Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1709-obavetenje-o-podnetom-zahtevu/aktuelnosti/vesti<<<

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе Штампа
Чланак написао/ла: Презентација ,  уторак, 08 јануар 2019 01:14

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је поднет захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада . Обавештење можете погледати овде .