Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Обавештења
Обавештења

Погледајте обавештења од орgaна и институција локалне самоуправе.Оглас о јавном конкурсу за именовање директора јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  среда, 02 октобар 2013 08:36

Општина АриљеНа основу члана  26. 28. и  29. Закона  о јавним предузећима  („Службени гласник РС“ број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 ), и члана 49. и 52. Оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ариље(„Службени гласник општине Ариље“ број 2/13)

Скупштина општине Ариље на седници одржаној 12. 09. 2013.године, објављује

Опширније...
 
Подршка избеглим и интерно расељеним лицима Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  петак, 06 септембар 2013 07:49

Општина АриљеОпштина Ариље, у оквиру пројекта „Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље“, који финансира Европска унија, је расписала јавни конкурс за пружање подршке породицама избеглих и интерно расељених лица.

Подршка се огледа у обезбеђењу две монтажне куће, четири пакета грађевинског материјала и десет пакета за економско оснаживање.

Опширније...
 
Решење Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 05 септембар 2013 10:14

Општинска управа АриљеНа основу члана 6. став 1, члана 10 став 4, 6 и 7 Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС бр. 135/2004). и Закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину(Службени гласник РС бр.36/2009.),члан 4., тачка 2, на основуУредбе ВладеРС(Сл.гласник бр135/04.) и  Листе ИИ пројеката за које се може захтевати Студија процене утицаја на животну средину,тачка 3., постројења за производњу електричне енергије, снаге од 1-50МW,   на основу члана 192 став 1 Закона о општем управном поступку (Службени гласник  СРЈ бр.33/97. и 31/01.), поступајући по Захтеву носиоца пројекта „ДВЦ ЕЦЦО“ Д.О.О., Београд,Шпанских бораца 32А/21, 01број501-26/2013.од 24.07.2013.год.Општинска управа општине Ариље, доноси

Опширније...
 
Обавештење Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 05 септембар 2013 10:10

Општинска управа АриљеОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПОДНЕО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

 

 

„ДВЦ ЕЦЦО“Београд, Шпанских бораца 32 А/21, за пројекат

МХЕ „Висока“ на реци Велики Рзав на кат.парцели  бр. 3195/2

КО Висока, снаге 928  кw.

Опширније...
 
Јавни конкурс у области пољопривреде Штампа Ел. пошта

Грб општине АриљеОпштина Ариље у 2013 години спроводи мере подршке ради унапређења пољопривредне производње у општини Ариље. Мере подршке су дефинисане у оквиру програмског дела Буџета Општине Ариље за 2013 годину у оквиру следећих програма и пројеката:

Опширније...
 
Одлука о цени одлаgaња комуналног отпада Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  недеља, 07 април 2013 14:04


Општина АриљеР е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Председник општине
01 Број:38 - службено/2013
5. април 2013. године
АРИЉЕ

Опширније...
 
6 водича за инвеститоре Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  уторак, 26 март 2013 09:38

Министарство енергетикеМинистарство енергетике, развоја и заштите животне средине објавило је 6 водича за инвеститоре који планирају производњу енергије из обновљивих извора и изградњу енергетских постројења у Републици Србији.

Опширније...
 
Комисија за решавање стамбених потреба избеглица и расељених лица општине Ариље, објављује Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  четвртак, 14 фебруар 2013 14:22

ГрбЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи у грађевинском материјалу за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица
са боравиштем на територије општине Ариље

Опширније...
 
Одлука о ценама комуналних услуga од општег интереса Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  петак, 01 фебруар 2013 13:37

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (*Сл. гласник РС* бр. 88/2011

Општина Ариље


Општина Ариље дана 31. јануара 2013. године,


О Б Ј А В Љ У Ј Е

Опширније...
 
Одлука о утврђивању цене воде из Система „Рзав“за 2013 Штампа Ел. пошта
Чланак написао: администратор ,  субота, 12 јануар 2013 11:02

Општина АирљеР е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АРИЉЕ
Председник општине
01 Број:023-47/2013
10. јануар 2013. године
АРИЉЕ

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 7 од 13
Општина Ариље.  © 2005 - 2018