Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести
  • Повећајте величину слова
  • Нормална величина слова
  • Смањите величину слова
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Ариље за 2017. годину Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  петак, 25 новембар 2016 01:56

На основу члана 6., став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ бр.42/2002-одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. Закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 60. Статута општине Ариље ( ''Сл. гласник општине Ариље'', бр. 6/2008, 8/2010 и 5/2014), Општинско Веће општине Ариље, на седници одржаној дана 22.11.2016. године , доноси:

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

Члан 1.

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Ариље.

Члан 2.

На територији општине Ариље одређено је четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Ариље, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Ариље износе:

Група

непокретности

Назив зоне

Прва зона

( у дин./м2)

Друга зона

( у дин./м2)

Трећа зона

( у дин./м2)

Четврта зона

( у дин./м2)

1.Грађевинско земљиште

778,75

700,00

117,00

56,00

2.Пољопривредно земљиште

129,00

103,00

78,00

52,00

3.Шумско земљиште

129,00

103,00

78,00

52,00

4.Станови

50.868,00

46.000,00

30.525,00

20.350,00

5.Куће за становање

45.000,00

36.000,00

27.000,00

18.000,00

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни објекти) грађевински објекти који служе за обављање делатности

85.000,00

75.000,00

55.000,00

38.000,00

7.Гараже и гаражна места

15.000,00

12.000,00

9.000,00

6.000,00

 

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и на интернет страници - сајту општине Ариље www.arilje.org.rs.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а примењује се од 01. јануара 2017. године.

 

01 Број:436-6/2016

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Зоран Тодоровић


Старији чланци:
  • 21/11/2016 - У оквиру трећег позива за подношење пројеката за програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, поднето је 139 пројеката што показује значајно интересовање потенцијалних корисника за учешће у овом програм. Након завршетка фазе уговарања, одобр…
">Додељен грант Општини Ариље за пројекат "Пчеларство без граница"
  • 20/11/2016 - Избори за Савете месних заједница
  • 17/11/2016 - Додела бесповратне помоћи привредним субјектима који су претрпели штету од елементарних непогода марта 2016. године

  •  
    Општина Ариље.  © 2005 - 2018