Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/konkursi/146-podrska-organizacijama-zena/aktuelnosti/konkursi<<<

Подршка организацијама жена Штампа

уса_флаг

Амбасада САД делујући преко Канцеларије за јавне послове, покренула је своју прву малу грант иницијативу дизајнирану за финансирање пројеката који промовишу "женске" политике, економију, лидерство и социјални напредак у земљама у развоју.

Додељеним средствима је могуће обезбедити техничку помоћ, као и изградњу капацитета за организације жена. Предложени пројекти могу укључити неке од наведених тема (али не морају бити ограничене само на њих):

 • Образовање: писменост жена и иновативни начини да се девојке задрже у школи и осигура њихова сигурност док иду у школу, као и иницијативе које се односе на здравствено васпитање,
 • Безбедност хране: подршка женама пољопривредницима кроз иницијативе женског лидерства и тренинга на тему имовинских права и реформи у процесима закупа земљишта,
 • Климатске промене: подршка женским групама у заједници за обуку на тему адаптације и ублажавања проблема, као и побољшању учешће жена у решавању проблема климатских промена,
 • Родно засновано насиље (РЗН): подршка невладиним организацијама или заједницама у борби против РЗН,
 • Економске могућности: да се обезбеде програми пословних обука и управљања кроз менторски рад, као и подршке за женске занатлијске групе за дизајн производа, маркетинг и сл.
 • Демократија и политичко оснаживање: политика и политичке реформе и иницијативе за обуку руководства,
 • Правна реформа: иницијативе за спровођење обука на тему правосуђа и закона; промовисања женских имовинских права и правне једнакости.

Са пројектом се могу пријавити организације жена. Максимална вредност донације по једном пројекту је 100.000 УСД. Пројекат може да траје највише 18 месеци. Рок за пријаву: 29. јануар 2010. године


Новији чланци:
 • 29/10/2010 - Конкурс за лого и сувенир
 • 12/08/2010 - Грађанска читаоница „Либерграф“ из Ужица расписала је Конкурс за финансирање најбоље волонтерске омладинске акције „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ за Златиборски округ. Конкурс се расписује поводом Међународног дана младих уз финансијску подршку Министарства омла…
">Конкурс - "Млади су закон"
 • 28/07/2010 - Помоћ рециклажној индустрији

 •