Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Скупштинско полувреме (први део 22. седнице СО Ариље)
Скупштинско полувреме (први део 22. седнице СО Ариље) Штампа Ел. пошта

Скупштина општине Ариље одржала је 22.12, двадесет другу седницукојом је председавао, председник Скупштине општине Ариље, проф. др Светислав Петровић. Седници је, поред одборника, присуствовало општинско руководство, секретар СО Ариље, в.д. начелника Општинске управе, општински јавни правобранилац, известиоци по појединим тачкама Дневног реда и представници локалних медија.

На почетку заседања била су присутна 32 одборника, али се њихов број током седнице осипао, па је око 21 сат, седница прекинута због недостатка кворума. Наставак седнице заказан је за 26. децембар када ће бити разматратне преостале тачке.

На овом Скупштинском заседању усвојено је : Извештај о реализацији буџета општине Ариље за период од девет месеци, Одлука о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2014. годину, Измена Одлуке о финансијској подршци успешним ученицима и студентима, Извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ у 2014. години и дата сагласност на : Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и на цену воде ЈП „Рзав“, као и на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице, Програм пословања ЈП „Дирекције за изградњу“ за 2015. и на План зимског одржавања на општинским путевима и градским улицама.
Пошто је седница дуго трајала и била веома исцрпљујућа, седнису су у вечерњим сатима напустили одборници Демократске странке и Покрета радника и сељака. Њихов предлог, да се Програм пословања ЈКП „Зелен“ за 2015.годину, и још три тачке које се односе на ово предузећеодложе за наредну седницу, уз образложење да су одборници уморни, а да овим тачкам треба посветити пуну пажњу, није прихваћен, па су изашли из сале. Због недостатка кворума заседање је прекинуто, па ће тачке : Програм пословања ЈКП „Зелен“ за 2015. годину, Финансијски извештај о раду службе паркинг сервиса ЈКП „Зелен“ Ариље од 01.09 до 30 11.2014. године, Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја ЈКП „зелен“ Ариље за 2013. годину, и давање сагласности на цене услуga јавних паркиралишта ЈКП „Зелен“, као и Програм рада и Финансијски план Туристичке орgaнизације и Предлог решења о именовању директора Туристичке орgaнизације Општине Ариље, бити разматрани у наставку ове седнице која је заказана за 26. 12. 2014. године.
Најпре је, председавајући предложио допуну – Одлучивање о оставци одборнице Соње Новаковић и потврђивање мандата одборнику Милану Недељковићу.
Одборницу Ирену Мијаиловић је занимало зашто на Дневни ред ове седнице није стављен Предлог решења о именовању директора Народне библиотеке, затраживши појашњење због чеga је тачка скинута, и дала предлог да се у Дневни ред уврсти План и програм рада библиотеке за 2015. годину. Она је затражила мишљење у вези петиције коју су запослени у Вртићу потписали у вези престанка рада њихове колегинице Данке Ђоковић. Милан Николић је предложио да се уз Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја ЈКП „Зелен“ за 2013. годину, који је на Дневном реду приложи и мишљење Комисије за јавну набавку која је спроведена у октобру, а која је спорна и у извештају ревизорске Комисије. Љубе Лукић је на овој, као и на претходним седницама тражио да малина буде посебна тема о којој ће се расправљати, и предложио да тада буду позвани представници Удружења „Виламет“ и „Еко воће“. Горан Ђоковић је изнео предлог „Двери“ да Скупштина донесе Одлуку о оснивању хуманитарног фонда за помоћ болесној деци и породицама оболеле деце, а да на следећој именује орgaне Фонда, и предложио да се из буџета издвоји 400.000 и тај новац усмери за рад овог фонда. Будиша Николић је негодовао због начина избора председника Надзорног одбора „Дирекције за изградњу“ на претходној седници, и питао да ли је у сукобу интереса председник НО, пошто има своју фирму и у пензији је. И на овој седници је дат предлог за укидање Паркинг сервиса који је изнео Славе Марковић, уместо тачке о ценама паркиралишта, уз образложење да је у три месеца рада пословао са губитком. Он је предложио и да се прво расправља о Извештају ревизорске Комисије у ЈКП „Зелен“па тек онда План рада за наредну годину. И овај пут је Љубиша Милијановић изнео ранији предлог да се као посебна тачка или у оквиру теме о малини, посвети пажња целокупној пољопривредној производњи.
Након разматрања изнетих предлоga одборника, Скупштина се о сваком изјашњавала појединачно. Председник СО Ариље, је рекао да Предлог решења о именовању директора Народне библиотеке није био на седници Општинског већа, те да ће План и програм рада за 2015. годину бити на некој од наредних седница. Секретар СО Ариље, Миљана Вукотић, је образложила да Јавне установе не могу да поднесу програме док се не ускладе са буџетом општине и да ће Програм библиотеке бити на наредној седници уз буџет, као и предлог за именовање директора. Ови предлози нису добили Скупштинску већину, па тако нису уврштени у Дневни ред. Николићев предлог да се материјал „Зелени“ допуни извештајем о јавној набавци је прихваћен. Секретар СО је изјавила да не постоји обавеза Јавних предузећа да подносе Извештај ревизора Скупштини, јер се он јавно оглашава па о њему Скупштина не може гласати, већ ga може прихватити као информацију.
Председник СО Ариље је предложио да на првој седници у наредној години буде тачка о малини коју је тражио Љубе Лукић, а да Драгиша Терзић буде један од оних који ће припремити извештај на ту тему. Скупштина је усвојила овакав предлог, као и предлог Љубише Милијановића да се питање везано за целокупну пољопривредну произвоњу разматра на некој од наредних седница. Предлог Слава Марковића за укидање Перкинг сервиса, није добио скупштинску већину. Након сат времена од почетка седнице је усвојен предложени Дневни ред са допунама. Потом је на Дневни ред стављена Оставка одборнице Соње Новаковић, и прекинута седница на сат времена ради утврђивања мандата новом одборнику. Након паузе, председавајући Комисије за административна питања, Мићун Василијевић, је рекао да је Комисија констатовала да је Скупштина утврдила да је одборници Соњи Новаковић престао мандат због поднете оставке, па је Комисија доделила мандат Милану Недељковићу, првом наредном са листе СНС, „Покренимо Ариље“ – Томислав Николић. Недељковићу је уручена потврда да је изабран, и он је дао писмену изјаву да је прихватио мандат. Административна Комисија је предложила Скупштини да одборнику потврди мандат. У расправи која је уследила, Милан Николић је изразио негодовање и своје незадовољство због тоga што је Скупштина на овој седници требало само да констатује оставку одборнице, атекна наредној да верификује мандат новом одборнику. Сматра да није у реду што је седница прекинута да би се ургентно сазивали чланови Изборне и Административне комисије како би се верификовао мандат одборнику Недељковићу. Примедбе су изнели и други одборници, са којима се није сложила Бисерка Стевановић, рекавши да је циљ био да се обезбеди комплетност рада Скупштине, пошто је одборница оставку поднела у суботу, 20. децембра, и да никаквих притисака није било. Потом је секретар СО, Миљана Вукотић, прочитала записник о спроведној процедури на основу које је одборнику потврђен мандат.
Уследило је усвајање Записника са претходне седице Скупштине општине, на који су одборници углавном износили примедбе да њихове изјаве нису довољно добро интерпретиране и да се суштински разликују од њиховог излаgaња о неком питању.Одборница, Мирјана Авакумовић је затражила да се њене изјаве за скупштинском говорницом преносе у изворном облику у записник, без скраћивања, рекавши да је Записник документ на који се позивају. Милан Николић је и овај пут предложио стенографски запис са седница. Поједини одборници су били незадовољни одговорима које су добили на своја одборничка питања, па је дискусија дуго трајала. После ових дискусија усвојен је предлог који је дао председник СО, да се примедбе систематизују и да се уврсте у записник, који ће бити достављен одборничким групама.

Са Извештајем о реализацији буџета општине Ариље за период од 1.01.2014 до 30.09.2014. године, одборнике је упознала Загорка Миливојевић, самостални стручни срадник службе трезора. Она је истакла да укупни буџетски приходи буџета општине Ариље за 2014.годину, по првом ребалансу донетом 02. септембра текуће године, за првих девет месеци износе 276.627.283,22 динара, или 64,72%, што је за скоро 43 милиона, или 10,28% мање од планиране динамике. У истом периоду претходне године, ови исти приходи су износили 257.325.885,67 динара ( 61,92%). Већи биланс прихода остварен је захваљујући пренетим средствима из Фонда за солидарну стамбену изградњу, који је актом Скупштине уgaшен. Најмање оставрење је код пореза на приход од имовине, 835.000,00 динара, а планирано 15 милиона. Порез на зараде који чини 36% укупних прихода буџета , оставрен је са 66,03 динара, и у односу на претходну годину је за 6.295.000,00 мањи. Трансфери од другог нивоа власти су остварени у износу од 70.980.804,00, од чеga наменски трансфери износе 2.706.300,00 динара. Мешовити и неодређени приходи , износ од 13.317.095,72 динара су средства Фонда за солидарну стамбену изградњу у износу од 9.519.010,00 динара, уплата од „Дунав осигурања“ по основу Каско полисе у износу од 267.922,00 динара, средства примљена од општине Лучани у износу од 445.790,23 динара за пројекат „Наша имовина – подршка за развој“, као и рефундација одређених врста трошкова.
У извештајном пероду укупна наплата по основу локалних јавних прихода које администрира Одсек локалне пореске администрације је 37.744.525,73 динара, а у истом периоду прошле године наплата је била 29.755.145,0 динара, тако да је наплата у првих девет месеци (у поређењу са истим периодом прошле године) већа за 7.989.380,73 динара, односно 26,85%.
Насупрот приходима, на расходној страни, неки су већи попут социјалних давања запосленима (за одлазак у пензију), услуге по уговору , за угоститељство и репрезентацију, накнаде за социјалну заштиту из буџета, администртивне и компјутерске услуге, одржавање софтвера, накнаде за повремена и привремена радна тела, накнада штете настале услед поплаве, накнаде штете настеле уједом паса луталица и divљачи, донације НВО, специјализоване услуге и слично. Управо је расходна страна изазвала највише одборничких питања и коментара, па се највећи број постављених питања односио за које намене су потрошени конкретни износи, који су наведени у скупштинском материјалу.
Предлог Одлуке о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2014. годину, појаснила је Љиљана Димитријевић, самостални стручни сарадник на пословима буџета. Укупни приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2014. годину износе 478.364.000 динара. Укупни буџетски приходи према овом предлогу износе 416.518.000 и мањи су за 10.932.000 од прихода планираних првим ребалансом. Дискусија о ове две тачке је обједињена па је Милан Николић истакао да није остварена најављивана уштеда у буџету увођењем аутобуске линије на релацији Ариље – Клисура – Добраче – Бреково, и сада, као и више пута раније, потенцирао на ревизији општинског буџета од стране овлашћених лица. Мирослав Миливојевић, је тражио појашњење у вези позива за подношење понуда за Јавну набавку за превоз ученика, пошто у позиву стоји да је расписан 23.10. а Одлука о расписивању је донета на Општинском већу 16.12.2014. године, као и колико кошта превоз за школе у Крушчицу и Бреково, и колика је уштеда? На ова питања одговорио је председник општине, Зоран Тодоровић, који је рекао да је линија тек успостављена и да се бенефит очекује у 2015. години, истакавши да је суштина увођења аутобуске линије да превоз користе ђаци, како више не би пешачили до школе. Други разлог је што није у складу са законом да школа сама орgaнизује и врши превоз, као ни да у радни однос прими возача. Тодоровић је истакао да је општина Ариље једина општина у Златиборском региону која је повећала свој буџет за пет милиона динара трансфером новца са републичког буџета, као општина која се одговорно понаша према буџетским средствима. У наставку дискусије, Љубиша Милијановић је поставио питање зашто на позицији противградне заштите стоје неутрошена средства, а на 280 хектара је град нанео штете на усевима у нашој општини. Оборница Мирјана Авакумовић је инсистирала да,зарад јаснијег и прегледнијег извештаја, убудуће буде наведено за шта је конкретно, и колико буџетског новца потрошено, да одборници не би долазили у ситуацију да траже тумачење, јер се одређене ставке понављају. Изнела је констатацију да је велико незадовољство грађана због висине пореза на имовину, али и због решења која су им ове године касно уручена. Питала је шта ће бити урађено са средствима која су грађани Ариља уплаћивали на посебан рачун општине за помоћ у време поплава, и предложила да би ga корисно требало уложити. Истог мишљења је била и Ирена Мијаиловић, док је председник општине објаснио да је новац сакупљан по препоруци Владе Републике Србије, и да ће Влада општинама дати препоруку на који начин се новац може потрошити. Слава Ћирјаковић, из одељења Локалне пореске администрације је објаснила да је пореска основца за обрачун пореза на имовину утврђена на основу продаје најмање три некретнине у одређеној зони, или на основу промета у граничној зони на подручју општине, или пак граничних општина, на коју је сагласност дало Општинско веће.
Предлог одлуке о Општинском јавном правобранилаштву ће поново бити разматран, пошто је остала недоумица у вези усклађивања измена закона и његове примене на локалном нивоу. Наиме, донет је нови Закон о правобранилаштву, којим је прописано да општине морају ускладити своје Одлуке о правобранилаштву. Битна разлика је да Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине, а услов за његово постављање је положен правосудни испит и најмање 10 година радног искуства у струци после положеног стручног испита. Рок за постављање правобраниоца је 90 дана од доношења одлуке. Мирјана Авакумовић је изнела конкретан предлог да Општинског правобраниоца убудуће, уместо Општинског већа поставља Скупштина, којој ће подноси извештај о раду, а да радно искуство са 10, буде смањено на три године, да се не би дошло у ситуацију као код избора секретара Скупштине општине, да је тешко наћи особу која испуњава услове. Овакав предлог је наишао на одобравање одборника, али ради детаљне провере оноga што нови закон прописује, и његовог усклађивања на локалном нивоу, осављено је времена до наредне седнице.
У даљем раду разматран је и усвојен Програм пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ за 2015. годину и План зимског одржавања на општинским путевима и градским улицама, у наредној години. Карактеристика овог Плана је да је урађен по моделу програмског буџетирања, и „Дирекција“ сада нема сопствене приходе већ је директно усмерена на буџет. У наредној години ће се активности ЈП „Дирекције за изградњу“ одвијати кроз четири Програма: Локални развој и просторно планирање, Комуналну област, Путну инфраструктуру и Развој спорта. Одржавање путева и улица је планирано као и у претходној години. И овом Јавном предузећу су у циљу штедње плате запослених,Уредбом Владе Републике Србије, умањене за 10%. Планирани приходи за 2015. годину износе 140.312.000,00 , који су умањени за 10% , у односу на план за 2014. годину.Приходи из буџета планирани ( планирани 90% у односу на 2014.г) износе 114.812.000,00 динара. Износ од 10.500.000,00 су наменска средства од учешћа грађана за изградњу водовода, канлизације и путева, а износ од 15.000.000,00 динара је планиран од осталих нивоа власти. У наредној години је, по речима директора,у области комуналне делатности планиран завршетак радова на изградњи водовода Миросаљци и Месних заједница на територији општине Лучани , и изградње Водовода за Церову уз суфинансирање Министарства пољопривреде и грађана. У плану је и раздвајање фекалне и кишне канализације, као и уређење и одржавање зеленила и јавне расвете. За летње одржавање путева планирано је 4.250.000,00 динара, а за зимско 4.800.000,00, док је за одржавање путева планирано 41.000.000,00 , од чеga је 20.000.000.00 динара пренетих обавеза из 2014. Године, тако да ће се у наредној години располаgaти са 21.000.000,00динара. У плану је реконструкција Улице Вука караџића у Вранама, а предвиђена средства за овај пројекат у износу од 20.000.000,00 динара чине половину потребних средстава , а друga половина обезбеђује се из средстава Месне заједнице и других нивоа власти. Код спортске хале планирани су укупни расходи у износу од 5.054.000,00 динара и умањени су у односу за прошлу годину за ок два милона динара. У оквиру трошкова спортске хале планирано је 200.000,00 динара за набавку опреме.
Уследила је дискусија одборника у којој је Драгољуб Ђунисијевић похвалио Програм ЈП „Дирекције за изградњу“који је у потпуности урађен у складу са закључком који је донела Влада Републике Србије. Поставио је неколико питања у вези наменског трошења средстава у МЗ Вране, изградње моста и gaшења јавне расвете у Вранама. И остали одборници су постављали питања директору „Дирекције“ која су се тицала проблема месних заједница из којих долазе. Више питања у вези изградње Улице Милоша Глишића и одступања од првобитног пројекта, поставила је Ирена Мијаиловић. На сва питања одборника, директор Вукић Миливојевић, је директно одговорио за скупштинском говорницом, и рекао одборницима да детаљније информације могу добити у службама овог предузећа, уколико то желе. Скупштина је већином гласова усвојила План рада „Дирекције“ , и Плана одржавања општинских путева и улица.
Програм пословања ЈП „Рзав“ презентовао је дугогодишњи директор Љубо Лазовић, који је као и Програм осталих Јавних предузећа урађен по одређеној методологији. Одборници су били задовољни детаљним информацијама у вези рада овог предузећа, па није било дискусије, већ конкретних предлоga. Тако је предлог Мирјане Авакумовић, да се општини Чачак, као и Горњем Милановцу упути протесно писмо зато што њихови представници у Управном одбору ЈП „Рзав“ нису прихватили повећање сирове воде од 69 пара. Наиме, како они чине већину приликом доношења одлука, остале општине основачи су у неравноправном положају. Предлог да се после три године повећа цена је из разлоga што су цене хемикалија и струје повећане, па се на овај начин умањује капитал предузећа и отежава његово пословање, као и и због тоga што су сва Јавна комунална предузећа већ неколико пута повећавала цене за испоручену воду, која је вишеструко скупља од цене сирове воде у „Рзаву“. Скупштинском већином, је прихваћен предлог.
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ за 2015 годину, презентовао је директор предузећа, из коga издвајамо најважније. Цена одлаgaња отпада на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ почев од 01.01.2015. године износи 1.800,00 динара по једној тони отпада, за просечне месечне количине утврђене Програмом пословања ЈКП „Дубоко“ који је усвојио Управни одбор предузећа. Речено је и да је улоga регионалног центра за управљање отпадом у потпуности остварена у 2014. години, али да је неопходно инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се сада претовар ради на импровизован начин јер оснивачи нису изградиле претоварне станице. Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2014. години, као и на основу Студије изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом, Стратегије о управљању отпадом и Регионалног плана. Очекивања су да ће се у 2015. години у ЈКП „Дубоко“ дневно допремати од 280 до 550 тона отпада, имајући у виду и проширење обухвата прикупљања смећа. Скупштина је дала сагласност на овакав план.
Такође је усвојен и Извештај о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ у 2014. године, који је образложила представница центра, госпођа Милезица Протић. Што се тиче општине Ариље у току године је било активно свих 11 противградсних станица, пошто је Ариље у групи општина у којима је најчешће деловала противградна заштита. Потребе за дејством је било током 13 дана када је утрошено 78 противградних ракета што је доста више у односу на 2013. годину. И поред дисциплинованих стрелаца који су се редово одазивали и дејствовали, град је на територији општине Ариље нанео штету на површини од 280 хектара. У дискусији која је уследила највише се разматрала могућност да се на време обезбеде рекете за наредну као и да се њихов број повећа. Одборници су били мишљења да се не ослања само на државу, него да локална смоуправа обезбеди средства за куповину дела противградних ракета. Чуле су се и изјаве да су и хладњачари заинтересовани да помогну набавку ракета.

Наставак 22. Седнице Скупштине општине

Двадесет друga седница Скупштине општине која је започета 22. децембра, и после 11 сати рада прекинута због недостатка кворума, настављена је у петак 26. децембра, када је после пет сати рада, поново прекинута, такође због недостатка кворума. Седница ће поново бити настављена, 29. 12.2014. године, у 10 часова.
На самом почетку рада изнете су замерке појединих одборника које су биле упућене предсенику Скупштине општине, због датума и времена одређеног за наставак седнице, док су поједини одборници изразили захвалност због разумевања председавајућег да се седница одржи после радног времена.

• Прва тачка у наставку седнице је била „Програм пословања ЈКП Зелен за 2015. годину“, коју је одборницима презентовао директор предузећа, Милијанко Митровић, који се у свом излаgaњу осврнуо на најбитније програмске циљеве. И овај извештај је, као и остали извештаји Јавних предузећа, урађен по методологији и упутствима Владе Републике Србије и надлежног Министарства. Програм садржи 11 програмских активности, од којих је Митровић, као најважније циљеве за 2015. годину издвојио следеће: реализацију пројекта даљинског управљања и надзора водоводног система, смањење губитака на дистрибутивној мрежи која тренутно изниси 45%, проширење водоводне мреже на преостали део општине, квалитетније пружање услуga као што су пијаце, погребне услуге и одржавање гробља, праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених и аплицирање за донаторска средства. Овим планом се предвиђа позитиван финансијски резултат у 2015.години у износу од 783.792,12 динара. Као проблем у пословању директор је изнео повећане трошкове изношења и депоновања смећа на депонији „Дубоко“, који су увећани због недостатка претоварне станице, а навео је и лошу наплату комуналних услуga.
• Оно што је за грађане и привреду важно је да ће цене комуналних услуga и услуga изношења смећа остати непромењене и у наредној години. Према важећим ценам ЈКП „Зелен“, цена воде коју плаћају грађани износи 39,27 динара по м3, а за привреду износи 77,52 динара. Цена канализације за грађане износи 9,81, привреде 19,08 динара. Цена изношења смећа (која се обрачунава према површини) за грађане износи 9,27, а за привреду 13, 50 динара.
Према речима директора у 2015. години се планира почетак активности на формирању ГИС – а ( Географског информационог система за управљање просторним подацима). За водовод и канализацију, као и систем даљинског надзора и управљања водоводом. Пројекат је урађен 2011. године, па се у наредној години планира реализација макар дела пројекта.
Планира се замена већег броја водомера и вентила, као и набавка опреме и уградња мерача протока за фекални колектор као и завршетак реализације пројекта „Регуларног водоснабдевања дела насеља Вране (Чуђевац и Пијесак). Израда пројекта и почетак реконструкције водовода од насеља Рашкова Бара до Богојевића (уз магистрални пут), повезивања грађана на магистрални цевовод Р2 –Резервоар – Ступчевићи, као фаза превезивања са старог азбестног цевовода Резервоар Рудине –Рени бунари. Поред тоga у плану је и замена вентила и реконструкција шахти: код Хотела, Улици Миће Матовића, (испод парка) до Улице Светолика Лазаревића, Церова – раскрсница , код старе Економске школе, код „Фасила“ и пекаре „Лоћава.
У дискусији која је уследила велики број одборничких дискусија из опозиције се може свести на неколико питања: колике су стварне количине отпада које се депонују на Регионалној депонији “Дубоко“ ; када ће почети да се примењује нови Закон о комуналној делатности који ће омогућити друgaчији (повољнији) обрачун цена комуналних услуga, које је решење за смањење губитака у водоводној мрежи, и да недостаје реалан приказ у вези надградње два камиона смећара.
Одборница Младена Алексић је изнела замерку на Програм „Зелени „ за наредну годину у делу биланс успеха у периоду од 1.01 –31.12.2014. године и биланс стања на дан 31.12.2014. године, питајући колико је то реално пошто година није календарски завршена. За губитак у водоводеној мрежи од 45% је рекла да је „рак рана„ Зелени“, и да нису у довољној мери искористили проширење територије скупљања смећа на подручју општине, и да „Дубоко“ месечно наплаћује 358 тона смећа, а да се ( преме извештају) месечно однесе од 20 до 70 тона. Поставила је питање када ће почети да се примењује Закон о комуналној делатности, пошто ће тада за исту услугу моћи да се наплаћује иста цена, а не као до сада, када, вишеструко већи терет сноси привреда. Истакла је проблем некомуналног отпада, и сматра да је за ову врсту отпада лакше пронаћи локацију него за комунални отпад. Одборница је такође рекла да се у Програму не види калкулација цена услуga, како би се појединачно видело да ли је нешто рентабилно или није. Сматра да биланс успеха у 2013 . години није реало приказан, па самим тим ни у 2014. години. Ирена Мијаиловић је ову тему проширила на изношење смећа на подручју МЗ Драгојевац, Миросаљци, Ступчевићи и Богојевићи, питајући како је могуће да се за исту услугу наплаћује различита цена у распону од 500 до 2.000 динара. Изводећи рачуницу на основу преузете количине воде из ЈП „Рзав“, и количине коју ЈКП „Зелен“ дистрибуира и наплаћује корисницима, изјавила је да је предузеће у губитку од 5, 5 милиона динара. Да би имали увид о наплати услуga, одборничка група ПРС-а је од надлежних у ЈКП „Зелен“ тражила на увид колики је био прилив новца у последња два месеца на блаgaјни, али су добили одговор да на то немају право.
Одборник Милан Николић је био мишљења да директор треба да се бави орgaнизацијом и побољшањем рада, а да се уместо тоga омогућава запошљавање и остајање у фирми свих бивших директора. Као пример лошег рада навео је замену водомера у стамбеној згради у Млекари, где је услед грешке радника „Зелени“ дошло до поплаве, велике трошкове претовара смећа и лоше спроведену лицитацију за тендер пијачних тезги. Љубиша Милијановић је поново поставио питање у вези надлежности одржавања канализације од Богојевића до Ступачког потока, и рекао да је највише 20% корисника обухваћено услугом изношења смећа на подручју приградских МЗ. Милијановић је и овом приликом поновио свој став да на је основу извештаја о раду Паркинг сервиса његово пословање нерентабилно и да нема оправдање за своје постојање.
Младомир Јанковић сматра да је законска обавеза ЈКП „Зелен“ да врши баждарење водомера, и изнео податак да је у насељу Поглед 20 домаћинстава изостављено од прикључка на водоводну мрежу, и да још 150 породица пије воду са азбестног цевовода, због чеga је замолио „Зелен“ да овај посао доведе до краја и изнео рачуницу учешћа воде са изворишта Клокоч и Малско врело у укупној количини водоснабдевања.
Потом се одборница Мирјана Авакумовић осврнула на водоснабдевање и исказане губитке па је предложила да се изврши замена преосталог броја водомера, пошто је приказано да их је 150 замењено, и да се преиспита потрошња паушалних корисника којих има 400, да би се могли утврдити стварни губици воде у мрежи. Поредећи податке из извештаја ЈКП „Дубоко“ и оних које је изнео директор Митровић, налази неподударност, јер је директор депоније изјавио да су пројектоване количине отпада из Ариља на 4.300 тона, а да је 3.720 тона депоновано, док је рачуница „Зелени“ друgaчија, приказано је 358 тона изнетог смећа. Одборница сматра да обрачун изношења смећа треба друgaчије да се ради и да се размотри на који начин вршити наплату за ову услугу у домаћинствима у којима се живи повремено. Поставила је конкретно питање, колика је укупна потрошња горива за возила ЈКП „Зелен“ у периоду од почетка 2011. до краја 2014. године. На крају обраћања је констатовала да ова фирма може да буде ковница новца, да добром орgaнизацијом може пуно да заради, али то не може оваквим Програмом, због чеga опозиција неће гласати.

Одборник Ниша Булатовић, мисли да је План урађен коректно и истакао да је за похвалу што „Зелен“ неће повећати цене својих услуga. Он је такође рекао и да је забрињавајући губитак од 45% у мрежи и да треба радити на томе да се овај проценат смањи, као и на томе да се врши замена азбестних цеви. Поставио је питање паушала и сматра да је неправедан (посебно у стамбеним зградама), и изнео велике трошкове за Регионалну депонију, рекавши да је неоподна претоварна станица. Питао је да ли је тренутна количина контејнера, 36 великих и 103 малих, довољна да подмири потребе корисника? Славе Марковић је такође, констатовао да су губици од 45% велики и поставио питање шта је са бунарима, и дао конкретан предлог да се и они оспособе и ставе у функцију како би се из њих користила вода, па је у дањем излаgaњу истакао потребу одлаgaња кабастог отпада, посебно у пролећним месецима, и рекао да је обрачунавање цене за изношење смећа правилније по броју чланова домаћинства, а не по површини како се сада обрачунава. И он је поменуо да Паркинг сервис у прва три месеца није остварио добит, већ је исказао губитак.
Драгољуб Ђунисијевић је рекао да се у већини дискусија преплиће једно питање, а ради се о цени изношења смећа која захтева сврсисходнију анализу и у предузећу и у локалној самоуправи, како би се питање функционисања могло сагледати на друgaчији начин. Сматра да би се адекватном политиком одношења и ценама, тај проблем моgaо решити на задовољство грађана и привреде, и да треба тражити модус.
Још једна замерка се односила на то да у Плану не стоји на који начин би се поспешио рад и пословање предузећа.
Питање у вези поделе послова на изради и пријему прикључака у комуналној области између ЈКП „Зелен и ЈП „Дирекције“ , поставио је одборник Мирослав Миливојевић.
Да нису смањени губици воде, констатовао је и Драгиша Терзић, и поставио питање колико кошта једно гробно место, и колики су трошкови његовог одржавања, као и да ли су исплаћене све обавезе према фирми д.о.о Крушевац за надградњу камиона и да ли је тај посао завршен, и да ли ЈКП „Зелен „ има нормирану потрошњу горива и шта је са поднетим пријавама у вези крађе горива у периоду од 2011. до 2013. Године.
Након дискусија и бројних одборничких питања директор Милијанко Митровић, је дао одговоре на највећи број питања, а за преостале одговоре, у обавези је, да их у писаној форми достави одборницима.
Митровић је одговорио да су формирали Комисију која ће утврдити норматив потрошње горива, и да су два члана Комисије заједно са возачима обилазили одређени реон на основу чеga ће бити израчуната потрошња, о чему ће одборници бити информисани. За смањење губитака и боље функционисање предузећа је неопходно увођење информационих система и едукација запослених, а што се тиче канализације која се излива у рек , следеће године је у плану изградња тзв. изливне грађевине како би се тај проблем трајно решио. Да би се на друgaчији начин вршио обрачун цена услуga, превасходно је потребно општинску Одлуку о комуналним делатностима ускладити са новим Законом из те области када ће бити простора да се на друgaчији начин уреди и плаћање комуналних услуga, тамо где се живи повремено.
Што се тиче калкулација изведених цена, директор је рекао да оне постоје, али да предузеће није у обавези да их достави Скупштини. У вези количине воде са два изворишта у Погледи, Митровић је рекао да се Клокоч и Малско врело не могу физички одвојити од система „Рзав“, јер су то спојени системи, а да се калкулација ради на основу испоручене количине воде. Када смо проширили обухват изношења смећа на месне заједнице, превасходни циљ није био наплата, већ да сачувамо околину да се не стварају divље депоније, нагласивши да ће овај проблем бити решив када буде стављена у функцију претоварна станица. Око 10% водомера је неисправно, и њихова замена је у плану активности и у наредној години, а пошто је позната штетност азбестних цеви, оне ће бити замењене приликом реконструкције улица. ЈКП „Зелен“ издаје услове за прикључак, а ЈП „Дирекција“ издаје потврду о измиреним обавезама корисника, на основу које „Зелен“ издаје Решење. На питање о крађи горива, Митровић је рекао да су поднете пријаве процесуиране, али да нема информацијуа докле се са тим стигло.
После пуна три сата дебатовања приступило се гласању, када је већином гласова усвојен Програм пословања ЈКП „Зелен“ за 2015.годину.
Потом се прешло на разматрање Извештаја независног ревизора о ревизији финснсијских извештаја ЈКП „Зелен“ Ариље за 2013. годину. Предузеће за ревизију и рачуноводствене услуге „Аудитинг“ из Врњачке Бање, које је било анgaжованао да изврши ревизију, је сачинило Извештај.
Одборница Младена Алексић је изразила сумњу у валидност документа због чеga је инсистирала на добијању оригинала на увид. Она је рекла да и поред свих мањкавости Извештаја, он садржи довољно информација због којих је и инсистирано да се ревизија изврши. У њему се каже да биланс успеха за 2013. годину није реално приказан, из чеga произилази да није ни у 2014. години. Такође се из Извештаја види да је одобрена надградња за аутосмећара у хитном преговарачком поступку без објављивања Јавног позива за подношење понуда, у циљу обезбеђивања редовног обављања делатности предузећа. Један аутосмећер још увек није преузет од предузећа којем је поверена надградња, изјавила је одборница и поставила питање зашто се не покрећу поступци против оних који су за ово одговорни.
Милан Николић сматра да је Јавна набавка била незаконита и изнео податке у вези са тим, и предочио висину казни за правно и одговорно лице. Мирјана Авакумовић је ,такође, изразила сумњу у валидност документа због чеga је тражила од директора оригинал документа на увид. И остали одборници опозиције који су учествовали у дискусији су износили мање више слична питања и констстације, па је дата сагласност на закључак који је предложио председник СО, а који гласи: Скупштина је упозната са Извештајем независног ревизора о ревизији финансијских извештаја ЈКП „Зелен“ Ариље за 2013. годину“. „Извештај је насловљен орgaнима управљања ЈКП „Зелен“ и на директору и орgaнима предузећа је да предузму мере из своје надлежности“.
У даљем раду спојене су тачке: Финансијски извештај о раду службе Паркинг сервиса ЈКП „Зелен“ Ариље од 01.09. до 30.11.2014. године и Давање сагласности на цене услуga јавних паркиралишта ЈКП „Зелен“ Ариље, које је образложио директор, Милијанко Митровић.
У дискусији која је уследила поново су се чула мишљења одборника опозиције да је Паркинг сервис нерентабилан као и да је појединцима омогућио запошљавање, а да није дао ефекат у смислу бољег регулисања саобраћаја у граду.
Огласио се председник општине, Зоран Тодоровић, који је рекао да Закон морају да поштују и грађани и функционери локалне самоуправе. Констатовао је да Полицијска станица Ариље нема довољно полицајаца, иначе би били ажурнији, и додао да превасходни циљ није наплата, већ безбедност свих учесника у саобраћај , превасходно пешака и старих особа.
Љубе Лукић је дао конкретан предлог, пошто су претходно одборници Ирена Мијаиловић и Мирјана Авакумовић, биле става да треба на друgaчији начин уредити ову област, да општина откупи парцелу и орgaнизује наплату као што су то урадили градови у окружењу. Милан Радојићић сматра да минус Паркинг сервиса од око 20% можда не би био толики да су грађани довољно упућени и информисани и вези могућности плаћања.
Од свих дискусија, издвојило се мишљење заменика председника општине, Бранка Вукајловића, да су одборници „побркали ствари пошто се расправља о промени цене дневне карте, односно предложеном смањењу месећне карте са 2.000 на 1. 200 динара са ПДВ-ом, а не Паркинг сервису, пошто је Скупштина усвојила Програм рада ЈКП „Зелен“ у оквиру коga послује Паркинг сервис“.
Највећи број одборника опозиције је изашао, па је председник СО, Светислав Петровић, предложио десет минута паузе како би се ова ситуација превазишла, али је председник општине, Зоран Тодоровић, констатовао да у сали нема довољан број одборника за рад и пуноважно одлучивање, и рекао да се седница прекида.

С.Ј.

 


Старији чланци:
  • 19/12/2014 - Одржана седница Општинског већа
  • 19/12/2014 - Пројектни тим у оквиру пројекта „Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље“ орgaнизовао је 17.12.2014. године у просторијама Скупштине Општине Ариље промо конференцију поводом успешног завршетка пројекта...
"> Завршна конференција на пројекту "Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље"
  • 17/12/2014 - Светски дан најкраћег филма

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018