Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Кредитна подршка за почетнике Штампа Ел. пошта

Фонд за развој Републике СрбијеФонд за развој републике Србије, почео је од 01. марта са пријемом захтева за кредите за почетнике. На конкурс се могу пријавити предузетници или правна лица регистровани у Агенцији за привредне регистер 01.01.2012.године или касније.

Кредити се по тренутном програму одобравају искључиво за
1. Изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију пословног простора или производних и индустријских објеката, или
2. Куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.

Рок: Захтеви за средства се примају све док се не потроше намењена средства.

Ко се може пријавити?
За старт-уп кредит Фонда за развој може се пријавити особа
1. Која је нови предузетник, дакле лице које раније није било власник привредног друштва, односно особа која је по пви пут обвезник пореза на добит/прихода од самосталне делатности
2. Стара до 55 година старости
3. Против које се не води истрага и које није претходно осудјивано за кривицна дела против имовине
4. која у тренутку подношења захтева за добијање кредита није запослена у јавним предузећима и државним институцијама

Кредити се одобравају под следећим условима:
- у износу од 500.000,00 до 4.000.000,00 динара
- рок отплате до 5 година, у оквиру којег је период почека од дванаест месеци.
- каматна стопа 3% на годишњем нивоу уз примену валутне клаузуле
- тромесечна отплата кредита

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита-један од инструмената:
- хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватном власништву (корисника кредита или другог лица) чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату или
- уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица или предузетника за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга,

Поред наведених инструмената, обавеза корисника је да достави и одговарајући број бланко сопствених меница.

Потребна документација
Детаљан списак и информације о потребној документацији можете начи овде.

Средства по овом Програму се не могу користити за:
- кредитирање примарне пољопривредне производње;
- кредитирање трговине;
- куповину половне опреме
- куповину путничких возила;
- позајмице другим лицима;
- производњу и продају оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности
- за производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

За обрасце и детаљна упутства кликните овде

 

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018