Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1589-obavetenje-projekat-rekonstrukcije-i-dogradnje-na-kp-403-ko-bogojevii/aktuelnosti/vesti<<<

Обавештење - пројекат реконструкције и доградње на кп 403 КО Богојевићи Штампа
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  четвртак, 29 јун 2017 20:10

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-57/2017.

Датум:27.06.2017.год.

Ариље

 

 

 

 

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник" Р.С број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је за пројекат "Реконструкција и доградња постојећег објекта магацина у објекат хладњача и складиште за воће и поврће на катастарској парцели број 403 КО Богојевићи укупне бруто површине доградње од 608м²,укупног капацитета доградње350тона и количине расхладног флуида 0,1тона донето решење01број501-57/2017.од 27.06.2017.год:

Није потребна процена утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53. канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 30.06.-15.07.2017.год.Жалба на донето решење се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине,преко првостепеног органа.

 

Начелник :

Петровић Горица

 

Доставити:

1.Огласна табла Општинске управе Ариље

2.Званични сајт општине Ариље

3..ИМД "Вести", Ужице,Љубе Стојановића 5

4.Месна заједница Богојевићи, Ариље

5.Архива предмета


Старији чланци:
  • 18/06/2017 - У Ариљу 15.6.2017. године Спортски савез Србије и Спортски савез Ариља, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, организује акцију „Мали сајам спорта“ где ће ученици школа из Ариља и локални клубови презентовати својеактивности.…
">Други по реду "Мали сајам Спорта"
  • 16/06/2017 - Обавештење о поднетом захтеву
  • 16/06/2017 - Обавештење о поднетом захтеву

  •