Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1591-obavetenje-projekat-proirenja-hladnjae-na-kat-parceli-3766-ko-grdovii/aktuelnosti/vesti<<<

Обавештење - пројекат проширења хладњаче на кат. парцели 376/6 КО Грдовићи Штампа
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  понедељак, 03 јул 2017 22:38

Република Србија

Општина Ариље

Општинска управа

Одељење за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове

01број 501-56/2017.

Датум:03.07.2017.год.

Ариље

 

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник" Р.С број 135/04,36/09)Општинска управа општине Ариље даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је за пројекат Проширења капацитењта хладњаче у оквиру пословног комплекса и то за пројекат доградња расхладне коморе и тунела са компресорском станицом укупне бруто површине 652,50м² укупног капацитета доградње 600,00тона и количине расхладног флуида 0,1 тона на катастарској парцели број 376/6 КО Грдовићи носица пројекта "Фруцом Фоод"д.о.о.Грдовићи бб,Ариље, донето решење 01број501-56/2017.од 30.06.2017.год:

Није потребна процена утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење сваког радног дана од 07-15 часова у Општинској управи општине Ариље,Светог Ахилија бр.53. канцеларија број3, и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у писаној форми у периоду од 04.06.-19.07.2017.год.Жалба на донето решење се изјављује Министарству заштите животне средине преко првостепеног органа.

 

Начелник :

Петровић Горица

 

Доставити:

1.Огласна табла Општинске управе Ариље

2.Званични сајт општине Ариље

3."ФруцомФоод"д.о.о.Грдовићибб,Ариље

4..ИМД "Вести",Ужице,Љубе Стојановића 5.или други информативни часопис

5. Месна заједница Грдовићи, Ариље

6.Архива предмета


Старији чланци:
">Други по реду "Мали сајам Спорта"
  • 16/06/2017 - Обавештење о поднетом захтеву

  •