују у јавном позиву имају мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуga, а која испуњавају следеће услове:
- већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
- позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
- измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
- не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не орgaнизују игре на срећу/лутрију.

Категорије кандидата
Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у две категорије:
- Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) - регистровани после 1. марта 2012. године;
- Постојећи привредни субјекти - регистровани пре 1. марта 2012. године.

Потребна документације
За новоосноване привредне субјекте: 
- Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста - део под називом „Достављање пријава“);
- Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);
За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2012. године:
- Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
- Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
- Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
- Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2012. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.
Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације

За ближе информације погледајте следећи линк

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018