Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА
Актуелности - Вести
Чланак написао/ла: Зоран Радојевиц ,  понедељак, 25 јул 2016 13:26

 

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

01 број 501-32/16

22.07.2016.год.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 , 88/10 , 14/16 ) обавештавају се грађани, заинтересовани орgaни и орgaнизације, да је оператер „Еко греен сервис“ Ариље, ул. Миће Матовића 17, ПИБ:109006939, матични број: 21110183, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање , транспорт и привремено одлаgaње секундарних сировина, Општинској управи општини Ариље.

Седиште постројења је у улици Слободана Пенезића бб у Ариљу, а седиште предузећа је у улици Миће Матовића бр. 17. у Ариљу. Делатност постројења је поновна употреба разврстаних материјала. „Еко греен сервис“ Ариље сакупља пластични, полиетиленски и папирни отпад на територији Општине Ариље, углавном од привредних субјеката али и од приватних лица сакупљача. Класа отпада: а) отпадни полиетилен, ПЕТ, 150102/191204; б)поливинилхлорид 191204/120105; в)папир и картон 191201/150101/200101.

Секундарне сировине се сакупљају код привредних субјеката и приватних лица у контејнерима израђеним од метала, прес контејнера и металних држача са џамбо врећама, картонских кутија. По позиву или по унапред договореној динамици возило подиже – празни контејнере и одвози их на даљу сепарацију у постројење. По доласку у постројење контејнери се празне, врши се селекција материјала и даља фаза балирања.

Заинтересовани орgaни, орgaнизације и јавност могу извршити увид у поднети захтев и пратећу документацију коју је поднело предузеће „Еко греен сервис“ Ариље , у просторијама Општинске управе Ариље, Одељења за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове, Св.Ахилија бр. 53, канцеларија бр. 11, у времену од 7,00-14,00 часова сваког радног дана у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ружица Николић Василић

Ариље, 22.07.2016.год

Достављено:

1. Председнику МЗ Ариље

2. Огласна табла Општинске управе

3. www.arilje.org.rs.

 


Новији чланци:
">Регионални фестивал воћних ракија "Жестивал" одржан у Ужицу
  • 13/09/2016 - ">Акција сакупљања елетронског и електричног отпада

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018