Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1710-poziv-za-podnoenje-ponuda/aktuelnosti/vesti<<<

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале набавке услуга Штампа
Чланак написао/ла: Презентација ,  среда, 09 јануар 2019 20:13

Објављен је позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале набавке услуга - набавка услуга личног пратиоца деце са посебним потребама. Позив и Конкурсну докуметнацију можете погледати овде.