Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
 • Повећајте величину слова
 • Нормална величина слова
 • Смањите величину слова
Финансијска подршка за развој конкурентности МСПП Штампа Ел. пошта

Национална агенција за регионални развој

У оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) у 2012. години, Национална агенција за регионални развој (НАРР) расписала је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој конкурентности МСПП. Основни циљ програма је јачање конкурентности МСПП, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Сврха програма је пружање подршке успешним МСПП у побољшању позиције на домаћем и страном тржишту. У складу са тим Агенција ће подржати пројекте МСПП, кроз учешће у финансирању трошкова консултантских услуга, при чему се бесповратна средства одобравају за:

И група активности:

 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „ЦЕ“ знаком
 • едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке
 • нови дизајн производа и амбалаже и
 • електронска презентација предузећа

ИИ група активности:

 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга
 • тестирање нових производа и
 • израда и имплементација специјализованог софтвера

Право на доделу бесповратних средстава имају МСПП, који се баве производњом или пружањем услуга, а који испуњавају следеће услове:

 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије
 • да су основани најкасније у мају 2010. године
 • да успешно послују претходне две године и воде пословне књиге по систему двојног књиговодства
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса
 • да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција

Заинтересовани привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то за само једну од понуђених активности у оквиру групе активности. За одабрану активност предузеће/предузетник ангажује стручног консултанта који је задужен за успешно спровођење предложеног пројекта. Консултанти не могу бити физичка лица, већ само правна лица и регистровани предузетници.

Средства се додељују у износу од 50.000 до 300.000 динара, за И групу активности, односно од 50.000 до 500.000 динара, за ИИ групу активности. НАРР ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а. Укупна расположива средства за реализацију Програма износе 32.000.000 динара.

Више информација о позиву можете наћи на електронским страницама НАРР, у просторијама РРА Златибор Ужице (контакт особа Наташа Кнежевић), као и у Канцеларији за локални економски развој општине Ариље (контакт особа Милан Петровић).

Пријаве се подносе лично у РРА Златибор, Ужице, а крајњи рок за то је 04. јун 2012. године.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018