Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1486-javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-organizacija-graanskog-drutva-u-2016-godini-/aktuelnosti/vesti<<<

Јавни конкурс за финансирање пројеката организација грађанског друштва у 2016. години Штампа
Чланак написао/ла: администратор ,  среда, 24 фебруар 2016 00:31

На основу члана 44. Закона о локланој самоуправи )Службени гласник Републике Србије број 129/17, 83/2014), члана 54. Статута општине Ариqе (Службени гласник општине Ариље, број 6/08, 6/10, 5/14), Одлуке о буџету Општине Ариље за 2016. годину (Службени гласник општине Ариље, број 11/15) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за финансирање пројеката организација грађанског друштва за 2016. годину 01 број 400-39/16, од 22.02.2016. Председник Општине Ариље расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката организација грађанског друштва у 2016 години.

Рок за предају пројеката је 10.03.2016 до 15 часова.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Претходни конкурси:


Старији чланци:
">Обавештење о доношењу Решења о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину носиоца пројекта "Моравица фоод" д.о.о. Ариље