Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1680-trei-javni-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-postavljanje-montanih-objekata-na-povrinama-javne-namene/aktuelnosti/vesti<<<

Трећи јавни позив за достављање понуда за постављање монтажних објеката на површинама јавне намене Штампа
Чланак написао/ла: администратор ,  четвртак, 16 август 2018 00:24

Република Србија
Општина Ариље
Општинска управа
02 број 352-37/2018
16.8.2018. године

На основу чл.146. закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09,24/11 и 121/12) и члана 8.Одлуке о постављању привремених монтажних објеката и других покретних објеката на јавним површинама /сл. Гласник општине Ариље број 972016/иОдлуке Општинског већа општине Ариље број464-2/17 и Програма за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним површинама, Комисија за спровођење поступка располаgaња грађевинским земљиштем

р а с п и с у ј е

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене

 

 

1. Јавним позивом дају се у закуп на одређено време за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене следеће локације:

Број

Опис локације

Површина

2)

Број објеката

Време коришћења

Намена

1.

Кат.парц.бр. 180/2 Ко Ариље - преко пута Дома здравља

25 м2

3

3 године године

Трговина, услуге, усгоститељство

2.

Кат.парц.бр 435/20 Ко Ариље -Пискавице, Устаничка бб

20 м2

1

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

3.

Кат.парц.бр 48/1 Ко Ариље - Пијац

20 м2

2

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

4.

Кат.парц.бр. 459/1 Ко Ариље - улица Милоша ГЛишића

20 м2

1

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

5.

Кат.парц.бр. 452 Ко Ариље - Трг Партизана

90 м2

1

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

6.

Кат.парц.бр. 61 Ко Ариље - Трг Партизана

30 м2

4

3 године

Трговина, услуге, усгоститељство

 

 

 

Јавни позив!

 

16.08.2018

Комисија за спроводјење поступка