Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/konkursi/144-jacanje-ljudskih-kapaciteta-zadruga/aktuelnosti/konkursi<<<

Јачање људских капацитета задруга Штампа

минпољ

Министарство пољопривреде расписало је конкурс за одабир представника земљорадничких задруга у циљу реализације пројекта за јачање људских капацитета земљорадничких задруга. У Оквиру овог пројекта Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће у сраадњи са Агробизнис пројектом Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) реализовати обуке и студијско путовање за представнике земљорадничких задруга из Србије.

Програм обука обухвата следеће посебне области:

  • Обука из области пословног и стратешког управљања задругама
  • Финансијско управљање и планирање
  • Маркетинг и продаја.

Рок за пријаву је 29. децембар. Додатне информације можете добити у Канцеларији за локални економски развој општине Ариље, тел 031/891-287.