Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1600-obavetenje-u-restrikciji-isporuke-vode-iz-vodosistema-qrzavq/aktuelnosti/vesti<<<

Обавештење у рестрикцији испоруке воде из водосистема "Рзав" Штампа
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  четвртак, 03 август 2017 01:22

 

Због изузетно ниског водостаја на водозахвату "Шевељ" водосистема "Рзав" (дана 2.8.2017. године протицај реке Рзав је око 1900 л/с, дистрибуција 750 л/с, биолошки минимум 700 л/с и преостала количина око 450 л/с), јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" најављује реструкцију у испоруци воде свим корисницима водосистема "Рзав", јер се у предстојећим данима са прогнозираним изузетно високим температурама може очекивати маловодни период (проток испод 1400 л/с).

Грађани и сви релевантни чиниоци биће обавештени 24 сата пре почетка рестрикција по одлуци Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље.