Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописиваче Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: администратор ,  субота, 18 август 2012 04:24

Попис пољопривредеОБАВЕШТЕЊЕ
УЗ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕТЕСТ
ЗА ОБУКУ ЗА  ПОПИСИВАЧЕ

ЗА ОПШТИНУ АРИЉЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте на прелиминарној листи кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, дужни су да пописној комисији, од 20. до 24. августа, предају следећа документа:

  • копију личне карте или пасоша;
  • оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
  • копију радне књижице (за запослене);
  • копију овереног индекса, односно потврду о уписаном семестру у 2012. години (за студенте);
  • уверење да против кандидата није покренута истрага односно уверење да против кандидата није подигнута оптужница (ова уверења могу да приложе накнадно, тј. до почетка обуке);
  • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана. Незапослени кандидати који нису пријављени у Националној служби за запошљавање нпр. инdivидуални пољопривредници, не доносе овај документ;
  • потврду о последњој уплати пензије (за пензионере).

Сваки кандидат мора да има отворен ненаменски текући рачун на своје име јер му се једино тако може платити за рад у попису. Уколико кандидат није у могућности да на време отвори текући рачун, може то учинити и накнадно, с тим што је обавезан да податке донесе пописној комисији што пре, а најкасније до почетка обуке. Уколико ове податке има, кандидат ће саопштити број ненанменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен  лицу коме предаје документацију.

Сматраће се да је кандидат одустао од рада у овом попису уколико у предвиђеном термину не поднесе на увид тражена документа.
У случају када кандидат није у могућности да лично преда документа пописној комисији, може то уместо њега учинити и друго лице (члан породице или неко други). Важно је да документација буде потпуна (копија је обавезна).

По предаји документације, кандидат се потписује на посебном обрасцу, чиме се потврђује да је документација предата.
Предаја документације врши се у периоду од 20. до 24. августа, од 07 до 15 часова, у згради Општинске управе општине Ариље ул. Св. Ахилија 53 канцеларија бр.12

У исто време када предају документацију, кандидатима ће бити уручено Упутство за пописивање које треба да проуче ради припреме за обуку тј. за претест.

Рок за жалбу на избор кандидата за пописиваче и разматрање жалби од стране пописне комисије је предвиђено од 20. до 24. августа.

Објављивање коначних листа кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, као и време и место одржавања претеста је 27. августа.

Ранг листу са кандидатима можете преузети овде.


Пописна комисија

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018