Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1642-planovi-rada-/aktuelnosti/vesti<<<

Планови рада Штампа
Чланак написао/ла: Марија Алексић ,  уторак, 20 фебруар 2018 21:56

Планови рада инспекција за 2018. годину:

Градјевинска инспекција

Инспекција за заститу зивотне средине

Комунална инспекција

Просветна инсепкција

Туристицка инспекција