Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/obavestenja/1421-2015-04-09-08-39-50-/aktuelnosti/obavestenja<<<

Обавештење - Процена утицаја на животну средину - "Лаки" Ступчевићи Штампа
Чланак написао/ла: администратор ,  среда, 08 април 2015 20:37

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

ОБЈАВЉУЈЕ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани органи и организације, да је „Лаки“ д.о.о. из Ступчевића, поднео захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње једноспратне Лагер коморе, једноспратног објекта за паковање воћа и двоспратног објекта за пресвлачење и одмор радника кат.парцели бр. 132/2 КО Ступчевићи (01 број 501-6/15).
Заинтересовани органи и организације и јавност могу извршити увид у поднет захтев и доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.

 

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

Ариље, 09.04.2015.год


Новији чланци:
"> Обавештење да није потребна Студија о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Лаки" доо Ступчевићи