Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Прелиминарни списак кандидата за општинске инструкторе Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  понедељак, 06 август 2012 04:51

Попис пољопривредеПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК КАНДИДАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИОНИ ПРЕТЕСТ ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ ЗА ОПШТИНУ АРИЉЕ

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

Бошко, Драгомир, Бошковић

10971

13

2

Никола, Драган, Божовић

7005

11

3

Миломир, Радосав, Вучићевић

10843

11

4

Живорад, Војислав, Новитовић

7000

11

5

Драган, Илија, Дринчић

10075

8

6

Иван, Драган, Тешовић

705

7

7

Иван, Милош, Радељић

7450

7

8

Милија, Сретен, Радовић

8878

6

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе.

У периоду од 10. до 12. августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији у канцеларију број 9 општинске управе Општине Ариље ул. Светог Ахилија 53 у периоду од 7 до 15 часова следећа документа:

  1. Копију личне карте или пасоша;
  2. Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);
  3. Копију радне књижице (сви запослени);
  4. Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);
  5. Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;
  6. Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали ''испод црте'', да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа.

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра. У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији.

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018