Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Конкурс за приправнике Штампа Ел. пошта

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА АРИЉЕ

РАСПИСУЈУ

К О Н К У Р С    З А

РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ АРИЉЕ У 2011 ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Програм запошљавања младих подразумева заснивање радног односа ради стручног оспособљавања приправника са високом стручном спремом у трајању до 12 месеци.

Учешћем у Програму послодавац остварује право:

 1. да заснује радни однос у својству приправника са одређеним бројем лица са евиденције назапослених лица у Ариљу
 2. на рефундацију зараде за приправнике, и то:
  • нето зараде у месечном износу од: 19.000 динара, за приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем,
  • трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање.

 

Ниво образовања Месечна рефундација зарада приправника у динарима
Зарада приправника Зарада
Укупно Рефундира НСЗ и општина Обавеза  послодавца
ВСС 19.000 30.481 28.256 2.225

ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА НА КОНКУРСУ

ПОСЛОДАВЦИ:

 • из приватног сектора и јавног сектора;
 • који су солвентни;
 • који редовно измирују обавезе по основу социјалног осигурања запослених;
 • који имају кадровских и других капацитета за стручно оспособљавање лица;

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА:

 • која се налазе на евиденцији незапослених лица НСЗ-а испостава Ариље;
 • са високим четворогодишњим образовањем;
 • без радног искуства у струци;

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Послодавац подноси:

 • Захтев за учешће у Програму (на обрасцу НСЗ);
 • Документ о регистрацији ако није регистрован у Агенцији за привредне регистре;
 • Извештај надлежне банке која обавља послове платног промета о солвентности (потврда о промету на текућем рачуну) корисника средстава за последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за последња три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА

 • Да са лицем заснује радни однос и закључи уговор о раду у року од 15 дана од дана достављања Одлуке о додели средстава;
 • Да са НСЗ закључи уговор о стручном оспособљавању и запошљавању младих у року од 15 дана од дана закључења уговора о раду са лицем;
 • Да одржи најмање исти број запослених током периода трајања Програма у односу на просечан број запослених у кварталу који претходи месецу подношења захтева.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Заинтересовани послодавци подносе захтев испостави НСЗ Ариље.

Послодавац који има до 10 запослених може у програм укључити максимално до 2 лица, а послодавци који имају преко 10 запослених могу у програм укључити максимално до 20% од укупног броја запослених.

НСЗ задржава право да тражи додатну документацију о испуњености конкурсних услова.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Доношење одлука по Програму ће се вршити најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева.

О међусобним правима и обавезама између НСЗ и послодавца закључује се уговор уз предходно прибављено мишљење од стране Локалног савета за запошљавање општине Ариље.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Образац Захтева за финансирање програма се може добити у организационој јединици Ариље.

Информације о програму се могу добити у позивном центру НСЗ на телефоне:

 • за послодавце 0901 300 301;
 • за незапослена лица 0800 300 301,
 • на wеб сајту www.nsz.gov.rs и
 • у организационим јединицама НСЗ.

Конкурс је отворен до попуњења квоте тј. до утрошка средстава.


Старији чланци:
 • 07/04/2011 - Активне заједнице
 • 29/10/2010 - Конкурс за лого и сувенир
 • 12/08/2010 - Грађанска читаоница „Либерграф“ из Ужица расписала је Конкурс за финансирање најбоље волонтерске омладинске акције „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ за Златиборски округ. Конкурс се расписује поводом Међународног дана младих уз финансијску подршку Министарства омла…
">Конкурс - "Млади су закон"

 

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018