Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/pocetna/44-vesti/1906-javni-poziv-za-prezentaciju/aktuelnosti/pocetna<<<

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта Штампа
Актуелности - Вести

Општинска управа општине Ариље оглашава Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за доградњу објекта хладњаче на катастарској парцели  156 КО Ступчевићи. Овде можете погледати:

- Јавни позив за презентацију

- Урбанистички пројекат .