Opština Arilje logo
Преузето са званичне презентације Општине Ариље - www.arilje.org.rs (©)
>>>/index.php/aktuelnosti/vesti/1718-odluka-o-dodeli-ugovora/aktuelnosti/vesti<<<

Донета је Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности Штампа
Чланак написао/ла: Презентација ,  понедељак, 14 јануар 2019 01:21

Донета је Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности . Уговор се додељује понуђачу ,, ПАПИРДОЛ " доо Чачак , за јавну набавку канцеларијског материјала . Одлуку и детаљније образложење можете погледати овде .