Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Мере подршке предузећима 2012. Штампа Ел. пошта

Средњи грб Општине Ариље

Министарство економије и регионалног развоја преко Националне агенције зарегионални развој и Фонда за развој Републике Србије расписало је следеће јавне позиве ради пружања подршке сектору малих и средњих предузећа у 2012. години.

„Старт уп“ кредити - Програмом Фонда за развој Републике Србије за 2012. опредељена су средства за кредитну подршку малим и средњим предузећима и предузетничким радњама, у циљу подршке почетништву у бизнису (тзв. „старт-уп“). Право коришћења ових средстава имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, регистровани у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2011. и касније. Подносилац захтева за кредит може бити само оно лице које никада раније није било власник привредног друштва/предузетник, у смислу да је било обвезник пореза на добит, односно на приходе од самосталне делатности. ЈАВНИ ПОЗИВ је отворен до утрошка средстава.

Кредитирање женског предузетништва - Програмом Фонда за развој Републике Србије за 2012. опредељена су средства за кредитирање женског предузетништва. Ова кредитна линија је намењена за подстицај и развој женског предузетништва, а кредити ће се одобравати искључиво привредним субјектима где су оснивачи жене које и управљају својим бизнисом. Код привредних друштава неопходно је да оснивач, са минимум 51% удела, и директор друштва буде жена. ЈАВНИ ПОЗИВ је отворен до утрошка средстава.

Јавни позив - „Менторинг за 50 новооснованих и 100 постојећих МСПП“ намењен је за 150 одабраних предузетника/привредних друштава у трајању од 50 сати по клијенту, до краја новембра 2012. године. Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. ЈАВНИ ПОЗИВ је отворен до 10.05.2012.

Јавни позив - Додела бесповратних средстава извозно оријентисаним привредним субјектима, намењен је за јачање међународне конкурентности српске привреде кроз подршку процесу интернационализације и јачање конкурентних капацитета домаћих предузећа и удружења. У 2012. години додељују се бесповратна финансијска средства појединачним привредним субјектима (привредним друштвима, задругама и предузетницима) и пословним удружењима. ЈАВНИ ПОЗИВ је отворен до 18.05.2012.

Јавни позив - Додела бесповратних средстава иновативним кластерима намењен је за повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника повезивањем у кластере, као и за јачање сарадње малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама. На конкурс се могу пријавити, како новоосновани иновативни кластери (у почетној фази рада), тако и постојећи иновативни кластери (у развојној фази рада). ЈАВНИ ПОЗИВ је отворен до 31.05.2012.

Општина Ариље ће, у сарадњи са РРА Златибор ће у току 2012. године, одржати обуке из различитих области у циљу унапређења доступности, обима и квалитета услуга подршке за МСПП сектор и подизања њихове конкурентности. Обуке су намењене потенцијалним предузетницима (незапосленим лицима, студентима...) који желе да започну сопствени посао, као и постојећим МСПП који желе да унапреде своје пословање.

Теме обука су следеће:

 • како започети сопствени бизнис /старт уп пакет/
 • припрема бизнис плана и пословање са банкама
 • иновације /увод/
 • елементи планске и пројектно техничке документације у складу са националним и ЕУ захтевима и стандардима
 • финансијско управљање
 • извоз /за оне који први пут извозе/
 • управљање пројектним циклусом
 • стандарди квалитета и еко стандарди /преглед/
 

Анкета о капиталним пројектима

Анкета о капиталним пројектима
 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018