Општина Ариље - Најновије вести

Општина Ариље - Најновије вести Општина Ариље - Најновије вести

Почетна страна

#ОстаниОдговоран
Почетна Актуелности Вести Обавештење о поднетом захтеву
Обавештење о поднетом захтеву Штампа Ел. пошта
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  петак, 16 јун 2017 13:10

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-57/2017.

Датум:15.06.2017.год.

Ариље

 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани орgaни и орgaнизације да је носилац пројекта Душко Шапоњић,.Београд,поднео Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Реконструкција и доградња постојећег објекта маgaцина у објекат хладњача и складиште за воће и поврће на катастарској парцели број 403 КО Богојевићи ,укупне бруто површине доградње од 608м²,укупног капацитета доградње350тона и количине расхладног флуида 0,1тона .

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53. канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 16.06.-26.06.2017.год.

Начелник :

Петровић Горица

 

Доставити:

1.Огласна табла Општинске управе Ариље

2.Званични сајт општине Ариље

3.Шапоњић Душко,Богојевићи бб,Ариље

4.ИМД "Вести", Ужице,Љубе Стојановића 5

5.Месна заједница Богојевићи, Ариље

6.Архива предмета


Новији чланци:
">Други по реду "Мали сајам Спорта"

 
Општина Ариље.  © 2005 - 2018