Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  среда, 11 фебруар 2015 10:53

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ   

ОБЈАВЉУЈЕ


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


 

На основу члана 10, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је „Млекара Моравица“ д.о.о. из Ариља поднела захтев за Одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса, у оквиру пословног комплекса „Млекара Моравица“ д.о.о. на кат.парцели бр. 665/19 КО Ариље (01 број 501-4/15).
Заинтересовани орgaни и орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднет захтеви доставити мишљења о захтеву у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилијабр.53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орgaн ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о том да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средни и о томе благовремено обавестити јавност.В.Д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Николић Василић
______________________

 

Ариље, 10.02.2015.год
Доставити:
огласнатаблаОпштинскеуправе
огласнатабла МЗ Ариље
Радио Ариље
Телевизија „Клик“
http://www.arilje.org.rs/
Еколошки инспектор ОУ Ариље
архива ОУ.

 
Стамбено збрињавање избеглица, повратника и носиоца станарских права у Републици Хрватској Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  понедељак, 26 јануар 2015 14:49

Заинтересоване избеглице, повратници и бивши носиоци станарских права могу да поднесу захтев за стамбено збрињавање у Републици Хрватској од 1.1. 2015. године до 15. 2. 2015. године. Захтеви се предају канцеларијама државне управе у жупанијама и управном телу Града Загреба.

Цео текст саопштења прочитајте овде

 
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја Пројекта хидроелектране „Лазине“ Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 22 јануар 2015 10:21

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 14, став 4, Закона о процени утицаја на животну средину обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је Општинска управа општине Ариље дана 20.01.2015. донела Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја Пројекта мале хидроелектране „Лазине“ на реци Мали Рзав, на животну средину, (01 број 501-47/13) носиоца пројекта “Енергy солутионс”, д.о.о., Булевар др. Зорана Ђинђића бр.67/08, 11070 Нови Београд.

Опширније...
 
Додатни јавни позив за економско оснаживање избеглих и ИРЛ Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  понедељак, 29 децембар 2014 10:27

Општински пројекат Живети заједноОпштина Ариље, у оквиру пројекта „Живети заједно“, који финансира Европска унија, је расписала додатни јавни позив за пружање подршке породицама избеглих и интерно расељених лица за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној делатности.

Опширније...
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  уторак, 23 децембар 2014 13:55

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Општинска управа
01 број 404-52/14
22.12. 2014. године
А р и љ е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 404-52/14 од 22.12.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности, број: 404-53/14 од 22.12.2014. године, припремљење:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


набавка услуге превоза ученика матичне школе Бреково на релацији Добраче-Бреково-Бјелуша за школску 2014./15. годину

Опширније...
 
Одлука о ценама услуga јавних паркиралишта Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 18 децембар 2014 14:46

На основу члана 35. Статута ЈКП „Зелен“ Ариље, Надзорни одбор ЈКП „Зелен“ Ариље на седници одржаној 09.12.2014. године, донео је

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Опширније...
 
Поднет захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја за пројекат МХЕ "Лазине" на реци Мали Рзав Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  петак, 05 децембар 2014 11:52

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
01 број 501-47/2013.
Одељење за урбанизам,изградњу и инспекцијске послове
05.12.2014.год.

 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 14.ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ(Сл.гласник РС број 135/04. и 36/09.) ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АРИЉЕ

ПОДНЕТ ЗАХТЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА   ПРОЈЕКАТ МХЕ „Лазине” на реци Мали Рзав, на КП бр.1394/3 КО Вигоште-Поглед, предвиђене инсталисане снаге 1089  кW, инвеститора ЕНЕРГY СОЛУТИОНС д.о.о., Булевар др.Зорана Ђинђића број 67/08, 11070 НОВИ БЕОГРАД.

Опширније...
 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  петак, 28 новембар 2014 13:14

Општина АриљеНа основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/2001, 45/2002,80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013 и 68/2014), и члана 60. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/2008 и 6/2010) Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана 27. 11.2014. године доноси

Опширније...
 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 04 септембар 2014 07:12

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ариље за 2015. годину

У складу са одредбама члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08 - др. закон и 41/09), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ариље за 2013. годину, коју је образовала Скупштина општине Ариље, решењем 01 број 112-114/2013 од 27.12.2013. године, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

Опширније...
 
Одлука о додели помоћи у виду пакета грађевинског материјала Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  петак, 15 август 2014 15:46

Пројекат Живети заједноНа основу члана 18. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања доделом грађевинског материјала и поступку рада Комисије у оквиру пројекта „Живети заједно“ који финансира Европска Унија и члана 2. Решења о формирању Комисије за избор корисника подршке у виду пакета грађевинског материјала у оквиру пројекта „Живети заједно“ (у даљем тексту: Комисија), Комисија за избор корисника, донела је Одлуку о додели помоћи у виду пакета грађевинског материјала.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 2 од 13
Општина Ариље.  © 2005 - 2018